Реферат: Хірургічна стоматологія

Другий премоляр верхній (15, 25)

АНАТОМІЧНА БУДОВА

Корінь зплющений, на бокових поверхнях має повздовжні рівчачки, верхівковий його відділ буває розщепленним. Зовнішня стінка лунки тонша ніж, внутрішня.

ІННЕРВАЦІЯ

верхня середня луночкова гілка (ramus alveolares superiores posteriores) -підочний нерв (n.infraobitalis)

— верхньощелеповий нерв (n.maxillaris)- трійничний нерв (n.trigeminus)

ОБЕЗБОЛЕННЯ

Туберальна, палатинальна.

ПОЛОЖЕННЯ ХВОРОГО В КРІСЛІ

Хворий сидить у кріслі в якому трохи опущено спинку та запрокинуто підголовник. Крісло піднято настільки, щоб зуб який треба видалити знаходився на рівні плечового суглобу лікаря. Голова хворого при видалені другого премоляра з лівого боку має бути трохи повернута вправо, а правого- вліво.

ПОЛОЖЕННЯ ЛІКАРЯ

Лікар знаходиться справа і спереду від хворого.

ІНСТРУМЕНТАРІЙ

S-подібні щипці, коронкові ( щипці мають S-подібний вигин, шічки розміщені під прямим кутом, при змиканні не сходяться. Дві щічки одинакової форми, з внутрішньої сторони мають заглиблення (рівчачок), кінці заокруглені).

МЕТОДИКА ВИДАЛЕННЯ

І пальцем лівої руки ( видалення справа), або ІІ пальцем тієї ж руки (видалення зліва) він відтягує верхню губу і кут рота назовні. Відповідно ІІ або І палець він розташовує зі сторони піднебіння і фіксує альвеолярний відросток з вестибулярної та піднебінної сторони в ділянці зуба, що видаляється. Видаляють шляхом люксації, перший рух роблять назовні. Видалення зуба вниз та назовні.

Другий премоляр нижній (35, 45)

АНАТОМІЧНА БУДОВА

Цей зуб має один заокруглений, дещо здавлений з сторін (особливо у верхній частині) корінь. Часом він викривлений. Корінь більш масивний та довгий, ніж у першого премоляра, дуже рідко він роздвоюється в області верхівки. Щічна стінка альвеоли в цих зубах дещо тонша, ніж язична, або дві стінки майже однакової товщини.

ІННЕРВАЦІЯ

Нижні зубні гілки (rami dentales inferiores) -нижні луночкові гілки (rami alveolares inferiores)

— нижній луночковий нерв (n.alveolaris inferior) — задня гілка нижньощелепового нерва (n.mandibularis)

— трійничний нерв (n.trigeminus)

ОБЕЗБОЛЕННЯ

Мандибулярна, торусальна, ментальна

ПОЛОЖЕННЯ ХВОРОГО В КРІСЛІ

Крісло опускають, а його спинку та підголовник переміщують так, щоб туловище і голова хворого знаходилась у вертикальному положені або голова була трохи нахилена вперед, нижня щелепа має розміщуватись ліктьового суглоба опущеної руки лікаря.

ПОЛОЖЕННЯ ЛІКАРЯ

Лівий премоляр лікар знаходиться дещо спереду і справа від хворого.

Правий премоляр — лікар стоїть справа і дещо ззаду від хворого.

ІНСТРУМЕНТАРІЙ

Щипці зігнуті по ребру, з широкими щічками, коронкові (щипці зігнуті по ребру мають дзьобоподібну форму. Вісь щічок і вісь ручок утворюють прямий або близький до нього кут. Всі складові частини щипців розміщені у вертикальній площині, ручки одна над другою. Щічки щипців широкі з рівчачками на внутрішній стороні, кінець їх заокруглений, при змиканні не вони не сходяться).

МЕТОДИКА ВИДАЛЕННЯ

Правий премоляр- лікар обхопивши лівою рукою голову пацієнта, вводить в порожнину рота І і ІІ пальці охоплює ними з двох сторін альвеолярний відросток. Одночасно ІІ пальцем відтягує кут рота і віддаляє щоку, а І пальцем язик. Іншими пальцями лівої руки підтримує нижню щелепу за підборіддя.

Лівий премоляр — ІІ пальцем лівої руки лікар відтягує щоку, ІІІ пальцем — язик, І пальцем підтримує підборіддя.Видаляють зуб шляхом люксації, перший рух в щічну сторону. Форма коренів дозволяє застосовувати ще й легку ротацію. Видаляють зуб з лунки догори і в сторону щоки.

Перший моляр верхній (16, 26)

АНАТОМІЧНА БУДОВА

Має три корені: два щічні, один піднебінний. Щічні корені здавлені з боків, коротші та тонші, ніж піднебінний. Піднебінний- масивний, конусоподібної форми. У першого моляра корені довші, ніж у другого, і більше розходяться в сторони (особливо піднебінний корінь). Верхня частина коренів може бути трохи викривлена. Зовнішня стінка лунки тонша ніж, внутрішня.

ІННЕРВАЦІЯ

верхні задні луночкові гілки (rami alveolares superioresposteriores)-підочний нерв (n.infraobitalis)

— верхньощелеповий нерв (n.maxillaris)- трійничний нерв (n.trigeminus)

ОБЕЗБОЛЕННЯ

Туберальна, палатинальна.

ПОЛОЖЕННЯ ХВОРОГО В КРІСЛІ

Хворий сидить у кріслі в якому трохи опущено спинку та запрокинуто підголовник. Крісло піднято настільки, щоб зуб який треба видалити знаходився на рівні плечового суглобу лікаря.

Голова хворого при видалені першого моляра з лівого боку має бути трохи повернута вправо, а правого- вліво.

ПОЛОЖЕННЯ ЛІКАРЯ

Лікар знаходиться справа і спереду від хворого.

ІНСТРУМЕНТАРІЙ

S-подібні щипці з шипом ( щипці мають S-подібний вигин,щічки коротші і ширші, відстань між ними в зімкнутому стані більша, ніж у тих, що використовуються для видалення премолярів. Дві щічки з внутрішнтою сторони мають заглиблення. У одної щічки кінець напівкруглий або плоский, у другої закінчується виступом (шипом), від якого по середині внутрішньої поверхні тягнеться невеликий гребінь).

МЕТОДИКА ВИДАЛЕННЯ

І пальцем лівої руки ( видалення справа), або ІІ пальцем тієї ж руки (видалення зліва) він відтягує верхню губу і кут рота назовні. Відповідно ІІ або І палець він розташовує зі сторони піднебіння і фіксує альвеолярний відросток з вестибулярної та піднебінної сторони в ділянці зуба, що видаляється. Видаляють зуб шляхом люксації, перший рух роблять в піднебінну сторону. Видалення зуба вниз та назовні.

Перший моляр нижній (36, 46)

АНАТОМІЧНА БУДОВА

Зуб має два корені: передній та задній. Корені зтиснуті в передньозадньому напрямку, плоскі. Передній корінь більш довгий і товстий, нерідко має невеликий дугоподібний вигин вперед. Задній корінь прямий, відхилений дозаду. В деяких випадках спостерігається значне розходження й викривлення коренів. Повне зростання коренів або тільки їх верхівкових відділів відбувається дуже рідко. Лунки цього зуба мають товсті та міцні стінки. Товщина щічної та язичної стінок лунки одинакова.

ІННЕРВАЦІЯ

Нижні зубні гілки (rami dentales inferiores) -нижні луночкові гілки (rami alveolares inferiores)- нижній луночковий нерв (n.alveolaris inferior) — задня гілка нижньощелепового нерва (n.mandibularis)- трійничний нерв (n.trigeminus)

ОБЕЗБОЛЕННЯ

Мандибулярна, торусальна.

ПОЛОЖЕННЯ ХВОРОГО В КРІСЛІ

Крісло опускають, а його спинку та підголовник переміщують так, щоб туловище і голова хворого знаходилась у вертикальному положені або голова була трохи нахилена вперед, нижня щелепа має розміщуватись ліктьового суглоба опущеної руки лікаря.

ПОЛОЖЕННЯ ЛІКАРЯ

Лівий моляр лікар знаходиться дещо спереду і справа від хворого.

Правий моляр — лікар стоїть справа і дещо ззаду від хворого.

ІНСТРУМЕНТАРІЙ

Щипці зігнуті по ребру, з широкими щічками які мають на кінцях шипи (щипці зігнуті по ребру мають дзьобоподібну форму. Вісь щічок і вісь ручок утворюють прямий або близький до нього кут. Всі складові частини щипців розміщені у вертикальній площині, ручки одна над другою. Щипці мають широкі щічки, що не сходяться при змиканні. Кожна щічка закінчується трикутним виступом (шипом). З внутрішньої сторони дві щічки мають заглиблення).

При затрудненому відкриванні рота застосовують:

Горизонтальні щипці, вигнуті по площині ( ручки і замок у цих щипців розміщені в горизонтальній площині, щічки вигнуті під кутом наближеним до прямого, і знаходяться у вертикальній площині. Робоча частина щічок у них така сама як і у дзьобоподібних щипців).

МЕТОДИКА ВИДАЛЕННЯ

Правий моляр- лікар обхопивши лівою рукою голову пацієнта, вводить в порожнину рота І і ІІ пальці охоплює ними з двох сторін альвеолярний відросток. Одночасно ІІ пальцем відтягує кут рота і віддаляє щоку, а І пальцем язик. Іншими пальцями лівої руки підтримує нижню щелепу за підборіддя.Лівий моляр — ІІ пальцем лівої руки лікар відтягує щоку, ІІІ пальцем — язик, І пальцем підтримує підборіддя.Видаляють зуб шляхом люксації, перший рух в щічну сторону. Видаляють зуб з лунки догори і в сторону щоки.

Другий моляр верхній (17, 27)

АНАТОМІЧНА БУДОВА

Має три корені: два щічні, один піднебінний. Щічні корені здавлені з боків, коротші та тонші, ніж піднебінний. Піднебінний- масивний, конусоподібної форми. Часом відбувається зрощення щічних коренів між собою, або щічного з піднебінним, рідше всіх трьох коренів.Верхня частина коренів може бути трохи викривлена. Зовнішня стінка лунки тонша ніж, внутрішня.

ІННЕРВАЦІЯ

верхні задні луночкові гілки (rami alveolares superioresposteriores)-підочний нерв (n.infraobitalis)

— верхньощелеповий нерв (n.maxillaris)- трійничний нерв (n.trigeminus)

ОБЕЗБОЛЕННЯ

Туберальна, палатинальна.

ПОЛОЖЕННЯ ХВОРОГО В КРІСЛІ

Хворий сидить у кріслі в якому трохи опущено спинку та запрокинуто підголовник. Крісло піднято настільки, щоб зуб який треба видалити знаходився на рівні плечового суглобу лікаря.

Голова хворого при видалені другого моляра з лівого боку має бути трохи повернута вправо, а правого- вліво.

ПОЛОЖЕННЯ ЛІКАРЯ

Лікар знаходиться справа і спереду від хворого.

ІНСТРУМЕНТАРІЙ

S-подібні щипці з шипом ( щипці мають S-подібний вигин,щічки коротші і ширші, відстань між ними в зімкнутому стані більша, ніж у тих, що використовуються для видалення премолярів. Дві щічки з внутрішнтою сторони мають заглиблення. У одної щічки кінець напівкруглий або плоский, у другої закінчується виступом (шипом), від якого по середині внутрішньої поверхні тягнеться невеликий гребінь).

МЕТОДИКА ВИДАЛЕННЯ

І пальцем лівої руки ( видалення справа), або ІІ пальцем тієї ж руки (видалення зліва) він відтягує верхню губу і кут рота назовні. Відповідно ІІ або І палець він розташовує зі сторони піднебіння і фіксує альвеолярний відросток з вестибулярної та піднебінної сторони в ділянці зуба, що видаляється. Видаляють зуб шляхом люксації, перший рух роблять в щічну сторону. Видалення зуба вниз та назовні.

Другий моляр нижній (37, 47)

АНАТОМІЧНА БУДОВА

Зуб має два корені: передній та задній. Корені зтиснуті в передньозадньому напрямку, плоскі. Передній корінь більш довгий і товстий, нерідко має невеликий дугоподібний вигин вперед. Задній корінь прямий, відхилений дозаду. В деяких випадках спостерігається значне розходження й викривлення коренів. Повне зростання коренів або тільки їх верхівкових відділів відбувається дуже рідко. Лунки цього зуба мають товсті та міцні стінки.

Товщина щічної стінки за рахунок косої лінії, що тут проходить — товща й міцніша.

ІННЕРВАЦІЯ

Нижні зубні гілки (rami dentales inferiores) -нижні луночкові гілки (rami alveolares inferiores)- нижній луночковий нерв (n.alveolaris inferior) — задня гілка нижньощелепового нерва (n.mandibularis) — трійничний нерв (n.trigeminus)

ОБЕЗБОЛЕННЯ

Мандибулярна, торусальна.

ПОЛОЖЕННЯ ХВОРОГО В КРІСЛІ

Крісло опускають, а його спинку та підголовник переміщують так, щоб туловище і голова хворого знаходилась у вертикальному положені або голова була трохи нахилена вперед, нижня щелепа має розміщуватись ліктьового суглоба опущеної руки лікаря.

ПОЛОЖЕННЯ ЛІКАРЯ

Лівий моляр лікар знаходиться дещо спереду і справа від хворого.

Правий моляр — лікар стоїть справа і дещо ззаду від хворого.

ІНСТРУМЕНТАРІЙ

Щипці зігнуті по ребру, з широкими щічками які мають на кінцях шипи (щипці зігнуті по ребру мають дзьобоподібну форму. Вісь щічок і вісь ручок утворюють прямий або близький до нього кут. Всі складові частини щипців розміщені у вертикальній площині, ручки одна над другою. Щипці мають широкі щічки, що не сходяться при змиканні. Кожна щічка закінчується трикутним виступом (шипом). З внутрішньої сторони дві щічки мають заглиблення).

При затрудненому відкриванні рота застосовують:

Горизонтальні щипці, вигнуті по площині ( ручки і замок у цих щипців розміщені в горизонтальній площині, щічки вигнуті під кутом наближеним до прямого, і знаходяться у вертикальній площині. Робоча частина щічок у них така сама як і у дзьобоподібних щипців).

МЕТОДИКА ВИДАЛЕННЯ

Правий моляр- лікар обхопивши лівою рукою голову пацієнта, вводить в порожнину рота І і ІІ пальці охоплює ними з двох сторін альвеолярний відросток. Одночасно ІІ пальцем відтягує кут рота і віддаляє щоку, а І пальцем язик. Іншими пальцями лівої руки підтримує нижню щелепу за підборіддя.

Лівий моляр — ІІ пальцем лівої руки лікар відтягує щоку, ІІІ пальцем — язик, І пальцем підтримує підборіддя.

Видаляють зуб шляхом люксації, перший рух в язичну сторону. Видаляють зуб з лунки догори і в сторону щоки.

Третій моляр верхній (18, 28)

АНАТОМІЧНА БУДОВА

Має декілька, часто зрощених між собою коренів, що утворюють конгломерат конусоподібної форми. Коронка зуба менша, а корені коротші та більш викривлені ніж у першого та другого моляра.

ІННЕРВАЦІЯ

верхні задні луночкові гілки (rami alveolares superioresposteriores)-підочний нерв (n.infraobitalis)

— верхньощелеповий нерв (n.maxillaris)- трійничний нерв (n.trigeminus)

ОБЕЗБОЛЕННЯ

Туберальна, палатинальна.

ПОЛОЖЕННЯ ХВОРОГО В КРІСЛІ

Хворий сидить у кріслі в якому трохи опущено спинку та запрокинуто підголовник. Крісло піднято настільки, щоб зуб який треба видалити знаходився на рівні плечового суглобу лікаря.Голова хворого при видалені третьго моляра з лівого боку має бути трохи повернута вправо, а правого- вліво.

ПОЛОЖЕННЯ ЛІКАРЯ

Лікар знаходиться справа і спереду від хворого.

ІНСТРУМЕНТАРІЙ

Спеціальні щипці для видалення 8 зуба на верхній щелепі, коронкові (щипці між щічками і замком мають перехідну частину. Повздовжна вісь щічок і вісь ручок у них паралельні. Дві щічки однакові: широкі, з тонким і заокругленим по краях кінцем. На внутрішній стороні вони мають заглиблення, при змиканні щипців щічки не сходяться).

МЕТОДИКА ВИДАЛЕННЯ

І пальцем лівої руки ( видалення справа), або ІІ пальцем тієї ж руки (видалення зліва) він відтягує верхню губу і кут рота назовні. Відповідно ІІ або І палець він розташовує зі сторони піднебіння і фіксує альвеолярний відросток з вестибулярної та піднебінної сторони в ділянці зуба, що видаляється. Видаляють зуб шляхом люксації, перший рух роблять в щічну сторону. Видалення зуба вниз та назовні.

Третій моляр нижній (38, 48)

АНАТОМІЧНА БУДОВА

Цей зуб має передній та задній корені. Вони можуть зростатися в один корінь конусовидної форми. Часто корені достатньо викривлені й загнуті назад. В деяких випадках цей зуб має три та більше коренів, що розходяться або зростаються. З зовнішньої сторони альвеола має дуже товстий компактний шар кістки

(за рахунок косої лінії), а з внутрішньої — тонкий.

ІННЕРВАЦІЯ

Нижні зубні гілки (rami dentales inferiores) -нижні луночкові гілки (rami alveolares inferiores)

— нижній луночковий нерв (n.alveolaris inferior) — задня гілка нижньощелепового нерва (n.mandibularis)

— трійничний нерв (n.trigeminus

ОБЕЗБОЛЕННЯ

Мандибулярна, торусальна.

ПОЛОЖЕННЯ ХВОРОГО В КРІСЛІ

Крісло опускають, а його спинку та підголовник переміщують так, щоб туловище і голова хворого знаходилась у вертикальному положені або голова була трохи нахилена вперед, нижня щелепа має розміщуватись ліктьового суглоба опущеної руки лікаря.

ПОЛОЖЕННЯ ЛІКАРЯ

Лівий моляр лікар знаходиться дещо спереду і справа від хворого.

Правий моляр — лікар стоїть справа і дещо ззаду від хворого.

ІНСТРУМЕНТАРІЙ

Щипці зігнуті по ребру, з широкими щічками які мають на кінцях шипи (щипці зігнуті по ребру мають дзьобоподібну форму. Вісь щічок і вісь ручок утворюють прямий або близький до нього кут. Всі складові частини щипців розміщені у вертикальній площині, ручки одна над другою. Щипці мають широкі щічки, що не сходяться при змиканні. Кожна щічка закінчується трикутним виступом (шипом). З внутрішньої сторони дві щічки мають заглиблення).

При затрудненому відкриванні рота застосовують:

Горизонтальні щипці, вигнуті по площині ( ручки і замок у цих щипців розміщені в горизонтальній площині, щічки вигнуті під кутом наближеним до прямого, і знаходяться у вертикальній площині. Робоча частина щічок у них така сама як і у дзьобоподібних щипців).

МЕТОДИКА ВИДАЛЕННЯ

Правий моляр- лікар обхопивши лівою рукою голову пацієнта, вводить в порожнину рота І і ІІ пальці охоплює ними з двох сторін альвеолярний відросток. Одночасно ІІ пальцем відтягує кут рота і віддаляє щоку, а І пальцем язик. Іншими пальцями лівої руки підтримує нижню щелепу за підборіддя.

Лівий моляр — ІІ пальцем лівої руки лікар відтягує щоку, ІІІ пальцем — язик, І пальцем підтримує підборіддя.

Видаляють зуб шляхом люксації, перший рух в язичну сторону. Видаляють зуб з лунки догори і в сторону щоки.

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

Название: Хірургічна стоматологія
Раздел: Рефераты по астрономии