Реферат: Характеристика та галузь використання шлакопортландцементу

Название: Характеристика та галузь використання шлакопортландцементу
Раздел: Промышленность, производство

Реферат

на тему: Характеристика та галузь використання шлакопортландцементу

ПЛАН

ВСТУП

1. Технічні вимоги

1.1Характеристики

1.2. Вимоги до матеріалів

2. Сульфатостійкий шлакопортландцемент СС ШПЦ 400-Д-60

3. Шлакопортландцемент ШПЦ Ш/А-400

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТКРАТУРИ

ВСТУП

Даний стандарт поширюється на сульфатостійкі цементи (далі — цементи), призначені для виготовлення бетонних та залізобетонних конструкцій, які мають корозійну стійкість при впливі середовищ, агресивних за вмістом у них сульфатів.

Усі вимоги даного стандарту є обов’язковими.

Посилання на стандарти, які використані в даному стандарті, наведено в додатку А.

Класифікують:

1. За речовинним складом сульфатостійкі цементи підрозділяють на види:

— сульфатостійкий портландцемент:

— сульфатостійкий портландцемент з мінеральними добавками;

— сульфатостійкий

шлакопортландцемент;

— пуцолановий портландцемент.

2. За міцністю при стисканні у віці 28 діб цементи підрозділяють на марки: 300, 400, 500.

3. Умовне позначення цементу повинно складатись із:

— виду цементу за 3.1. Допускається скорочене найменування цементу за ДСТУ Б В.2.7-46 (ПЦ, ШПЦ) з додаванням позначення сульфатостійкості — СС, а для пуцоланового цементу -ППЦ;

— марки цементу за 3.2;

— позначення максимального вмісту добавок у цементі — ДО, Д20, Д60;

— позначення пластифікації цементу — ПЛ;

— позначення гідрофобізації цементу — ГФ;

— позначення даного стандарту.

Приклади умовних позначень

1 Сульфатостійкий портландцемент марки 400 з добавками до 20%, пластифікований: сульфатостійкий портландцемент 400-Д20-ПЛ ДСТУ Б В.2.7-85-99 або ССПЦ 400-Д20-ПЛ

ДСТУ Б В.2.7-85-99

2 Пуцолановий портландцемент марки 300:

пуцолановий портландцемент 300

ДСТУ Б В.2.7-85-99

або ППЦ300 ДСТУ Б В.2.7-85-99

1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Цементи повинні виготовлятися у відповідності з вимогами даного стандарту за технологічним регламентом, затвердженим підприємством-виготовлювачем.

1.1 Характеристики

— Клінкер, який застосовують при виробництві цементів, за розрахунковим мінералогічним складом повинен відповідати вимогам, вказаним у таблиці 1.

— Допускається вводити у цемент при помелі пластифікуючі та гідрофобізуючі поверхнево-активні добавки за кількістю не більше 0,3 % від маси цементу за перерахунком на суху речовину добавки.

Рухомість цементно-піщаного розчину складу 1:3 з пластифікованих цементів усіх видів повинна бути такою, щоб при водоцемент-ному відношенні, що дорівнює 0,4, розплив стандартного конуса був не менше 135 мм.

Гідрофобний цемент не повинен вбирати воду протягом 5 хв від моменту нанесення краплі води на поверхню цементу.

— При виробництві цементу для інтенсифікації процесу помелу допускається вводити технологічні добавки, які не погіршують якість цементу, за кількістю не більше 1 % від маси цементу.

Ефективність застосування технологічних добавок, а також відсутність негативного їх впливу на властивості бетону повинні бути підтверджені результатами випробувань цементу і бетону.

— Границя міцності цементів при стисканні повинна бути не менше величин, вказаних у таблицях.

— Цемент повинен показувати рівномірність зміни об’єму при випробуванні зразків кип’ятінням у воді.

-Початок тужавлення цементу повинен наступати не раніше 45 хв, кінець — не пізніше 10 год від початку замішування.

— Тонкість помелу цементу, яку визначають за питомою поверхнею, повинна бути не менше 250 м2
/кг. Для цементів, які містять добавки осадового походження, тонкість помелу визначають за залишком на ситі з сіткою № 008 за ГОСТ 6613. Залишок на ситі не повинен бути більше 15% від маси проби, яку просівають.

— Вміст лугів у цементі встановлюють договором на постачання.

1.2 Вимоги до матеріалів

Для виготовлення сульфатостійких цементів застосовують:

— портландцементний клінкер нормованого складу відповідно до таблиці 1;

— гіпсовий камінь за ГОСТ 4013. Допускається застосовувати інші матеріали, що містять сульфат кальцію, за відповідною нормативною документацією;

— активні мінеральні добавки за відповідною нормативною документацією;

— гранульовані доменні або електротер-мофосфорні шлаки за ГОСТ 3476. Вміст оксиду алюмінію (Аl2
О3
) у шлаках для виготовлення сульфатостійкого портландцементу з мінеральними добавками не повинен бути більше 8 %, а у шлаках, призначених для виготовлення сульфатостійкого шлакопортландцементу, — не більше 12 %.

2
.СУЛЬФАТОСТІЙКИЙ ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СС ШПЦ 400-Д-60

Сировиною сульфатостойкого шлакопортландцементу СС ШПЦ 400-д-60 служить вапняк і глина, що добуваються відкритим способом у місцевому кар’єрі. Протягом багатьох років це екологічно чиста сировина служить для успішного виробництва цього виду цементу.

Цемент випускається згідно з нормами ДСТУ Б.В.2.7.-46-96 «Державний стандарт України». Контроль якості продукції, що випускається, здійснюється експрес-методом за допомогою найсучасніших приладів.

На сульфатостойкий шлакопортландцемент СС ШПЦ 400-д-60 існує сертифікат якості, виданий органом по сертифікації цементу СЕПРОЦЕМ. Цим же органом регулярно здійснюється технічний нагляд на відповідність що випускається сульфатостойкого шлакопортландцементу СС ШПЦ 400-д-60 сертифікату якості.

Використовується

Застосовується для бетонних і залізобетонних конструкцій, які володіють корозійною стійкістю в сульфатних водах, особливо в морській воді.

Використовується для будівництва дамб, причалів, силосних ям і інших підвідних і підземних споруджень, не експлуатованих у зоні перемінного зволоження — висихання, а також у зоні низьких температур.

При будівництві житла.

Фізико-механічні властивості:

Хіміко-мінералогічний склад

Вид випробувань Згідно з нормами Середні показники «Югцементу»
Питома поверхня (м²/кг) не визн.
Тонкість помолу (пройшло через сито N008, %) ≥85 90
Нормальна густота цементного тіста (%) 25,5
Термін схоплювання:
Початок (хв.) ≥60 210
Кінець (хв.) ≤600 280
Рівномірність зміни об’єму Витр. Витр.
Межа міцності при стискуванні (Н/мм²):
2 доби 25
28 доби 40-50 43
Пропарювання
Сумарна активність природних радіонуклідів Бк/кг ≤370 max 110

Порівняння норми з цементом нашого виробництва:

C3
A = 6% — цемент має особливу стійкість у минерализованых водах.

MgO = 2,5% — цемент не може викликати нерівномірність зміни обсягу.

Сумарна активність природних радіонуклідів max 110 Бк/кг — цей цемент можна використовувати при будівництві житла.

3. ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ШПЦ Ш/А-400

Сировиною шлакопортландцементу ШПЦ III/A-400 служить вапняк і глина, що добуваються відкритим способом у місцевому кар’єрі. Протягом багатьох років це екологічно чиста сировина служить для успішного виробництва цього виду цементу.

Цемент випускається згідно з нормами ДСТУ Б.В.2.7.-46-96 «Державний стандарт України». Контроль якості продукції, що випускається, здійснюється експрес-методом за допомогою найсучасніших приладів.

На шлакопортландцемент ШПЦ III/A-400 існує сертифікат якості, виданий органом з сертифікації цементу СЕПРОЦЕМ. Цим же органом регулярно здійснюється технічний нагляд на відповідність шлакопортландцементу, що випускається, III III/A-400 сертифікату якості.

Використовується:

Даний цемент доцільно використовувати для виробництва монолітних і збірних залізобетонних конструкцій і деталей, особливо з застосуванням тепло вологої обробки, також для виготовлення будівельних розчинів.

Шлакопоттландцемент призначений в основному для бетонних і залізобетонних надземних, зовнішніх і підвідних конструкцій, що піддаються впливу прісних, а також мінералізованих вод з урахуванням норм агресивності води-середовища.

Для внутрімасового бетону гідротехнічних споруджень.

Використовується в кам’яній кладці і як штукатурний матеріал.

Відрізняється підвищеною стійкістю в гарячих цехах.

Фізико-механічні властивості

Обрані показники Згідно з нормами Середні показники «Югцементу»
СаО 56
SіO2 26,5
Al2
O3
5,5
Fe2
O3
3,5
MgO 2,4
SO3 3
Втрати при прожарюванні 2,8
Нерозчинний залишок 2
Na2
O + K2
O
0,45
C3
A в клінкері
≤8 6
MgO в клінкері ≤5 2,5

Хіміко-мінералогічний склад

Вид випробувань Згідно з нормами Середні показники «Югцементу»
Питома поверхня (м²/кг) не визн.
Тонкість помолу (пройшло через сито N008, %) ≥85 90
Нормальна густота цементного тіста (%) 26
Термін схоплювання:
Початок (хв.) ≥60 180
Кінець (хв.) ≤600 260
Рівномірність зміни об’єму Витр. Витр.
Межа міцності при стискуванні (Н/мм²):
2 доби ≥20 26
28 діб 40-50 43
Пропарювання 1гр — 25-27 27
Сумарна активність природних радіонуклідів Бк/кг ≤370 max 200

ВИСНОВОК

Порівняння норми з цементом нашого виробництва

Al2
O3
— шлакопортландцемент відрізняється стійкістю проти багатьох агресивних середовищ (м’які і сульфатні води) у цьому він значно перевершує портландцемент. Сировиною шлакопортландцементу ШПЦ III/A-400 служить вапняк і глина, що добуваються відкритим способом у місцевому кар’єрі. Протягом багатьох років це екологічно чиста сировина служить для успішного виробництва цього виду цементу.

Цемент випускається згідно з нормами ДСТУ Б.В.2.7.-46-96 «Державний стандарт України». Контроль якості продукції, що випускається, здійснюється експрес-методом за допомогою найсучасніших приладів.

На шлакопортландцемент ШПЦ III/A-400 існує сертифікат якості, виданий органом з сертифікації цементу СЕПРОЦЕМ. Цим же органом регулярно здійснюється технічний нагляд на відповідність шлакопортландцементу, що випускається, III III/A-400 сертифікату якості.

Використовується: Даний цемент доцільно використовувати для виробництва монолітних і збірних залізобетонних конструкцій і деталей, особливо з застосуванням тепло вологої обробки, також для виготовлення будівельних розчинів.

Шлакопоттландцемент призначений в основному для бетонних і залізобетонних надземних, зовнішніх і підвідних конструкцій, що піддаються впливу прісних, а також мінералізованих вод з урахуванням норм агресивності води-середовища.

Для внутрімасового бетону гідротехнічних споруджень.

Використовується в кам’яній кладці і як штукатурний матеріал.

Відрізняється підвищеною стійкістю в гарячих цехах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТКРАТУРИ

1. www.rambler.ru (Характеристика шлакопортландцементу)

2. www.ukr.net (Шлакопортландцемент)

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

Обрані показники Згідно з нормами Середні показники «Югцементу»
СаО 57
SіO2 27
Al2
O3
5,5
Fe2
O3
3,2
MgO 2,8
SO3 2,8
Втрати при прожарюванні 2,4
Нерозчинний залишок 2
Na2
O + K2
O
0,4
MgO в клінкері ≤5 2,5