Реферат: Використання графіки Викорисьання графічного режиму в Pascal -основні оператори

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

Название: Використання графіки Викорисьання графічного режиму в Pascal -основні оператори
Раздел: Рефераты по астрономии

Тема: Графічний режим в мові Pascal.

Мета: Навчити студентів використовувати графічний режим в мовіPascal, а також вміти реалізовувати графіку за допомогоюпроцедур та функцій.

Теоретичні відомості.

Екран дисплея складається з точок, які можна засвічувати певним кольором. В результаті створюється зображення, точки на екрані дисплея називаються пікселями.

Основною характеристикою дисплея е роздільна здатність, яка визначає кількість точок на одиницю площі . Очевидно , що чим більше точок можна зобразити на екрані дисплея тим вища роз­дільна здатність, яка залежить від технічних характеристик адап­тера і дисплея. Розташування кожноі точки на екрані дисплея нази­вається координатами точки. Для VGAадаптерів координати точки можна задавати в межах: по горизонталі — від 0 до 640 т., а по вертикалі від 0 до 200, 0 — 350 точок 0 — 480 точок.

Для визначення положення кожної точки потрібно задати її координати.

Графіка реалізується за допомогою процедур та функцій graphtpu. (модуль).

Необхідно також для роботи в графічному режимі мати драйвер відповідного адаптера, який називається egavga.bgi. Цей драйвер повинен бути записаний в робочому каталозі.

Процедури.

Initgraph задає графічний режим;

Detectgraph повертає знач. х-р. driver і mode

Setcolor(<колір)> задає колір майбутнього зображен­ня;

Setbckcolor — (<колір)> задає колір фону;

Putpixel — (х,у<колір)> висвітлює точку з координита-ми [х,у] заданим кольором;

Line — (xl,yl;х2,у2) молюе лінію по координатах.

Lineto (x,y) — малює лінію від поточної точки до точки [х,у].

Lineral(x,y) малює лінію від поточної точки з заданими приростами.

Rectangle — (xl,yl;x2,y2) малює прямокутник з заданими вершинами.

Setviewport — (xl,yl;x2,y2,true) задає координати вікна, якщо значення 5 периметру приймає значення true, тотоді відбувається відсічене зобра­ження, яке попадає за межі вікна;

Bar- (xl,yl;x2,y2) малює кольором прямокутник;

Bar3d- малює паралелепіпед (х1,у1;х2,у2;<глибина>, true).

Circle- (х,у,К)малюе коло з центром[х,у], радіусом-R;

ArcPieslice- (х,у, <поч. кут>,<кінц. кут>,Н) малює дугу;

EllipseSetbillstyle- (х,у, <поч. кут>,<кінц. кут>,К) малює зафарбований сектор;

floodfill (х,у, <поч. кут>, <кінц. кут>, <горизонт.К>, <вертик. R>) малює еліпс або дугу.

Функції.

Graphresult повертає код помилки, якщо не можна задати

графічний режим;

Getmaxx Getmaxy Get color повертає значення розміру по горизонталі;

GetxGet у повертає значення розміру по вертикалі;

повертає (зчитує) значення текучого кольору;