Реферат: Щоденне технічне обслуговування автомобілів

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

Название: Щоденне технічне обслуговування автомобілів
Раздел: Промышленность, производство

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни “Технічна експлуатація автомобілів”

на тему:

“Щоденне технічне обслуговування автомобілів”

1. Поняття та послідовність

щоденного технічного обслуговування автомобіля

Щоденне технічне обслуговування (скорочено — ЩТО) автомобіля виконуєть­ся водієм один раз на добу, як правило, на спеціально обладнаних в АТП майданчиках з використанням інструменту, що додається до автомобіля.

До ЩТО автомобіля належать такі роботи:

• прибирально-мийні;

• контрольно-оглядові;

• перевірно-кріпильні;

• регулювальні;

• мас­тильні;

• заправні, їх виконують під час підготування автомобіля до роботи, перед початком і після закінчення зміни.

Залежно від графі­ка роботи ЩТО можна виконувати також протягом зміни або в пе­рервах.

До прибирально-мийних робіт належать:

• прибирання кабіни, ку­зова, платформи;

• очищення сидінь та спинок крісел;

• очищенняшасі автомобіля;

• миття кабіни, кузова, платформи й шасі автомобі­ля; • протирання поверхні кабіни, кузова, оперення, стекол, плафо­нів.

До контрольно-оглядових робіт належить перевірка:

• стану авто­мобіля та його комплектності;

• стану кузова, дзеркал заднього виду, номерних знаків, запорів капота й багажника;

• дії контрольно-вимі­рювальних приладів, а також приладів освітлення й сигналізації, склоочисників, пристрою для обмивання вітрового скла;

• герметич­ності систем охолодження, мащення, живлення, гідравлічного при­вода гальм, вільного ходу рульового колеса.

До перевірно-кріпильних робіт належать:

• перевірка стану різьбо­вих з’єднань, шплінтів і пробок, їхнього кріплення, а також заміна непридатних або втрачених новими;

• усунення підтікання палива, оливи, охолодної, амортизаторної та гальмової рідин;

• перевірка стану покришок, тиску повітря в шинах і доведення його до нор­мального значення.

Під час ЩТО системи живлення слід:

• перевірити рівень палива в баці й у разі потреби — долити;

• якщо автомобіль експлуатується на дорогах з великою запиленістю повітря, — очистити повітряний фільтр;

• оглянути систему живлення, перевіривши, чи не підтікає паливо.

Під час ЩТО газобалонних установок треба:

• оглянути й переві­рити кріплення газових балонів і герметичність з’єднань усіх газових систем, арматури балонів та витратних вентилів;

• злити осадок із га­зового редуктора низького тиску;

• перевірити, чи не підтікає бензин у з’єднаннях бензопроводів, електромагнітному клапані-фільтрі.

Час, потрібний для виконання ЩТО, залежить як від складності конструкції автомобіля, так і від рівня підготовки водія й становить від 1 до 1,5 год.

2. Безпека праці під час щоденного та інших видів технічного обслуговування автомобілів

Технічне обслуговування й ремонт автомобілів виконують у призначених для цього місцях (на постах). На робочих місцях мають забезпечуватися безпечні умови для проведення робіт; обладнання, інструмент та прилади мають відповідати характеру виконуваної ро­боти й унеможливлювати травматизм.

У разі примусового переміщання автомобілів з поста на пост потокової лінії передбачають світлову або звукову сигналізацію. Піс­ля сигналу про початок пересування конвеєра робітники повинні поки­нути робочі місця, вийти з оглядової ями й відійти від конвеєра. Для ек-стренного зупинення конвеєра на кожному посту є кнопки «Стоп».

• Електричне обладнання діагностичного стенда з біговими ба­рабанами (пульт керування, апаратні шафи, блоки барабанів тощо) має бути надійно заземлене.

• Наприкінці зміни слід вимкнути рубильник стенда, закрити крани паливних баків, перекрити вентиль подачі стисненого повітря.

• Під час роботи під перекинутою кабіною автомобіля положен­ня обмежувача треба зафіксувати защіпкою, в разі опускання кабіни — надійно закрити запірний механізм і правильно встановити запо­біжний крюк у пазу опорної балки.

• Пуск двигуна треба здійснювати стартером, як виняток — пус­ковою рукояткою. Аби уникнути травмування кисті, рукоятку слід брати так, щоб всі пальці правої руки розташовувалися по один бік руч­ки. Повертати колінчастий вал треба тільки знизу вгору, довкола — забороняється.

• Пускати газовий двигун, якщо є витікання газу, не допускається.

• Регулювальні роботи з двигуном, що працює, слід виконувати на спеціальному посту з місцевою вентиляцією для видаляння від­працьованих газів.

• Забороняється підтягувати деталі газобалонного обладнання ав­томобіля й виконувати інший ремонт, якщо у вузлах і трубопроводах є газ під тиском.

• У приміщеннях для ТО й ремонту автомобілів забороняється за­лишати порожню тару з паливом та мастильними матеріалами. Роз­лите паливо або оливу слід негайно прибрати, використовуючи пісок чи тирсу. Після завершення роботи всі використані ганчірки слід скласти у спеціальну тару.

• Технічне обслуговування й ремонт приладів системи живлен­ня, знятих з автомобіля, виконують у цеху (на дільниці). Біля ванни для миття деталей системи живлення, біля верстаків для розбирання-складання, перевірки й регулювання приладів, а також біля то­карного верстата мають бути вентиляційні відсмоктування.

• Роботи, пов’язані із зачищанням деталей перед паянням та лу­дінням, виконують на робочих місцях, обладнаних місцевою венти­ляцією. Паливні баки й тару з-під пальних сумішей перед ремонтом треба промити гарячою водою, пропарити гострою парою, промити каустичною содою та просушити гарячим повітрям. Перед паянням і заварюванням слід відкрити пробки.

• Займання треба гасити за допомогою вогнегасників, піском або струменем розпиленої води. Балони з газом слід поливати холод­ною водою, щоб запобігти підвищенню тиску в них.

• Роботи з акумуляторними батареями треба виконувати в ізо­льованих приміщеннях із дотриманням вимог безпеки праці.

• Демонтаж і монтаж шин автомобілів слід здійснювати на спе­ціально відведених місцях (постах). Перед демонтажем шини потріб­но випустити повітря з камери. Під час накачування необхідно сте­жити за показами манометра, не допускаючи підвищення тиску по­вітря в шині понад установлену норму.

• Миття автомобілів, агрегатів і деталей здійснюють на мийній дільниці, підлога якої має вологостійке покриття та уклон для сті­кання рідини. Дільницю обладнують припливно-витяжною вентиля­цією, а мийні ванни — витяжними зонтами. Перед приготуванням і використанням мийних розчинів слід надягти гумові фартух, чоботи, рукавички, а також захисні окуляри.

Список використаної літератури

1. Боровських Ю.І., Буральов Ю.В., Морозов К.А. Будова автомобілів. – К., 1991.

2. Кисликов В.Ф., Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів: Підручник. – К.: Либідь, 2002.

3. Румянцев С.И., Синельникове А.Ф., Штоль Ю.Л. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. – М., 1989.

4. Шестопалов К.С., Чиняев В.Г. Устройство и эксплуатация автомобиля. – М., 1994.