Реферат: Санація Магістерська програма Фінансовий менеджмент Дисципліна Управління фінансовою санацією

Название: Санація Магістерська програма Фінансовий менеджмент Дисципліна Управління фінансовою санацією
Раздел: Рефераты по астрономии

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

Магістерська програма „Фінансовий менеджмент”

Дисципліна„Управління фінансовою санацією підприємств”

Індивідуальне завдання

Виконав:

Студент 2-ї групи, спец.8104

Олендій Остап

Київ-2005

Вступ

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

Повне та скорочене найменування — Закрите акціонерне товариство «Оболонь», «ЗАТ «Оболонь»

Ідентифікаційний код — 05391057

Юридична адреса — Україна, 254212, м. Київ,вул. Богатирська, З

Номер та дата реєстрації № АТ-13, 29 червня 1993р.

підприємства Мінська районна держадміністраціям. Києва перереєстровано 01.09.98р

№ реєстрації 05391057

Форма власності колективна

Засновники частка в загальній кількості акцій

1. Громадяни України

фізичні особи — 99,65%

2. Громадянин Франції

МаркРісс — 0,35%

Предмет діяльності акціонерного товариства:

1. Виробництво пива, мінеральних вод, солоду, сиропів, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, соків, вуглекислоти, поліетиленових ящиків, товарів народного споживання.

2. Експлуатація родовищ підземних та мінеральних вод для потреб свого виробництва, водопостачання підприємств, промвузла «Оболонь», а також підприємств — виробників мінеральної води.

3. Здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом.

4. Здійснення роздрібної та оптової торгівлі.

5. Організація фірмової торгівлі продукцією власного виробництва.

6. Здійснення фінансової, виробничої, торговельної, інвестиційної, маркетингової, постачальницької, будівельної, науково-дослідної, консультаційної, юридичної, видавничої, рекламної, проектної, туристичної, ділерської, холдінгової, комісійної, посередницької, орендної, лізингової, експортно-імпортної, культурно-освітньої, добродійної, милосердної, представницької та іншої діяльності, а також надання різноманітних послуг українським та іноземним юридичним та фізичним особам.

7. Інші види діяльності, передбачені статутом.

Головна мета підприємства зводиться до збільшення прибутку. Для вирішення цієї основної задачі розроблена слідуюча стратегія :

1. Подальше завоювання та вкорінення ринку пива в Україні з розширенням своєї існуючої долі ринку безалкогольних і слабоалкогольних напоїв, мінеральних вод, солоду.

2. Зробити торгову марку «Оболоні» національною торговою маркою.

3. Збільшення об’єму продаж продукції.

4. Вдосконалення служби маркетингової та ділерської мережі при одночасному збільшенні виробничих потужностей.

В плані фінансового оздоровлення ЗАТ”Оболонь” намічена загальна мета та дії, необхідні для досягнення встановлених задач на 2006 рік.

Головна мета плану фінансового оздоровлення ЗАТ»Оболонь»- збільшення об’ємів виробництва та продажу продукції підприємства, збільшення прибутку, розширення долі підприємства на ринку України та збільшення експортних поставок, збереження лідируючих позицій «Оболоні», як виробника високоякісної, і престижної пивобезалкогольної продукції. В планах ЗАТ «ОБОЛОНЬ» на наступний рік – випуск нових перспективних торгових марок, подальше втілення стратегічних програм розвитку виробництва та розширення карти експорту.

Спираючись на розроблені плани фінансового оздоровлення ЗАТ»Оболонь» підприємство планує мати підвищені, порівняно з 2005 роком, обсяги продаж всіх видів продукції.

В 2006 році буде вироблено та продано 43 млн.дал пива, що складає 115,8 % до минулого року, в тому числі в пляшках — 19,53 млн.дал -117,1 % до минулого року.

Також збільшиться продаж безалкогольних напоїв — 7.5 млн.дал, що складає 109,6 % до 2005 року.

Передбачається також збільшити продаж мінеральних вод. Випуск та продаж мінводи заплановано 4,65 млн.дал, до рівня минулого року 111,4%.

Виробництво солоду зросте на 11,9 %, становитиме 41,5 тис.тонн.

Збільшиться випуск популярних слабоалкогольних напоїв. їх обсяг передбачається 4,2 млн.дал, що складає 101,6 % до 2005 року.

Випуск передбаченої планом продукції дасть змогу одержати 661,1 млн.грн товарної продукції в діючих цінах, та 606 млн.грн в порівняльних цінах ( 115,4 % до минулого року).

Встановлені обсяги планується одержати за рахунок збільшення потужності з виробництва пива за рахунок проведення реконструкції II варильного цеху , збільшення виробництва солоду за рахунок розширення замочувального відділення та освоєння лінії розливу пива в пляшки продуктивністю 60 тис.пл/год.

В плані фінансового оздоровлення ЗАТ”Оболонь” передбачені витрати на проектні, будівельно-монтажні роботи та придбання обладнання в сумі 17,1 млн.грн. На маркетингові програми (придбання автотранспорту, автонавантажувачів, холодильників, преміксів)-12,7 млн.грн. Всього капіталовкладення та інвестиції, передбачено в сумі 45,2 млн.грн.

Продаж продукції на експорт заплановано понад 13 % пива від загального випуску, до 1 % мінеральної води та слабоалкогольних напоїв та понад 1% безалкогольних напоїв. В економічні та фінансові розрахунки враховано надходження виручки від експорту в сумі 10,5 млн. $.

За рік очікується надходження від продажу продукції — 930 млн.грн.

Для забезпечення обсягів виробництва необхідні витрати в розмірі 510,2 млн.грн, в тому числі 56,7 % на сировину та матеріали, 3,9 % на електроенергію та теплоенергїю, 9,6 % на амортизацію, 8,1 % на оплату праці, 3,0 % на відрахування, 18,7 % на інші витрати.

Витрати на 1 грн товарної продукції передбачаються в 2006 році 77,17 коп, рентабельність 29,6 %. При цьому фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування складе 151 млн.грн, що на 11,4 млн.грн більше, ніж в 2005 році. Чистий прибуток 105,7 млн.грн.

Враховуючи амортизаційні відрахування в сумі 49,2 млн.грн доходи становитимуть 154,9 млн.грн. Ці доходи розподіляться таким чином:

· повернення позик — 28,7 %;

· дивіденди — 8,4%, або 13% від фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування за 2000 рік;

· капіталовкладення та інвестиції- 29,2%;

· решта — 33,7% на поповнення оборотних коштів та непередбачені витрати

Розділ 1

1.1 Оцінка зовнішніх умов

Характеристика ринку пивобезалкогольної продукції України і

РИНОК ПИВА.

Всього за 2005 рік в Україні було випущено 107.4 млн. декалітрів (дал) пива, темпи росту 127%

На ринку явно простежуються дві суперечливі тенденції: зміцнення в регіонах невеликих підприємств, що будують свою політику на пивному патріотизмі і протекціонізмі місцевої влади, і проникнення в їх «вотчину» найбільш успішних марок.

За 2005 рік відбувається концентрація виробництва. Після вирішення проблем з антітрастовим комітетом в Європі активізувалась діяльність компанії Інтербрю (в 2005 році планує витрати на маркетинг та рекламу в Україні 11,8 млн.$). Активно працює компанія ВВН.

Інтербрю володіє:

— ДЕСНА (Чернігів);

— ЯНТАР (Миколаїв);

— РОГАНЬ (Харків)(перша модернізація — перехід на пастеризоване пиво);

— КРИМ (Сімферополь).

Стратегічно використовує декілька головних брендів, які виробляють всі підприємства.

ВВН володіє:

— СЛАВУТИЧ (Запоріжжя);

— КОЛОС (Львів);

Стратегічно використовуються місцеві бренди підприємств, при цьому розповсюдження йде по єдиних каналах дистрибуції. Для розкрути та підтримки деяких брендах може використовуватись випуск на іншому підприємстві.

Компанії Інтербрю, ВВН володіють заводами в країнах СНД, відповідно вони активно використовують свої системи збуту по просуванню на ринок України пиво цих виробників.

На 2006 рік очікується обсяг ринку пива України 110 — 120 мл. дал пива.

Доля Інтербрю на рівні 33-34%; ВВН — до 20%. Успішне втілення в 2004-2005 роках ряду стратегічних програм з розвитку виробництва, відлагодження системи продаж та активізації маркетингової політики закріпило позиції компанії та збільшило її долю в загальному випуску продукції до 33,5%, при цьому зростання в порівнянні з вереснем 2004 року склало 3,3%. «Оболонь» посідає чільне місце серед вітчизняних виробників пива за найбільшими темпами росту виробництва — цьогорічний показник складає 37,5%. «Оболонь» впевнено зберігає за собою лідерство за експортними поставками — 88% українського експорту пива.

Загальна реалізація пива (т.дал) за 2005 рік

1.2 Аналіз фінансово-господарського стану

У серпні головний завод провідного українського виробника пивобезалкогольних напоїв вперше за період свого існування випустив більше десяти мільйонів декалітрів продукції за місяць. У цілому за вісім місяців 2005 року ЗАТ «Оболонь» випустило 67,1 млн. дал продукції, збільшивши виробництво на 29,4% порівняно з аналогічним періодом 2004 року.

Зокрема, в серпні 2005 року було випущено 11 млн. дал продукції. При цьому випуск пива склав 8,6 млн. дал, приріст у порівнянні з серпнем 2004 року становить 59,2%.

Всього з початку року ЗАТ «Оболонь» випустило 51,7 млн. дал пива, збільшивши виробництво на 37,5%. Також було випущено 15,3 млн. дал напоїв та мінеральної води, що на 8,1% більше, ніж за аналогічний період 2004 року.Випустивши у вересні 7,5 млн. дал пива, ЗАТ «ОБОЛОНЬ» випередила всіх основних гравців на вітчизняному ринку.

Продемонструвавши у вересні динаміку росту виробництва, яка випереджає загальне зростання ринку пива України на 14,9%, «ОБОЛОНЬ» в чергове підтвердила своє реноме лідера. З виведенням в 2005 році на ринок перспективних торгових маркок «hike premium», «Десант» і саббренду «ОБОЛОНЬ PILS», посиленням позиціонування лідерського бренду компанія досягла підвищення лояльності, розширила свій портфель брендів та закріпилася в основних нішевих сегментах.

Рівень рентабельності окремих видів продукції
:

Пиво 33,9 %
Безалкогльні напої 18,7%

Слабоалкогльні напої 18,5%

Мін вода 33,1 %

Солод 22,7 %

Тара

Пляшка 0.5

NRW

Пляшка 0,5

ПЕТ 1л

ПЕТ 2л

КЕГ

банка 0,5

пляшка 0,3

бочк

банка 0,3

Всього

Пиво оболонь св

1 132

6 902

5 144

2 645

1 367

331

261

17 783

Пиво преміум

1 801

287

354

197

45

2 684

Пиво об.екстра

1 672

321

33

2 025

Пиво об.собор ,

1 240

265

2

63

1 571

Пиво лагер

756

49

284

241

57

1 386

Пиво темн.оксам.14%

852

191

66

12

74

19

78

0

1 293

2000

674

27

701

Пиво об.фірмов

61

3

64

Пиво козак

17

0

17

Пиво жиг.»БІР» 12%

2

2

Всього

8 127

8 097

5210

2 657

1 727

944

458

261

45

27 527

1.Горизонтальнтй та вертикальний аналіз балансу. Аналіз складу майна та джерел його утворення

Стаття витрат

С/в тис.грн

%

Матеріали

266925

52,3

Енергія

20911

4,1

З.п.

11009

2,2

Нарахування

4128

0,8

Загально виробничі

82642

16,2

Адміністративні

23644

4,6

На збут

77432

15,2

Інші операційні

9902

1,9

Фінансові

13553

2,7

Повна собівартість

510146

100

Темп росту оборотних коштів(1,367)перевищує темп приросту необоротних(1,313) і свідчить про тенденцію прискорення оборотності усього майна підприємства.

Кмобільності майна о=0,367 Кмобільності майна 1= 0,377 Збільшення коефіцієнтів мобільності підтверджує тенденцію мобільності усього майна

К незалежності = в.к./валюта балансу

Б А Л А Н С

на 31 грудня 2005 року

Горизонтальний

Вертикальний аналіз

Актив

Код рядка

аналіз

Відносне відхилення

на початок

на кінець

відхилення

1,000

2

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

15761,000

9,375

0,004

0,026

0,023

первісна вартість

011

16793,000

8,710

0,004

0,028

0,024

знос

012

-1032,000

4,486

-0,001

-0,002

-0,001

Незавершене будівництво:

020

-24802,000

0,401

0,082

0,025

-0,057

Основні засоби:

залишкова вартість

030

100268,000

1,410

0,485

0,513

0,028

первісна вартість

031

153462,000

1,422

0,721

0,770

0,049

знос

032

-53194,000

1,446

-0,236

-0,257

-0,020

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

11878,000

0,000

0,018

0,018

інші фінансові інвестиції

045

-3854,000

0,871

0,059

0,039

-0,020

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

368,000

1,548

0,001

0,002

0,000

Відсрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом I

080

99619,000

1,313

0,631

0,622

-0,009

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси :

виробничі запаси

100

15611,000

1,201

0,154

0,139

-0,015

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

434,000

1,081

0,011

0,009

-0,002

готова продукція

130

870,000

1,194

0,009

0,008

-0,001

товари

140

332,000

2,738

0,000

0,001

0,000

Векселі одержані

150

1096,000

11,538

0,000

0,002

0,002

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

7979,000

1,267

0,059

0,056

-0,003

первісна вартість

161

7989,000

1,262

0,060

0,057

-0,003

резерв сумнівних боргів

162

-10,000

1,017

-0,001

-0,001

0,000

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

571,000

1,764

0,001

0,002

0,000

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

15915,000

1,431

0,073

0,079

0,005

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

27217,000

2,469

0,037

0,068

0,031

Поточні фінансові інвестиції

220

-1057,000

0,000

0,002

0,000

-0,002

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

-54,000

0,985

0,007

0,005

-0,002

в іноземній валюті

240

-1960,000

0,474

0,007

0,003

-0,005

Інші оборотні активи

250

1107,000

1,348

0,006

0,006

0,000

Усього за розділом II

260

68061,000

1,367

0,367

0,377

0,010

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

270

-301,000

0,625

0,002

0,001

-0,001

БАЛАНС

280

167379,000

1,332

1,000

1,000

0,000

Пасив

Код рядка

1,000

2

1,000

1,333

0,000

0,000

0,000

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал

300

0,000

1,000

0,064

0,048

-0,016

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

1700,000

1,055

0,061

0,049

-0,013

Резервний капітал

340

0,000

1,000

0,016

0,012

-0,004

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

105186,000

1,374

0,557

0,575

0,018

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

-93,000

6,813

0,000

0,000

0,000

Усього за розділом I

380

106793,000

1,303

0,699

0,684

-0,015

II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Страхові резерви

415

Частка перестраховиків у страхових резервах

416

Цільове фінансування

420

Усього за розділом II

430

III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Довгострокові кредити банків

440

-19791,000

0,717

0,138

0,075

-0,064

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

Відсрочені податкові зобов’язання

460

-36,000

0,945

0,001

0,001

0,000

Інші довгострокові зобов’язання

470

Усього за розділом III

480

-19827,000

0,719

0,140

0,075

-0,064

IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Короткострокові кредити банків

500

21487,000

0,000

0,032

0,032

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

-26094,000

0,116

0,058

0,005

-0,053

Векселі видані

520

-8,000

0,993

0,002

0,002

-0,001

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

52562,000

4,544

0,029

0,100

0,071

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

-1219,000

0,689

0,008

0,004

-0,004

з позабюджетних платежів

560

9,000

1,069

0,000

0,000

0,000

зі страхування

570

248,000

1,413

0,001

0,001

0,000

з оплати праці

580

309,000

1,277

0,002

0,002

0,000

з учасниками

590

-2224,000

0,911

0,050

0,034

-0,016

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов’язання

610

4643,000

1,912

0,010

0,014

0,004

Усього за розділом IV

620

80413,000

1,987

0,161

0,241

0,079

V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

630

БАЛАНС

640

167379,000

1,332

1,000

1,000

0,000

На кінець періоду частка власного капіталу зменшилася що свідчить про ріст фін. залежності від кредиторів та зменшення фін. стійкості.

Власні оборотні кошти = Оборотні активи – Поточні зобов’язання

Початок Кінець

К незалежності поч=

0,699

К незалежності кін=

0,684

Зменшення ВОК на 11.2%

Показники ефективного використання майна

103989,000

91637,000

2. Аналіз ліквідності та платоспроможності

Рентабельність активів

318515,999

Рентабельність інвестицій

0,373

Рентабельність ВК

0,281

Актив

Код рядка

початок

кінець

А1

230,240

7308,000

5294,000

А2

150-180,210,220

50308,000

86114,000

А3

100,120,130,140,250,270

91779,000

109832,000

А4

80

318516,000

418135,000

Баланс

280

504798,000

672177,000

Пасив

код рядка

початок

кінець

П1

540-610

35928,000

37694,000

П2

500-530

2060,000

45563,000

П3

480

70552,000

50725,000

П4

380,430,630

353815,000

459548,000

Баланс

640

504798,000

672177,000

А1<П1

А2>П2

А3>П3

А4<П4

Дані свідчать про неспроможність підприємства погасити негайні та постійні пасиви з відповідних джерел проте резервом може слугувати достатній надлишок активів що швидко і повільно реалізуються.

платіжний надлишок або недостача

початок

кінець

-28620,000

-32400,000

48248,000

40551,000

21227,000

59107,000

-35299,000

-41413,000

0,000

0,000

Значення Кзл є більш ніж прийнятним для підприємства оскільки перевищує нормативне значення( 2.4 проти 2), хоча і падає по відношенню з попереднім періодом. Висока питома вага пов’язана передовсім з великими вкладеннями у запаси(це характерно для підприємства яке виробляє продукцію харчування),проте вартість абсолютна вартість запасівє є дещо оманливою оскільки їх важко реалізувати при ліквідації підприємства(оцінюють в 40%від балансової вартості).

Кшл також наближується до норми в 1 проти 1.098(передовсім за рахунок показника іншої дебіторської заборгованості яка відволікає кошти з обороту), а от Кал є вкрай ризиковим оскільки межує з загрозливим значенням менше 1 і свідчить про необхідність забезпечити касу додатковими 20% грошей.

3. Аналіз фінансової стабільності

початок

кінець

Загальний К ліквідності

3,933

2,417

К швидкої ліквідності

1,517

1,098

К абсолютної ліквідності

0,192

0,064

К концентрації ВК перевищує нормативне 60% проте має тенденцію до зниження завдяки росту кредиторської заборгованості(у 4,544 раз) та інших поточних зобов’язань(1,912) при рості власного капіталу в 1,303 раза.

Кструктури довгостр.вкладень вказує на на те що ріст необоротних активів(1,313) фінансується за рахунок росту поточних зобов’язань(1,987) що в майбутньому може призвести до проблеми ліквідності.

Тенденція до зниження К забезп. ВОК вказує на ріст залежності від кредиторів і втрату спроможності проводити незалежну фінансову політику.

Квідн.ВАдоВБ свідчить про спад виробничих потужностей в звітному періоді за рахунок прискореного випуску векселів(11,538)

Кок.%за кредит показує позитивну динаміка зменшення % платежів і довгострокових позик що підвищує фінансову автономність.

Зменшення Кстабільнотсі е.зр. передовсім пов’язане на викуп акцій власної емісії за рахунок нерозподіленого прибутку.

4.Аналіз оборотності активів

Період

початок

кінець

К концентрації ВК

0,699

0,684

К фінансової залежності

1,431

1,463

Кманевриності ВК

0,526

0,552

Кструктури довгостр.вкладень

0,222

0,121

Квідношеннф ВК до ЗК

0,200

0,157

К забезп. ВОК

0,561

0,361

Квідн.ОКдоНО

0,582

0,606

Квідн.ВАдоВБ

0,796

0,770

Кок.%за кредит

9,634

10,723

Кстабільнотсі е.зр.

0,315

0,224

Обіговий капітал підприємства на кінець 91 637 тис.грн. і за рік зменшився на

12 352 тис.грн.2004

З наведених даних видно, що дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків та інша поточна заборгованість складають 60,7% У сумі збільшення; також збільшились виробничі запаси і складають 21,9%, тобто значні вільні грошові кошти підприємство вклало у дебіторську сумі збільшення; також збільшились виробничі запаси і склад тобто значні вільні грошові кошти підприємство вклало у дебіторську заборгованість (внутрішню та іншу поточну), тоді як дебіторська заборгованість за продукцію складає всього 11%.

Значно зменшились грошові кошти в іноземній валюті – 1960тис.; в національній валюті — 54 тис. грн.

За 2002 рік чистий прибуток склав 114215 тис. грн. і проти минулого року зменшився на 9892 тис. грн., або 92,03%. Порівнюючи довго тривалість обороту ДЗ і КЗ (22-16=6) висновок що підприємство залучає в обіг кредиторську заборгованість і менше надає свої кошти іншим підприємства.

Визначення ймовірності банкрутства

Метод Альтмана це індексний метод прогнозування можливого банкрутства підп-ва.В основу його покладений показник кредитоспроможності,який побудований за допомогою апарату мультиплікативного дискримінантного аналізу і дозволяє на перший погляд визначити відноситься дана компанія до банкрутів. В загальному вигляді індекс кредитоспроможності має вид:

Z=3,3К1+1,0К2+0,6К3+1,4К4+1,2К5

К1=валовий прибуток/всього активів

К2=виручка від реал-ї /всього активів

К3=ринкова вар-ть власного капіт/залучений капітал

К4=нерозподілений прибуток/всього активів

К5=власні оборотні кошти/всього активів

Zкритичне=2,675

ЯкщоZ<=1.87 то ймовір-ть банкрутства у наступні 2-3 роки

Z>=3,менша ймовір-ть банкрутства

Z=7або 7,5найбільш оптимальний варіант

Період

Початок

Кінець

Коборотності активів

1,39

1,14

Коборотності вкладеного капіталу

1,72

1,88

Коборотності ДЗ

6

7

Коборотності КЗ

16

15

Отже ймовірність банкрутства згідно даної моделі практично відсутня

Існує 4-х факторна модель оцінки кредитоспроможності, запропонована Пафлером та Тіслоу.

Z=6,5К1+3,2К2+6,72К3+1,05К4

К1=нетто-працюючий капітал/всього активів

К2=нерозподілений прибуток/всього активів

К3=валовий прибуток/всього активів

К4=оплачений капітал/пасиви

Zкритичне=2,675.

Коіф. Відношення

K1

1,047459

3,3

3,456615

K2

1,534289

1

1,534289

K3

1,462692

0,6

0,877615

K4

0,836628

1,4

1,171279

K5

0,272657

1,2

0,327189

Z=

7,366988

Ситуація аналогічна і ймовірність банкрутства є дуже малою

Експорт

Аналізуючи обсяги експорту поточного року, та враховуючи темпи розширеная ринків збуту продукції, ЗАТ ”Оболонь” має такі ринки збуту як : Росія, Молдова, Азербайджан та США, частка експорту яких відповідно : 82% , 12 %, 3%, 1%. .

Стрімке нарощування експортних поставок до Росії та Молдови було зумовлене впровадженням пива в пляшках ПЕТ, що знайшло відповідний відгук у споживачів

( частка пива в пляшках ПЕТ складає 75 %)

6,5

0,272657

3,2

0,836628

6,7

1,047459

1,05

2,734684

Z=

4,891429

Економічний аналіз

Пляшка

Тис. Дал.

Тис. USD

Пиво оболонь св

4200

10175

Пиво преміум

84

369

Пиво об.екстра

791

3006

Пиво об.собор ,

84

336

Пиво лагер

126

328

Пиво темн.оксам.14%

1260

2520

2000

1855

3617

Пиво об.фірмов

100

175

Пиво козак

30

63

Пиво жиг.»БІР» 12%

70

112

Пиво оболонь св

44

49

Пиво преміум

17,6

23

Пиво об.екстра

26,4

26

Пиво об.собор ,

14,7

61

Пиво лагер

5,88

ЗО

Пиво темн.оксам.14%

8,82

31

10461

продукція

об’єм, тис.дал

Товарна продукція

С/Б тис.грн.

Прибуток

Т. безбитковості

випуск

продаж

Всього

Змінні в.

Постійні в.

Всього

Маржина-

льний

Тис.дал.

Тис.грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6=5-7

8=4-5

9=4-6

7/(12-6/2)

7/9*12*3

ПИВО

32000

32000,00

463247

345826

183293,40

162533,00

117420

279953,20

18578,31

268948,02

сл/алког.

4200

4200,00

70023,0

59092,8

35901,70

23191,10

10930

34121,30

2854,60

47592,28

мінвода

4650

4650,00

33090,8

24863,9

18160,00

6703,90

8226,9

14930,80

2087,84

14857,70

б/алког.

500

7500,00

88917,5

74933,0

61044,70

13888,30

13985

27872,80

3737,06

44305,31

всього

36350

48350,00

655278

504716

298399,80

206316,30

150562

356878,10

27951,82

378825,46

Динаміка основних показників виробництва і реалізації продукції

На одиницю

Рентабельність

Коеф. Марж. Приб.

Операційний важіль

Запас фін. стійкості

Оптова

ціна

С/с

Прибуто

Маржинальний

%

12

13

14

15

16

17

18

19

16=8/5

17=9/4

18=9/8

(3-10)/3

14,48

10,81

3,67

8,75

33,95

0,60

2,38

41,94

16,67

14,07

2,60

8,12

18,50

0,49

3,12

32,03

7,12

5,35

1,77

3,21

33,09

0,45

1,81

55,10

11,86

9,99

1,86

3,72

18,66

0,31

1,99

50,17

13,55

10,44

3,11

7,33

29,83

0,54

2,37

42,19

1.3 Аналіз причин слабких місць

АТ ОБОЛОНЬ (стосовно пива)

2004 р

2005 р

темп, %

Пиво всього, тис.дал

27643

32000

115,8

117,1

склопляшках

16675

19530

ПЕТ-пляшках

7861

8560

108,9

банках

1013

1485

146,6

кегах

1730

2050

118,5

пивовозах

313

375

119,8

бочках

51

0

0,0

БАН, тис.дал

6844

7500

109,6

склопляшках

603І

675

111,9

ПЕТ-пляшках

61541

6440

104,6

банках

85

385

452,9

сиропиПМ

2

0

0,0

слабоалкогольнінапої, тис.дал

4135

4200

101,6

склопляшках

3452

3690

106,9

ПЕТ пляшках

590

510

86,4

напої

93

0

Мін.вода — всього, тис.дал

4174

4650

111,4

склопляшках

6

0

0,0

ПЕТ-пляшках

4168

4650

111,6

Солод виробничий, тонн

37100

41500

111,9

Поліетиленові ящики, т.шт.

273

300

110,1

Вуглекислота, тонн

4435

4685

105,6

Товарна продукція, млн.грн

в діючих цінах

558,5

661,1

118,4

Собівартість ТП, млн.грн

419,2

510,2

121,7

Прибуток від виробництва, млн.грн

139,3

150,9

108,3

Витрати на 1 грн. ТП, коп.

75,06

77,20

102,9

Рентабельність, %

33,2

29,6

Прибуток, який залишається , млн.грн

95,4

102,6

107,5

Чиселність персоналу -всього, чол.

2091

2165

103,5

чисельність ПВП, чол

2023

2067

102,2

Фонд о.п. праці — всього, млн.грн

35,5

42,7

120,3

Фонд оплати праці ПВП, млн.грн

34,4

40,3

117,2

Середньомісячна зарплата, грн

1406,7

1588,3

112,9

Продуктивність праці, тис.грн

259,6

293,1

112,9

1.4 Наявний потенціал
:

· Постійний ріст споживання пива в Україні

· Розширення експортних поставок

· Розробка нових для України видів пива

· Проведення спеціалізації дочірніх підприємств.

· Економія після реструктуризації організаційної роботи на підприємстві

· Ріст продуктивності праці за рахунок реалізації роганізаційного плану

· Зменшення терміну одного виробничого циклу

Експорт

Плануючи обсяги експорту пива на наступний рік, головну роль буде відігравати експорт в Росію, який наступного року очікується незначним зростанням лише завдяки територіальному розширенню продажу та попиту на пиво в ПЕТ пляшках. Ринок Молдови наступного року буде в незмінному стані, так як завдяки невеликій території є досить насиченим, такий ринок, як Азербайджан, може розширюватись за рахунок сприятливих кліматичних умов та рекламної підтримки партнерів очікується зростання експорту пива в пляшці 0,5 л та мінеральної води. Враховуючи те, що частка експорту до Азербайджану невелика, (загальному обсязі це не відобразиться, але цей ринок можна буде розглядати як постійний

Ринок збуту). Також в перспективних ринках збуту знаходяться і США, споживачам якого цього року представлена продукція АТ «Оболонь». Наступний сезон очікується бути більш результативним , що надасть повну характеристику американському ринку і ставленню його до продукції.

Серед перспективних ринків, що мають невелику частку в обсязі експорту, слід виділити : Ізраїль, Німеччина, Туркменістан, Естонія. Ізраїль та Німеччина характеризуються тим, що мають свій , хоч і невеликий, сегмент ринку і відрізняються постійністю в експортних поставках. Такий ринок як Естонія виходить на чітку програму по продажу пива (кегова програма), що надасть можливість також зосередитися на певному сегменті і знайти підтримку у кола споживачів..

Розділ 2

Головна мета плану фінансового оздоровлення ЗАТ»Оболонь»- збільшення об’ємів виробництва та продажу продукції підприємства, збільшення прибутку, розширення долі підприємства на ринку України та збільшення експортних поставок, збереження лідируючих позицій «Оболоні», як виробника високоякісної, і престижної пивобезалкогольної продукції. В планах ЗАТ «ОБОЛОНЬ» на наступний рік – випуск нових перспективних торгових марок, подальше втілення стратегічних програм розвитку виробництва та розширення карти експорту.

Спираючись на розроблені плани фінансового оздоровлення ЗАТ «Оболонь» підприємство планує мати підвищені, порівняно з 2005 роком,

обсяги продаж всіх видів продукції.

Розділ 3

План маркетингу та оцінка ринків збуту

Місткість ринку України складає по прогнозам 140.млн.дек.пива

ОБОЛОНЬ є лідером лише в Києві та Південно-Західному регіоні (Волинська, Рівненська, Хмельницька області), порівнюючи з внутрішніми даними є потенціал в Волинській області.

Найбільш критичні регіони:

Крим

Північно-Східний регіон (Харківська та Сумська області) —НАЙБІЛЬШИЙ ПРОГРАШ КОКА-КОЛІ

Південно-Східний регіон (Дніпропетровська та Запорізька області)

Південний регіон (Одеська, Миколаївська та Херсонська області)

Напої стратегічної групи

Живчик
– має високий потенціал при невисокому знанні (49%), серед тих хто знає не вживають 20%

(для лідерів 14-25%)

51%-не знають

40%-знають і споживають

10%- знають і не споживають

Сильні сторони

Слабкі сторони

 1. Найбільш відомий брєнд в Україні
 2. Сильні позиції в столиці
 3. Якість напоїв
 4. Досвід розгортання виробництва на інших площадках.
 5. Наявність власної потужної експериментальної лабораторії
 6. Висококваліфікований персонал
 1. Географічна віддаленість від південних курортів країни
 2. Малі темпи росту продажу пива в КЕГах
 3. Не досить ефективна система дистрибуції
 4. Велика залежність від сировинної бази (кількість, якість).

Ризики

Можливості

 1. Погіршення матеріального стану громадян
 2. Зменшення загальної чисельності населення України
 3. Збільшення конкуренції з Інтербрю та ВВН
 4. Деяке зниження якості
 5. Вихід на ринок закордонних торговельних мереж (Білла, метро…), як наслідок, в майбутньому, їх диктат по цінах, умовах …
 6. Існування конкуренції на місцевих ринках від малих виробників
 7. Підробка продукції
 8. Зміна законодавства
 1. Постійний ріст споживання пива в Україні
 2. Розширення експортних поставок
 3. Розробка нових для України видів пива
 4. Проведення спеціалізації дочірніх підприємств.
 5. Економія після реструктуризації організаційної роботи на підприємстві
 6. Ріст продуктивності праці за рахунок реалізації роганізаційного плану
 7. Зменшення терміну одного виробничого циклу

Неохідно застосувати рекламні заходи:

Реклама в засобах масової інформації.

Семплінги (дегустації) в місцях продажу.

Для АР Крим доцільно провести комплексну рекламну компанію на початку курортного сезону.

Оранж

серед тих, хто знає напої (42%) 38% його не вживають,

(для лідерів 14-25%).

прямі- конкуренти:

Фанта апельсин:

— знають — 81 %;

— знають, але не вживають -21%.

Мірінда:

знають -61%;

знають, але не вживають-34%.

Апельсин-Прймьєра:

знають — 39%;

знають, але не вживають – 45%

Кола-нова

серед тих, хто знає о напої (19%) 47% його не вживають,

(для лідерів 14-25%).

Прямі конкуренти:

Кока-кола:

знають — 85%;

знають, але не вживають — 14%.

Пепсі-кола:

знають — 77%;

знають, але не вживають — 23%.

Херші-кола:

знають -31%;

знають, але не вживають — 45%.

Супер-кола:

знають — 19%;

знають, але не вживають — 42%.

Експорт

З поміж основних шляхів збільшення продукції є можливість поставок пива в такі країни як Великобританія, Польща та Угорщина шляхом підписання 5 річної угоди з міжнародною торгівельною компанією „Tesco” Угода передбачає (за пропозицією „Tesco” ) пропозицію на поставки 300 тис. дал.

Пива. Закупочна ціна при цьому 14,40(за дал.)

Організаційні витрати при цьому оцінюють в 132тис.грн.(постійні витрати ) + витрати на доставку на 1 дал. 11грн.

Прибуток = 3000000(14,40-11)-132000=8880000тис.грн.

Розширення в території Російського ринку (пн. Міста Європейської частини) при закупівельній ціні в 13,00 за дал. потребуватиме всього 200 тис. орг. витрат та

11тис. змінинх(запит на 100000)

Прибуток = 1000000(13-11)-20000=1980000тис.грн.

Додатковий прибуток = 8,9млн.+1,8млн.=10,6 млн. Щорічно

Оптимальне відношення ціни та Собівартості на од. продукції

Потенційний сегмент внутрішнього ринку Оболоні складе в 2006 р. (+10%) 35млн.дек. та зовн. 8млн.(при реалізації додаткових угод)

Ціна на од. дек. = 14.48 при с/с 10,48

Регіон

Крим

Південно-східний

Північно-східний

Південь

Схід

Область

Критично мале знання

АР Крим

Дніпропетровська

Запорізька

Харківська

Сумська

Мале знання

Одеська

Миколаївська Херсонська

Донецька

Луганська

З результатів обчислення видно що прибуток буде максимальний коли 8 тис.дал. продукції буде експортуватися та 35 споживатися на внутрішньому ринку(вик. ф-ію поиск решения)

Орієнтовні витрати на план маркетингу складуть 1 млн. Грн. що дозволить збільшити обсяги продажу на 20%

План виробництва та капіталовкладень

Поточні надходження від корпоративних прав

Експорт

Внутрішній ринок

Загальний

к-к дал

с/с

ціна

прибуток

к-к дал

с/с

ціна

прибуток

Прибуток

10

10

14,4

44

41

8

12

164

208

9

10

14,4

39,6

40

8

12

160

199,6

8

10

14,4

35,2

39

8

12

156

191,2

7

10

14,4

30,8

38

8

12

152

182,8

6

10

14,4

26,4

37

8

12

148

174,4

5

10

14,4

22

36

8

12

144

166

4

10

14,4

17,6

35

8

12

140

157,6

3

10

14,4

13,2

34

8

12

136

149,2

2

10

14,4

8,8

33

8

12

132

140,8

1

10

14,4

4,4

32

8

12

128

132,4

43

Оптимальна кількість виробництва на експорт та внутрішній ринок

8

14,4

10

35

12

8

175,2

ВСЬОГО

120,0

1. кв. 17,0

2. кв. 28,0

3. кв. 70,0

4. кв. 5,0

Використати 120 млн. надходжень можна введення в дію другого варильного цеху

В даному розділі пропонується введення в дію другог варильного цеху який буде працювати по прискореній схемі. Витрати складуть близько 60 млн. Грн

Розрахунок потужності по виробництву пива

1. ДІЛЬНИЦЯ БРОДІННЯ
.

Місячні потужності по класичній схемі.

108x2500x30

Мк =———————=1028570дал=1,029млн.дал

(7+0,5)х1,05

Місячні потужності по прискореній схемі.

108x2500x30

Мп=————-=1285710дал=1,285млн.дал

(5,5+0,5)х 1,05

2. ДІЛБНИЦЯ ДОБРОДЖУВАННЯ

Місячна потужності по класичній схемі. 30x919705x0,98

Мк=———————=1050071 дал=1,05млн.дал

(24+1)х1,03

Місячна потужність по прискореній схемі.

30x919705x0,98

Мп=————————=3 64073 5дал=1,64млн.дал.

(15+1)х1,03

3. ДІЛЬНИЦЯ ЦКТ

Місячна потужність по класичній схемі.

30х(24х34200)

Мк=——————=99793 дал=0,998млн.дал

(22+ї,5)х 1,05

Місячна потужність по прискореній схемі 30х(24х34200)

Мп=——————-=1421298дал= 1,421 млн. дал

(15+1,5)х 1,05

По класичній схемі місячна потужність по цеху ферментації складає

1,029млн. дал+0,998млн.дал=2,027млн.дал.

По прискореній схемі

1,285млн.дал+1,421 млн.дал=2,706 млн.дал, однак враховуючи те, що по прискореній схемі потужність дільниці доброджування більша потужності дільниці бродіння на 1,64-1,285=0,355 млн.дал , це дозволить частково вести бродіння в ЦКТ, а доброджування в лагерних танках.

Визначаємо кількість ЦКТ необхідних для цього:

355000х(9+1)х1,05

К=———————————— =3,63 ЦКТ

30×34200

Для повного циклу бродіння залишається (24-3,6)=20,4ЦКТ і потужність по прискореній схемі для них:

30х(20,4х34200)

Мп=————————=1208103 дал=1,208млн.дал.

(15+1,5)х1,05

Всього місячна потужність по прискореній схемі складає:

1,289млн.дал+0,355млн.дал+ 1,208 млн.дал=2,852 млн.дал.

Річна потужність по класичній схемі складає:
2,027 млн.дал. х 12=34,324 млн.дал

Річна потужність по прискореній схемі: 2,852млн.дал х12= 39,224 млн.дал

Отже потужність по прискореній схемі додатково принесе 4,09 млн.дал. напоїв

Реконструкція солодового цеху принесе (120 модель рощення) зекономить 35 днів виробництва що дасть змогу додатково виробити 35*0,11= 3,85млн.дал
.

Назва підприємства

Очікувані надходження

на рахунок АТ «Оболонь»,млн.

ЗАТ «Бершадський пивокомбінат»

28,0

ВАТ «Севастопольський пивобезалкогольний завод»

55,0

ВАТ «Охтирський пивоварний завод»

15,0

ВАТ «Дятьківці»

виконання інвест. програми

ЗАТ «Рокитнівський скляний завод»

за рішенням зборів акціонерів

ДП «Оболонський торговий центр»

17,0

ДП «Фастівський пивзавод»

за рішенням власника

ДП «Красилівське»

за рішенням власника

ДП «Круглий вал»

за рішенням власника

ТОВ «Горище»

5,0

ГОВ «Дніпро-Транзит»

в стадії ліквідації

Загальний випуск складе 3,85+39,224=43,074 що перевищує минулорічний на 5,074 млн.дал при додаткових витратах в 0,5 млн.грн.

Організаційний план

Праця та заробітна плата за 2004 рік по АТ » Оболонь».

В колективі пивзаводу » Оболонь» згідно облікової чисельності працює 2419 чол. штатних працівників, в цілому по АТ » оболонь» облікова чисельність штатних пра­цівників дорівнює 3542 чол.

Середньооблікова чисельність всього персоналу штатних працівників спискового складу дорівнює 2310 чол., в тому числі персоналу основної діяльності 2251 чол. По заводу » Оболонь», по АТ » Оболонь» відповідно 3360 чол. та 2560 чол.

За відповідний період минулого року по пивзаводу » Оболонь» середньооблікова чисельність дорівнює 2190 чол. всього та 2131 чол. ПВП, по ЗАТ » Оболонь» — 3003чол. всього та 2392 чол. ПВП, що на 112 чол. більше всього персоналу та на 120 чол. більше ПВП по заводу » Оболонь» , по ЗАТ «Оболонь» відповідно збільшення чисельності на 357 чол. всього та на 168 чол. ПВП.

ФОП збільшився по відношенню до відповідного періоду ві ,13 рази, абона5362,4т.грв. по заводу » Оболонь», по АТ » Оболонь» також має місце збільшення ФОП по відношен­ню до відповідного періоду минулого року в 1,21 рази.

Середньомісячна зарплата по заводу » Оболонь» на 1 -ого працюючого у звітному пе -ріоді дорівнює 1738,00 грв. проти 1619,79 грв„ збільшилась в 1,07 рази.

Питома вага тарифної оплати у ФОП по заводу » Оболонь » дорівнює 50,2%. Питома вага тарифної оплати у ФОП по АТ » Оболонь» дорівнює 52,0%.

«Після робочого дня кожному працівникові повідомляли інформацію про те, який обсяг робіт він виконав протягом робочого дня, і про суму, яку він за це одержить. Ця процедура дозволить йому співвіднести його витрати і його прибуток, поки в його пам’яті ще свіжі деталі робочого дня. Без цієї процедури були б не задоволені працівники, що не зуміли виконати завдання, і продуктивність їхньої праці мала тенденцію до зниження».

Фредерік В. Тейлор

Матеріальне заохочування приактикується в різних видах
. ЗАТ „Оболонь” винагороджують цінними подарунками та туристичними путівками. Процедура винагородження проводиться в залежності від досягнутих успіхів: на робітничих місцях, на святах у колі фірми та інше. Це дозволяє популяризовувати досягнення в галузі підвищення ефективності праці та її якості які до цього були непомітними.

Іншим видом фінансового стимулювання більш активної участі робітників у справах компанії є надання їм частини акцій. Ціль таких програм «робочих акцій» складається в тому, щоб наочно продемонструвати людям зв’язок між їхньою роботою і грошовою винагородою.

ЗАТ„Оболонь” належить, належить її власним робітникам. Кожний член колективу постійно стежить за обсягами продажів, перевезень і виторгами фірми, черпаючи дані з великих діаграм, що регулярно вивішуются в кафетерії компанії. Всі робітники одержують задоволення від безпосереднього контролю над діяльністю компанії і отримують прибуток із найефективнішої мотиваційної стратегії — роблячи ставку на свій власний успіх.

Особливого розгляду заслуговують заходи і важелі морального стимулювання робітників
, не розрахованого на задоволення їх економічних, своєкорисливих інтересів, а такого стимулювання, що впливає на їх цивільні, колективістські, духовні прагнення. Тут маються на увазі зусилля керівництва фірми у напрямку згуртованості її трудового колективу, психологічного пристосування робітників різних рангів один до одного, вихованню в них почуття гордості за свою фірму, усвідомлення причетності до загальної улюбленої справи. Для досягнення цього проводиться, зокрема, так названа «політика відкритих дверей», відповідно до якої будь-який співробітник має можливість підійти і звернутися до будь-якого керівника (у встановлений час, розуміється) з питанням або проханням у розрахунку на розуміння і допомогу. Полегшують відношення в колективі, позбавляють їхнього надмірного формалізму й офіційності загальні збори колективу, поєднані з дружньою вечерею, які проводяться два рази на рік; а також вечори відпочинку, що організовуються в клубах. Важливо, що всі робітники фірми безкоштовно забезпечуються уніформою і проходять фахове навчання, у тому числі за кордоном; користуються 50%-ю знижкою при оплаті харчування на роботі. Умови праці і відпочинку (сучасне технологічне устаткування, просторі приміщення, стерильна чистота на робочих місцях, затишні й обладнані кондиціонером, телевізором, магнітофоном і ін. кімнати відпочинку) відповідають самим високим вимогам комфорту і техніки безпеки.

Особливий предмет гордості кожного співробітника фірми — їдальня.
Сучасне устаткування для готування їжі тут доповнюється майстерністю справжніх професіоналів. Для кожного працюючого на фірмі передбачена відчутна (у розмірі від 60% до 100% середньої заробітної плати) матеріальна підтримка до відпустки. Матеріальна допомога, що виплачується жінкам підприємства уже другий рік у сумі — 500грн. — при народженні першої дитини, 1000грн. — при народженні другої дитини і 2000грн. — при народженні третьої дитини оселила у свідомості жінок колишню впевненість у тім, що діти — це наше майбутнє.

Однією з форм мотивації, яка зазнала широке застосування у практиці ЗАТ”Оболонь” є використання гнучких графіків праці
. На початку 2000 року як експеримент була введена нова форма організації праці, яка надавала співпрацівникам значну ступінь волі — можливість працювати як на робочому місці так і дома, в залежності від конкретних обов’язків працівника і домовленості між ним та його керівником. В деяких випадках кількість годин, які працівник повинен проводити в установі, обговорюються заздалегідь. Можуть бути назначені конкретні години сбору всіх співпрацівників підрозділу для обміну інформацією, доручення нових завдань. Такий режим рекомендується в першу чергу керівникам. Так, наприклад, контракт керівнтка бухгалтерії однієї з установ припускає слідуючий розклад робочого часу: 75% (30 годин у тижлень)-в установі, 25% (10 годин у тиждень)-дома. Керівник бухгалтерії дома працює майже тильки на комп’ютері, перевіряє цифрові данні финансових документів, а в установі бере участь в нарадах та займається іншою роботою, яка потребує контакти із співпрацівниками.Работа, яка виповнюється тільки дома, за комп’ютером, має назву “телеработа”. Її основний недолік-ізоляція,однак,для де-яких категорій працівників, до того ще й маючих родину, саме така форма організації труда є переважною.

Описані вище і деякі інші елементи внутрішньофірмового менеджменту являють собою фрагменти продуманої, логічно обгрунтованої і чітко організованої єдиної системи стимулювання праці, що включає комплекс взаємозалежних форм, методів і заходів матеріального і морального стимулювання праці, зорієнтованого як на досягнення глобальних цілей фірми, так і на задоволення різнобічних потреб робітників, їхніх соціальних очікувань і життєвих прагнень. У цій системі матеріалізовано досвід кращих закордонних фірм і міжнародних корпорацій щодо організації виробництва і праці, стимулювання високої ефективності господарювання.

Поради
.Сьогодні, коли через складну економічну ситуацію дуже важко становити високу заробітню платню, особливу увагу треба приділити нематеріальному стимулюванню праці, складаючи гнучку систему пільг для робітників, гумаеізуючи працю, наприклад:

· признавати цінність працівника для підприємства, надавати йому творчу свободу

· застосовувати програми збагачення праці та ротацію кадрів

· застосувати гнучкий графік, неповний робітничий тиждень, можливість працювати як на робочому місці, так і дома

· поставити працівникам знижки на продукцію

· надавання кредиту співпрацівникам на придбання хати, автомобіля та ін.

На свому робочому місті кожен бажає показати на що він здатний і що він значить для інших, тому необхідно признавати працю кожного окремого працівника, надавати можливість приймати рішення з питань, які відносяться до його компетенції, консультувати інших працівників та ін.

На робочих місцях слід формувати світогляд команди, неможна руйнувати неформально існуючі групи, якщо вони не завдають зайвого клопоту.

Практично кожен має власну думку щодо того як поліпшити свою працю. Спираючись на зацікавленість керівництва, слід організувати роботу так, щоб у працівника не пропало бажання реалізувати свої плани.

На основі того, в якій формі, з якою швидкістю і яким чином працівники отримують завдання, вони оцінюють власну значимість з точки зору керівника, тому неможна приймати рішення , яке стосується змін в роботі працівників без їх відома, навіть якщо зміни позитивні, а також перешкоджати доступ к необхідній інформації. Інформація щодо якості праці співробітника повинна бути оперативною, масштабною і своєчасною. Працівнику треба надавати максимально можливий рівень самоконтроля.

Більшість людей прагне в процесі роботи получити нові знання. Тому так необхідно надати підлеглим можливість навчатися, розвивати їх творчі можливості.

Поруч з тим кожна людина прагне успіху. Успіх — це реалізовні цілі, для досягнення яких працівник застосував максимум зусиль. Успіх без признання приводить до розчарування, вбиває ініциативу. Однак цього не станеться, якщо підлеглим, які дісталися успіху, делегувати додаткові права, просування їх по службі.

Телекомунікація і домашні офіси

У перенаселених містах необхідність добиратися до роботи в часи «пік» перетворюється для деяких у важке, майже нестерпне випробування. Цей час можна використовувати більш продуктивно, працюючи вдома і підтримуючи зв’язок із центральним офісом за допомогою комп’ютера. У телекомунікації є багато переваг. Продуктивність робітника збільшується на 15-20%, скорочуються витрати на утримання офісів, зберігається робітник, що у противному випадку пішов би з фірми, і полегшується використання праці інвалідів. Людям подобається працювати вдома, тому що це дозволяє їм самим установлювати режим роботи, скоротити транспортні витрати і проводити більше часу зі своїми сім’ями. Звичайно, не всяку роботу можна виконувати вдома і результат передавати в офіс засобами телекомунікації; крім того, при такому режимі важко фіксувати кількість пропрацьованих годин. До того ж оснащення домашнього офісу — дуже дорогий захід, особливо якщо при цьому використовуються факсові апарати, устаткування для проведення теленарад і т.д.

Можливим виходом з проблем підприємства
є використання

інтегрованої системи управління людськими ресурсами, проект який був реалізований командою консультантів Українського центру післяприватизаційної підтримки підприємств спільно зі спеціалістами в галузі управління персоналом компанії.

Запропонована структура підрозділу з управління персоналом

Як очевидно з малюнку 1, структура підрозділу з управління персоналом побудована таким чином, що на підставі результатів оцінки досягнень персоналу ( здійснюється відділом управління ефективністю праці), реалізуються всі завдання підрозділу.

Так, відділ мотивації, оцінивши ефективність роботи працівника щодо досягнення визначених (на початку контрольного періоду) цілей, визначає форму матеріального (встановлення розміру преміальних) і нематеріального (наприклад, публічне визнання досягнень) стимулювання робітника на майбутній період.

Відділ професійної підготовки на основі виявленої внаслідок оцінки потреби в до перепідготовці, розробляє програми навчання для конкретного співробітника, що допоможуть йому в майбутньому ефективніше працювати для досягнення цілей компанії.

Відділ добору та обліку , що виконує адміністративні функції, складає і контролює плани кар’єрного зростання. Таким чином, розроблена структура підрозділу з управління персоналом дозволяє реалізувати не тільки систему винагороди. В остаточному підсумку, зусилля співробітників цього підрозділу спрямовані на безумовне досягнення цілей компанії.

Введення в дію організаційного плану винесе близько 0,1 млн.грн. витрат проте

зменшить С/с на 5%

Продуктивність

по сухому

солоду, т\добу

Замочування

Рощення

Продукуктивність

т \ добу

(зерно\солод)

Тривалість

змочування, діб (обертання)

Продуктивність, т\добу

(зерно\ со­лод)

Тривалість

рощення, діб (оберта­ння)

Ящики

Кількість

Місткість по

зерну, т

Загальна

місткість

по зерну, т

1

2

3

4

5

6

7

8

99

124 \ 99

2,0

(48 годин)

124 \ 99

7, 26

12

75

900

3 урахуванням реконструкції

120

150 \ 20

1,2 1

(29,0годин)

150 \ 2 0

6

(900:150)

12

75

900

Аналіз показників по праці і з.п.

2003р. 2004р. Темп росту Відхилення

Фінансовий план

Баланс грошових надходжень та витрат на 2006р.

Товарна продукція в порівняльних цінах т.грв.

744843

621682

119,8

+123161

Середньооблікова чисельність всього в ек­віваленті повної зайнят. чол.

2163

2039

106,1

+124

Середньооблік. чисельн. штатних прац. спискового складу- всього чол..

2198

2091

105,1

+ 107

Середньо облік чисельн.

ПВП штатн. Працівників

спискового складу чол.

2131

2023

105,3

+108

+4173,8

ФОП т.грв.

42043,3

35464,1

118,6

+4173,8

Продуктивність праці т.грв.

349,5

307,3

113,7

+42,2

Середня заробітна плата грв.

1619,79

1449,41

111,8

+170,38

Плинність кадрів %

5,46

5,36

101,9

+0,1

Надходження

2005

2006

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Всього

769119

953280

205395

274650

266872

206363

тому числі

продажу продукції

749852

924824

193717

263622

260602

201883

продажу пива

580965

625220

125136

176828

181746

141510

продажу сл/алк.напоїв

145512

13298І

44058

38476

32989

продажу мінводи

39703

8640

12696

11434

6888

продажу б/а напоїв

106704

25932

33720

27576

19476

продажу солоду

2403

450

750

750

450

продажу іншої пр-ції

2250

570

570

570

570

доход від волод.корп.правами

100

120

17

28

70

5

здача майна в оренду

897

903

225

225

225

225

транспорт (зовн.)

639

650

150

175

175

150

транспорт (Україна)

1502

1550

350

425

425

350

рекламна атрибутика

1216

1250

250

375

375

250

від діяльності баз

11600

145С0

2700

4300

4500

3000

інші надходження

3413

2000

500

500

500

500

Кредит Аваль

19603

4435

4436

Кредит Укрінбанк

З000

3000

Прогноз обсягів випуску та реалізації продукції

Витрати

2004

2005

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Всього

779725

953280

205395

274650

266872

206363

проектно-вишукув. роботи

329

816

272

109

109

326

капітальне будівництво

9480

4756

1370

2231

725

430

відділ кап.будівництва(ремонт)

2070

5225

925

1400

1800

1100

придбання земельної ділянки

2013

0

0

2013

0

вартість облад-ння, шефмонтаж

11843

11569 .

4229

3609

2701

1030

інвестиції в під-ства з корп.правами

1360

300

380

380

300

сертифікація, ліцензії

104

266

50

118

49

49

патентно-ліц.та раціонал,робота

41

200

40

60

50

50

лабор.витрати.наукові досл.(ел)

54

35

42

42

35

відділ голов. механіка(ремонт)

2905

5060

1900

600

900

1660

обслуговування ліфтів

19

20

5

5

5

5

електроенергія

5717

8831

1955

2281

2444

2151

теплоенергія

7697

14773

4Ї45

3708

3231

3639

плата за стоки

667

759

172

208

200

179

відділ головного енергетика

281

450

135

150

90

75

насосна станція

267

647

24

445

101

77

зарядна станція

2016

2366

580

680

620

436

в т.ч.придбання автонавантажувачів

1568

816

100

300

250

166

теплоенергетичний цех

938

1971

543

606

490

327

електроцех

755

1263

248

425

370

220

ХКЦ

1С03

904

350

136

240

178

цех КВП та А

963

1430

241

526

442

22 І

охорона навкол.середовища

12

25

6

7

6

6

витрати на проведення дезробіт

ЗО

ЗО

7

8

8

7

лабораторні витрати(цл)

17

110

25

ЗО

ЗО

25

сировина та матеріали

317429

367260

82845

99454

97308

87653

витрати залізниці

4129

8000

1800

2200

2200

1800

придбання автотранспорту

2753

7290

2850

2000

2003

440

автотранспортні витрати

41615

52595

11740

14430

14430

11995

в т.ч. витрати на найманий тр-рт

38165

43625

10890

13330

13310

11095

витрати на утрим. власного тр-ту

3450

3970

850

1100

1120

900

страхування тр-них засобів

79

118

60

20

20

18

рекламні витрати

15182

18500

4525

6035

3990

3950

в т.ч.придбання холодильників

2992

680

900

863

544

маркетингові витрати

327

757

140

182

250

185

консультант з маркетингу

479

308

60

94

94

60

кегова програма

7957

4110

2000

1460

600

50

в т.ч.придбання преміксів

1632

1000

500

132

0

торгові патенти

39

40

10

10

10

10

витрати з техніки безпеки

89

86

20

28

28

10

пожежне обслуговування

33

60

15

15

15

15

осконалення системи якості

6

340

85

85

85

85

нотаріальні послуги,мито

96

140

35

35

35

35

витрати на систему відеообзору та інше

80

25

20

20

15

страхування майна та інше

832

595

195

200

200

фінансовий консультант

342

244

60

62

62

60

150

техн.та юрид.допомога ЄБРР

701

600

150

150

150

фінансові вкладення

1258

860

720

140

0

0

витрати на оплату праці

35464

42664

9944

11334

11806

9580

основна та додаткова з/пл

28121

35264

8509

10034

10491

6230

матеріал, допомога(разова.лікув)

234

250

60

65

65

60

матеріальна допомога

1563

1750

275

535

650

290

винагорода за рік

3811

2500

0

0

0

2500

соціальні виплати

440

400

100

100

100

100

інші виплати

1295

2500

1000

600

500

400

Повернення кредиту —

Укрінбанку

2889

3000

0

3000

0

0

КФВ

4589

4326

2163

0

2163

0

ЄБРР

53732

32640

6528

9792

9792

6528

Аваль

15214

4436

1486

3000

0

0

% за кредит

Укрінбанку

1280

219

73

146

0

0

КФВ

844

0

394

0

ЄБРР

16381

12509

3417

3304

3045

2741

Аваль

1550

491

245

245

0

0

банківські послуги

1326

1000

200

300

300

1

збір в пенс.ф.від купів.валют.

723

1000

250

250

250

250

акциз

74498

114990

21156

34370

32783

26631

пдв

41798

55294

10130

18297

15274

11593

податок на прибуток

36751

47030

8425

14019

14127

10459

використання символіки

538

661

142

191

186

142

податок на землю

860

1180

280

300

300

300

комунальний збір

42

45

11

11

12

11

збір на хмілярство

82

86

15

25

31

15

іноваційний фонд

4470

1413

1413

0

0

податок з власників тр-них засобів

106

133

50

З0

28

25

дорожні роботи

363

0

0

0

0

0

благодійна та фінансова допомога

655

700

150

200

200

150

спонсорство

810

860

150

280

280

150

утримання футб. клубу Оболонь

1819

2000

600

500

500

400

охорона каси, обсл.пожеж.сигн.

345

60

15

15

15

15

зв»язок

1249

1400

330

350

380

340

музей, сауна, дегуст. зал

10

12

3

3

3

3

медичне обслуговування

78

100

25

25

25

25

радіоточка

7

10

2

3

3

2

культурні заходи

70

80

20

20

20

20

оздоровчі заходи

549

660

100

230

230

100

розвозка

243

340

85

85

85

85

ритуальні послуги

8

10

2

2

3

3

питний режим

191

200

50

50

50

50

підготовка кадрів

288

353

98

84

75

96

лікув.профіл. послуги

54

60

15

15

15

15

медсанчастина Маяк

60

70

25

15

15

15

дотрим.громадського порядку

12

12

3

3

3

3

господарчі витрати

106

130

ЗО

35

35

З0

обслуг, ксер.обч.техн,холод…

221

340

85

85

85

85

побутові витрати

374

400

13(5

100

100

70

пенсійний фонд

7623

13204

2979

3435

3740

3050

соцстрах, фонд зайнятості

795

2270

512

590

644

524

відрядження

1152

1500

340

420

460

330

аудиторські послуги

567

340

270

130

100

100

інформац.консульт. послуги

143

180

40

50

50

40

Євроконсалтінг

378

440

110

110

110

110

послуги репстратора

160

160

40

40

40

40

обслуговування банкоматів

16

20

5

5

5

5

облік драгметалів

72

72

18

18

18

18

витрати баз

11300

12000

3000

3000

3000

3000

придбання обчисл.техніки,прогр.забезп

815

1735

700

400

445

190

обчисл.центр,ЄОМ

636

640

150

170

170

150

поточне програмне забезпечення

267

270

50

75

75

70

підготовка виробництва

907

950

200

275

275

200

послуги проживання

42

60

17

15

13

15

послуги харчування

164

180

40

50

50

40

викуп акцій

438

440

110

110

110

110

геологорозвідка, надри

385

1500

300

450

450

300

дивіденди

3688

13010

0

13010

0

0

ІНШІ

2031

2100

450

600

600

450

непередбачені витрати

5762

40259

2087

5835

24707

7630

К зростання =К росту виробництв = 43/36(виробництво попереднього року)

2005р.

продукція

об’єм, тис.дал

Товарна продукція

С/Б тис.грн.

Прибуток

випуск

продаж

Всього

Змінні в.

Постійні в.

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

6=5-7

8=4-5

ПИВО

32000

32000,00

463247

345826

183293,40

162533,00

117420

сл/алког.

4200

4200,00

70023,0

59092,8

35901,70

23191,10

10930

мінвода

4650

4650,00

33090,8

24863,9

18160,00

6703,90

8226,9

б/алког.

500

7500,00

88917,5

74933,0

61044,70

13888,30

13985

всього

48350

48350,00

655278

504716

298399,80

206316,30

150562

Кзростання =

1,2

Баланс активів і пасивів до санації і після

Прогноз — 2006р.

продукція

об’єм, тис.дал

Товарна продукція

С/Б тис.грн.

Прибуток

випуск

продаж

Всього

Змінні в.

Постійні в.

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

6=5-7

8=4-5

ПИВО

38400

38400

555896,4

414991,2

219952,1

195039,6

140904

сл/алког.

5040

5040

84027,6

70911,36

43082,04

27829,32

13116

мінвода

5580

5580

39708,96

29836,68

21792

8044,68

9872,28

б/алког.

600

9000

106701

89919,6

73253,64

16665,96

16782

всього

58020

58020

786333,6

605659,2

358079,8

247579,6

180674,4

Б А Л А Н С

До початку фінансового оздоровлення

Актив

Код рядка

1,000

2

3

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

1882,000

первісна вартість

011

2178,000

знос

012

-296,000

Незавершене будівництво:

020

41393,000

Основні засоби:

залишкова вартість

030

244779,000

первісна вартість

031

364077,000

знос

032

-119298,000

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

29790,000

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

672,000

Відсрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом I

080

318516,000

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси :

виробничі запаси

100

77752,000

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

5360,000

готова продукція

130

4493,000

товари

140

191,000

Векселі одержані

150

104,000

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

29874,000

первісна вартість

161

30477,000

резерв сумнівних боргів

162

-603,000

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

747,000

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

36887,000

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

18526,000

Поточні фінансові інвестиції

220

1057,000

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

3584,000

в іноземній валюті

240

3724,000

Інші оборотні активи

250

3181,000

Усього за розділом II

260

185480,000

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

270

802,000

БАЛАНС

280

504798,000

Пасив

Код рядка

1,000

2

3

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал

300

32513,000

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

30949,000

Резервний капітал

340

8128,000

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

281181,000

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

-16,000

Усього за розділом I

380

352755,000

II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Страхові резерви

415

Частка перестраховиків у страхових резервах

416

Цільове фінансування

420

Усього за розділом II

430

III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Довгострокові кредити банків

440

69899,000

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

Відсрочені податкові зобов’язання

460

653,000

Інші довгострокові зобов’язання

470

Усього за розділом III

480

70552,000

IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

29505,000

Векселі видані

520

1227,000

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

14831,000

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

3919,000

з позабюджетних платежів

560

131,000

зі страхування

570

601,000

з оплати праці

580

1117,000

з учасниками

590

25070,000

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов’язання

610

5090,000

Усього за розділом IV

620

81491,000

V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

630

БАЛАНС

640

504798,000

Б А Л А Н С

Після фінансового оздоровлення

Актив

Код рядка

1,000

2

4

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

17643,000

первісна вартість

011

18971,000

знос

012

-1328,000

Незавершене будівництво:

020

16591,000

Основні засоби:

залишкова вартість

030

345047,000

первісна вартість

031

517539,000

знос

032

-172492,000

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

11878,000

інші фінансові інвестиції

045

25936,000

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

1040,000

Відсрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом I

080

418135,000

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси :

виробничі запаси

100

93363,000

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

5794,000

готова продукція

130

5363,000

товари

140

523,000

Векселі одержані

150

1200,000

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

37853,000

первісна вартість

161

38466,000

резерв сумнівних боргів

162

-613,000

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

1318,000

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

52802,000

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

45743,000

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

3530,000

в іноземній валюті

240

1764,000

Інші оборотні активи

250

4288,000

Усього за розділом II

260

253541,000

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

270

501,000

БАЛАНС

280

672177,000

Проектування заходів , спрямованих на поліпшення фінансово-господарського стану ЗАТ”Оболоні”.

В стратегічному плануванні виділяються три основні напрямки дальшого розвитку підприємства :

продукції

1. розроблення (створення) нових видів продукції, тобто розробка, виробництво і продаж нових товарів на вже існуючих для підприємства ринках;

2. розширення ринків збуту, тобто продаж виготовлених товарів на нових ринках;

3. диверсифікація виробничо-збутової діяльності, тобто розробка і виробництво нових товарів з послідуючим продажем їх на нових ринках.

тенденцій

Якщо, наприклад, підприємство поставило перед собою завданих дальшого росту, а виготовлена ним продукція добре себе зарекоменду­вала серед споживачів і користується достатньо гнучким попитом, то та­ке підприємство може вибрати для себе стратегію — дальше просування на ринок і тактику — зниження ціни.

Завдання дальшого розвитку підприємства може бути також вирішене шляхом розроблення (створення) нових видів продукції, що потребує витрат на технологічні дослідження, або розширення ринків збуту, що потребує витрат на маркетинг цих ринків. Якщо оточення да­ного підприємства представлено порівняно невеликими фірмами, які відрізняються за своїм орієнтуванням на ринок і технологічними можли­востями, то можна вибрати стратегію диверсифікації, намагаючись при­дбати або контролювати інші фірми.

Треба також мати на увазі ще такі особливості поведінки підприємств. Щоб вижити, вони застосовують різні варіанти стратегії, які передбачають:

— розпорошення ризику, тобто здійснення своїх операцій не на од­ному, а на кількох ринках, а також виробництво цілого ряду товарів ши­рокого асортименту;

— адаптацію до умов, що змінюються, тобто інвестування в марке­тинг, пошук можливостей випуску нових товарів для того, щоб опера­тивно реагувати на зміну зовнішнього середовища;

— пасивний маркетинг, тобто відмова від наступу на позиції конку­рента, а звідси — відсутність ризику зустрічного удару;

— цільові відрахування з прибутку, тобто створення відповідних ре­зервів в результаті успішної комерційної діяльності на «чорний день».

Після того, як стратегія подальшого розвитку підприємства оста­точно вибрана, вона мас бути перетворена в конкретний оперативний план по маркетингу, виробництву, інвестиціям, прибутку.

Якщо фінансово-господарський стан підприємства визнано пога­ним, розробляються пропозиції стосовно його санації.

Санація підприємства може здійснюватись шляхом:

— погашення боргів підприємства;

— злиття збиткового підприємства з фінансове міцним підприємством;

— переоформлення короткотермінових кредитів у довготермінові;

— випуску і розміщення цінних паперів для мобілізації фінансових ресурсів;

— продажу майна підприємства-боржника іншому підприємству. При цьому враховуються соціальні наслідки можливого припинення діяльності підприємства або його окремого виробництва;

— інші.

Заходи щодо поліпшення фінансового стану ЗАТ «Оболонь» .

Так само, як аналіз фінансової підсистеми підприємства припускає комплексну оцінку діяльності всіх аспектів його діяльності, заходи щодо поліпшення фінансового стану припускають вироблення рекомендацій, що стосуються всіх сторін производственно — господарської діяльності підприємства, включаючи виробничу, маркетингову, і власне фінансову підсистему.

Реорганізація всіх сторін діяльності
ЗАТ «Оболонь» припускає :

1) Серйозну постановку маркетингової діяльності підприємства по глибокому і всебічному дослідженню ринків збуту по видах тканин, готового одягу й ін., просування зазначених товарів на ринку.

2) Постановку фінансової функції як в операційної, інвестиційної, так і власне фінансової діяльності з використання сучасних методик керування фінансами

3) Ліквідації всіх технологічних недоліків. ( придбання оптимальної кількості необхідного устаткування),..

4) Упровадження максимально гнучкої системи ціноутворення на ЗАТ «Оболонь» пристосованої до потреб ринків.

Керування оборотними активами і поточними зобов’язаннями підприємства.

З проведеного в роботі аналізу можна зробити висновок про те, що однієї із самих гострих проблем підприємства є стан поточних активів і пасивів — дефіцит власних оборотних коштів, надзвичайно низькі показники ліквідності й оборотності, високий розмір дебіторської і кредиторської заборгованості, що погіршується ситуація в сфері взаємних розрахунків фірми й ін.

Це свідчить як про несприятливість умов зовнішнього економічного, правового фінансового середовища (дефіцит оборотних коштів у покупців і постачальників, дорожнеча і важкоприступність довгострокових кредитів для інвестування виробничої діяльності підприємства, модернізації його технологій і відновлення застарілих основних фондів і ін.). Однак крім об’єктивних проблем функціонування виробничо-господарської діяльності підприємства, очевидні недоліки і прорахунки в керуванні оборотними активами і поточними зобов’язаннями, що, у сполученні з несприятливістю зовнішнього середовища, привели підприємство до досить хитливого фінансового стану.

Виходячи з вищевикладеного, одним з основних заходів щодо поліпшення фінансового положення підприємства є оптимізація керування його оборотними активами.

При оптимальному керуванні поточні активи і поточні пасиви можуть змінюватися щодня і вимагають ретельного моніторингу. При дефіциті засобів керування поточними активами погіршується і їхнє використання в іншім місці може виявитися найбільш ефективним (наприклад, зменшення витрат на обслуговування кредитів, проведення довгострокових перспективних фінансових вкладень і ін.).

В даний час компанія користається кредитами на поповнення оборотних коштів в основному з місцевих джерел. Цьому сприяє наявність на складі величезних запасів готової продукції і товарів, що не призначені під конкретні замовлення.

Як видно з розрахунків заходи щодо поліпшення фінансового стану ЗАТ „Оболонь” повинні скоротити на 5% с/с продукції.

Розділ 4

· заходи щодо поліпшення фінансового стану ЗАТ „Оболонь” повинні скоротити на 5% с/с

· введення в дію організаційного плану винесе близько 0,1 млн.грн. витрат проте зменшить С/с на 5%

· використання 2 варильного цехудасть 3,85+39,224=43,074 млн. дал. що перевищує минулорічний на 5,074 млн.дал(133млн.грн) при додаткових витратах в 0,5 млн.грн.

· Орієнтовні витрати на план маркетингу складуть 1 млн. Грн. що дозволить збільшити обсяги продажу на 20%

Пасив

Код рядка

1,000

2

4

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал

300

32513,000

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

32649,000

Резервний капітал

340

8128,000

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

386367,000

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

-109,000

Усього за розділом I

380

459548,000

II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Страхові резерви

415

Частка перестраховиків у страхових резервах

416

Цільове фінансування

420

Усього за розділом II

430

III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Довгострокові кредити банків

440

50108,000

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

Відсрочені податкові зобов’язання

460

617,000

Інші довгострокові зобов’язання

470

Усього за розділом III

480

50725,000

IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Короткострокові кредити банків

500

21487,000

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

3411,000

Векселі видані

520

1219,000

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

67393,000

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

2700,000

з позабюджетних платежів

560

140,000

зі страхування

570

849,000

з оплати праці

580

1426,000

з учасниками

590

22846,000

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов’язання

610

9733,000

Усього за розділом IV

620

161904,000

V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

630

БАЛАНС

640

672177,000

Поточний рік

Коригування

Дохід

С/с

Прибуток

655

504

151

Маркетингові програми

67

1

Виробничі програми

66

120,5

Організаційні зміни

25,2

0,1

Фінансові заходи

25,2

838,4

625,6

212,8

Післясанаційний рік

Усі заходи розраховано успішно так як 1грн. Витрат на проведення санації дасть додатково 50 коп. Прибутку а абсолютний розмір збільшиться на 61,8 млн.грн.

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

приріст прибутку

витрати санації

183,4

121,6

Е=

1,508223684