Реферат: Проблеми і перспективи розвитку оптової торгівлі

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

Название: Проблеми і перспективи розвитку оптової торгівлі
Раздел: Рефераты по астрономии

Проблеми
і перспективи розвитку оптової та роздрібної

торгівлі

Порядок
організації та здійснення торговельної діяльності в Україні передбачає виконання суб’єктами господарювання певних вимог і норм, встановлених чинним законодавством. Ці вимоги і норми залежать від багатьох чинників;

виду
товарів, місць і форм торгівлі, порядку розрахунку з покупцями тощо. Однією з таких вимог є ліцензування.

Ліцензія
(спеціальний дозвіл) — це державне свідоцтво, що засвідчує дозвіл на право здійснення суб’єктом підприємництва окремих видів діяльності, яке видається органами державного управління.

Ліцензування
торговельної діяльності, як правило, здійснюється у дуже довгі строки. Звичайно, цей процес може бути прискорений, але в цьому випадку процес ліцензування обійдеться дорожче, до того ж виникнуть проблеми з корупцією.

Порядок.
Орган, що видає ліцензії, мас право припинення дії, призупинити дію ліцензії у випадках:


порушення суб’єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов, • невиконання у певний термін розпоряджень Ліцензійної палати або органу, який видав ліцензію, щодо дотримання ліцензійних умов.

Орган,
що видав ліцензію, має право анулювати ліцензію у випадку: • виявлення недостовірних даних у заяві на видачу ліцензії або документах, що до неї додаються;


передачі суб’єктом підприємницької діяльності ліцензії іншій особі;


повторного або грубого порушення суб’єктом господарювання ліцензійних умов.

В
умовах, коли майже 30 % (а згідно з іншими даними — 60%) економіки працює «в тіні», такі підстави припинення (анулювання) ліцензії можуть бути найдені контролюючими органами без особливого клопіт.

Патент
— це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб’єкта підприємницької діяльності або його структурного (відокремленого) підрозділу займатися окремими видами підприємницької діяльності.

Згідно
з Законом України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» об’єктом патентування є: торговельна діяльність (оптова і роздрібна торгівля, діяльність в торгово-виробничій сфері), що здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами в пунктах продажу товарів за готівку, інші готівкові платіжні кошти з використанням кредитних карток.

Торговий
патент є чинним на території органу, який здійснив реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності чи з яким погоджено місцезнаходження його структурного (відокремленого) підрозділу за місцем видачі торгового патенту цьому суб’єкту.

У
випадку порушення вимог щодо патентування до суб’єктів підприємницької діяльності застосовуються фінансові санкції у розмірі подвійної вартості торгового патенту за весь термін діяльності із зазначеним порушенням. Посадові особи, які припустилися даних помилок, притягуються до адміністративної відповідальності

Сертифікація
— це один з ефективних методів, що дозволяють на підставі випробувань продукції у спеціалізованих лабораторіях (центрах) забезпечити захист прав споживача шляхом надання йому достовірної та об’єктивної інформації про 11 властивості, характеристики і відповідність стандартам. Сертифікація продукції здійснюється уповноваженими на це органами із сертифікації — підприємствами, установами й організаціями з метою:


запобігання реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров’я і майна громадян та навколишнього природного середовища;


сприяння споживачеві у компетентному виборі продукції;


створення умов для участі суб’єктів підприємницької діяльності у

міжнародній
економічній, науково-технічній співпраці і міжнародній торгівлі. Об’єктом сертифікації є не торговельна діяльність, а продукція, призначена

для
продажу.

Сертифікат
якості — один з найбільш поширених супровідних документів,

які
засвідчують якість товару, що поставляється, містить показники якості,

технічні
характеристики, передбачені договором. Видається, як правило, підприємством-виробником або експортером. Складається в декількох

примірниках,
з яких один направляється з вантажем, другий пред’являється

разом
з рахунком та іншими документами для оплати.

Сертифікат
відповідності — документ, виданий спеціально уповноваженим на це органом (таким органом є Держстандарт України), який засвідчує, що продукція або послуга належно ідентифікована і відповідає конкретному стандарту або іншому нормативному документу.

Патентуванню
та сертифікації притаманні, як і ліцензуванню негативні

риси,
головним чином, з боку державних органів, які їх здійснюють. Так, процедура патентування в нас дуже громіздка, включає в себе подання 8-10 інших документів, що може визвати зловживання і хабарництво з боку державних податкових органів.

Щодо
сертифікації, що за кордоном, як правило, існує система визнання стандартів інших країн. До того ж сама процедура сертифікації займає не 2 місяці, як в Україні (це якщо подані документи відповідають усім вимогам), а до 10 днів.

Що
стосується перспективних напрямків оптової та роздрібної торгівлі, то майбутнє, на мою думку, за електронною комерцією.

Електронна
комерція — це будь-яка форма ведення бізнесу, в якій взаємодія між сторонами відбувається за допомогою електронних засобів.

Придбання
товарів та послуг в системі електронної комерції відбувається наступним чином: підприємство встановлює постійно працюючий комп’ютер— сервер з виходом до Іп1егпеі і спеціальне програмне забезпечення (створює так званий віртуальний магазин). На екрані комп’ютера потенційний клієнт бачить рекламне оголошення з декількома варіантами вибору. Вибір одного з них веде до сторінки з іншою інформацією на екрані і так далі. Клієнт має можливість розглядати товар в трьох проекціях, отримувати додаткову інформацію та робити замовлення.

Електронний
магазин — це адреса в Іпіегпеі, за якою підприємство рекламує і продає товари або послуги іншим користувачам мережі. Електронний магазин—

це
об’єднання двох складових: комп’ютерних даних та електронного розташування цих даних з метою ведення бізнесу в мережі Іп1егпе1.

3
точки зору руху товарів і послуг, знайомства з ними потенційних покупців (в даному випадку це частина покупців, що мають доступ до Іпіегпеі) електронні магазини виконують ті ж функції, що і звичайні види реклами. Однак на відміну від них електронний магазин не припиняє свою діяльність після того, як до нього зникне інтерес, який відбувається, наприклад, з газетною рекламою). Він буде працювати незалежно ні від чого, пропонуючи свої послуги стільки часу, скільки запланує продавець, не обмежуючи відвідувачів часом перегляду. Електронні магазини також пропонують інтерактивні засоби спілкування з покупцем, які базуються на мультимедіа-технологіях, включаючи обробку замовлень.

Коли
кінцевий покупець-клієнт купує будь-що для себе, то такий сектор ринку називається роздрібним сектором електронної комерції. Торгові компанії, працюючи на цьому сектору ринку, пропонують на продаж широкий асортимент товарів від різних постачальників для широкої маси населення.

ІІринцип
організації оптової електронної торгівлі між організаціями в Інтернет дуже простий. Для цього достатньо створити веб-сайт, на якому дистриб’ютори замовляють потрібні їм товари з дотриманням необхідних заходів безпеки.

Основні
можливості, які Інтернет-магазин надає клієнтам, наступні:

пошук
товарів;

перегляд
прайс-листа продавця;

перегляд
зовнішнього вигляду товару, опису його

властивостей
і характеристик;

відбір
товарів у кошик покупця; виписка рахунку на оплату, який покупець може роздрукувати

на
власному комп’ютері;

перегляд
історії покупок і платежів.

У
порівнянні з звичайним магазином, електронний має багато переваг для

продавця:
збільшення обсягів продажу завдяки створенню додаткової торгової

точки;
розширення ринку збуту; зменшення витрат на збут (витрати на переміщення і торгівлю товарами і І
або послугами через електронний магазин менше, ніж через звичайний, оскільки торгові витрати можуть бути знижені); торгівля з іншими країнами; можливість працювати у будь-якій точки земної кулі, так як Інтернет функціонує 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік без перерв, магазин, а отже, і бізнес працює весь цей час; можливість мати декілька не пов’язаних між собою проектів; можливість конкурувати на рівних з корпораціями-гігантами і при цьому бути успішним, маленька компанія або навіть приватний підприємець може створити магазин, що буде виглядати так само, як величезний супермаркет; можливість забезпечення більш високого рівня сервісу для покупців.

Отримати
прибутки від відкриття магазину в Інтернет можуть практично будь-які підприємства.

Висновки

В
кожній країні особливості торговельної діяльності зумовлюють різноманітні фактори: економічна ситуація в країні, формування нових видів економічних взаємовідносин між суб’єктами господарювання, податкова політика, зміна потреб і поведінки покупців, розвиток нових форм торгівлі тощо. Торгівля — це свого роду каталізатор змін, що відбуваються у виробництві та споживанні в умовах ринку. В Україні кількість торговельних підприємств — як оптових, так і роздрібних — зростає з кожним роком.