Реферат: Приєднання гіперпосилань до об єкту Опис дій для приєднання гіперпосилань до об єкту

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

Название: Приєднання гіперпосилань до об єкту Опис дій для приєднання гіперпосилань до об єкту
Раздел: Рефераты по астрономии

Мета: Навчитися приєднувати гіперпосилання до об’єкту.

Хід роботи:

Гіперпосиланням називають виділений фрагмент, у разі натискування на якийздійснюється переміщення до потрібного місця документа (зазвичай, для отримання детальнішої інформації). У Web
– сторінках гіперпосилання є поши­реною функцією, це пов’язано, перш за все, з можливістю шукання потрібної інформації. Гіперпосилання можна налаштувати як для переходу у відкритому документі, так і для переходу до інших файлів та Web
– сторінках. Для налаштування гіперпосилання потрібно виокремити текстовий або графічний фрагмент і виконати командуВставка
> Гиперссылка
. У діалоговому вікні Добавление гиперссылки
у вікні Текст
потрібно ввести назву гіперпосиланняабо залишити текст виокремленого фрагмента та зафіксувати ліворуч одну з категорій, до якої скеровується гіперпосилання:

~Имеющимся

файлом,

Webстраницей


посилання на наявний файл або Web

сторінку.

~Местом в этом документе


посилання у відкритому документі.

~Новым

документом

— посилання на новий документ.

~Электронной почтой

— посилання на адресу електронної пошти.

У випадку посилання на інший файл, його треба вибрати, натиснувши на відповідні кнопки Файл
або Web

страница
для відшукання.У разі створення нового файлу потрібно задати шлях до каталогу, у якому буде розміщений новий файл, та задати назву нового файлу.Посилання на електронну адресу полегшує зв’язок з автором документа або Web
– сторінки.Якщо гіперпосилання стосується інформації у тому ж документі, то потрі­бно вибрити місце у документі. Це можуть бути заголовки розділів, заздалегідь оформлені належним стилем, або електронні позначки. Знак “+” вказує на низ­хідний список, який потрібно розкрити і вибрати потрібне.Гіперпосилання має вигляд кольорового підкресленого текстового фрагме­нта. Наведений на неї курсор набуває вигляду руки з піднятим пальцем. Текст гіперпосилання можна форматувати та редагувати як звичайний, зокрема вилу­чати, вирізати, копіювати, установляти, а також змінювати шрифт, його розміри та накреслення.

Висновок:

Отжена цій лабораторній роботі минавчилися користуватися гіперпосиланням, приєднувати його до різних об’єктів або тестових фрагмен­тів.