Реферат: Правління королеви Вікторії

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

Название: Правління королеви Вікторії
Раздел: Исторические личности

РЕФЕРАТ

На тему:

Правління королеви Вікторії

Віги при владі. Початок правління королеви Вікторії

Період правління вігів припадає на 1830-1841 pp. У цей час змінюються назви партій: віги асоціюються з поняттям ліберал, торі — консерватор. Але ще довго у вжитку будуть старі назви. І сьогодні англійську партію консерваторів іноді неофіційно називають торі. Під тиском демократичного руху, який набував сили, урядом вігів було прийнято Закон про знищення рабства у всіх англійських колоніях. Вирішилося і питання про дитячу працю на фабриках і в шахтах. Стано­вище робітників було настільки жалюгідним, що вони зму­шені були відправляти своїх неповнолітніх дітей працювати. Діти 6-9 років працювали в жахливих умовах по 12-14 год на добу. Відтепер діти до 13 років могли працювати не більше 8 год на добу, а підлітки від 13 до 18 років працювали не більш як 12 год. Почала діяти під контролем тред-юніонів фабрична інспекція охорони праці; діти до 14 років щоденно упродовж двох годин мусили навчатися у школі; вводилися в практику обов’язкові перерви для приймання їжі.

Одночасно віги ухвалили у 1834 р. Закон про бідних. Згідно з ним скасовувався податок на користь бідних, який раніше брали .з підприємців. Бідні позбавлялись права отримувати соціальну допомогу за рахунок релігійних общин. Скрізь впроваджувалися в практику робітні будинки — своєрідні в’язниці з обов’язковим повним трудовим днем. Згідно із цим законом робітники повинні були самі забезпечувати себе, а не чекати, доки хтось про них потурбується.

У 1837 р. на зміну королю Вільгельму IV прийшла королева Вікторія.

Вікторія (1819-1901) — королева Британії з 1837 р. Остання представниця Ганноверської династії. В 1876 р. проголошена імператрицею Індії. На початку її правління Велика Британія встановила свою торговельну і промислову гегемонію в світі.

За роки правління Вікторії Бри­танія стала величезною колоніаль­ною імперією, зміцнила позиції: означилася політична та економіч­на стабілізація, посилився міжна­родний авторитет держави.

В період правління королеви уряд вігів втілив у життя законо­проекти про проведення шкільної та поштової реформи.

До поштової реформи оплата за доставку листів була дуже висо­кою, відтак замість оплати листо­ношам з’явилася поштова марка на конверті. Згідно із шкільною реформою освіта стала обов’язковою, держава давала певні субсидії для початкової школи; всі общини, зокрема релігійні, навіть якщо вони не на­лежали до офіційної церкви, дістали можливість навчати своїх дітей. Діяльність осіб духовного сану (школи перебували при церквах) контролювали представники шкільних комітетів.

У період від 1815 до 1850 р. торговельно-промислові пе­реваги Англії у світі зросли. За рівнем промислового вироб­ництва і торговим оборотом вона випередила інші країни, її військовий і торговий флоти панували на всіх морських шляхах. Промисловий переворот від початку XIX ст. перей­шов у завершальну стадію. Практично всі головні галузі про­мисловості були механізовані. У текстильному та бавовняно­му виробництві Англія тримала першість у світі. До 30-х pp. набуло стрімкого розвитку машинобудування, споруджува­лися фабрики з виробництва верстатів, нових машин і ме­ханізмів. Одночасно Англія почала вивозити машини за кор­дон, експорт цього виду продукції з 1826 по 1850 р. зріс у 6 разів. Швидкому розвиткові будівництва сприяв такий важливий чинник, як прокладання залізниць. Після винаходу в 1814 р. Д. Стефенсоном паровоза мережа залізниць швидко з’єднала всю Англію. Це зміцнило внутрішній ринок країни. У сільському господарстві почали застосовувати нові методи землеобробітку: поглиблену оранку, дренажні системи, доб­рива. У 30-40-х pp. збільшився експорт товарів і продукції текстильної та важкої промисловості. Економічне піднесення було пов’язане з розвитком науки, визначним представни­ком якої був фізик і хімік Майкл Фарадей. З інтенсивним розвитком економіки в Англії відбулися демографічні зміни. Кількість працівників на виробництві разом із родинами становила половину населення країни.