Реферат: Поняття циклічності економічного розвитку та її причини Дати характеристику фаз економічного ци

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

Название: Поняття циклічності економічного розвитку та її причини Дати характеристику фаз економічного ци
Раздел: Рефераты по астрономии

1 питання. Поняття циклічності економічного розвитку та її причини. Дати характеристику фаз економічного циклу.

Економічний цикл
— це рух виробництва від початку однієї економічної кризи до початку наступної економічної кризи.

Якщо в основу класифікації економічного циклу покласти їх тривалість, то розрізняють
:

1. короткі цикли ділової активності 3 — 4 роки.

2. середнє коливання ділової активності 7-11 років.

3. великі коливання ділової активності 40-60 років.

4. вікові циклічні коливання

Умови сучасного розвитку характеризуються глибокими змінами. У структурі економічних циклів це пов’язано з:

— впливом НТР;

— активне запровадження ресурсозберігаючих технологій;

— збільшення питомої ваги галузей, що виробляють товари народного споживання і сфери послуг;

— часткове монополістичне планування.

У загальному виді економічний цикл представляє собою результат коливання різних показників економічної активності і темпів зростання ВНП загального обсягу продажу, загального рівня цін, рівня безробіття.

Кожен економічний цикл складається з 4 фаз.

а) криза;

б) депресія;

в) пожвавлення;

г) піднесення.

а) Криза
— це головна фаза циклу. Криза завершує попередній цикл і є початком наступного.

— вона розпочинається труднощами збуту готової продукції. Починається затоварювання і підпр-ва на склад.

— скорочується обсяг виробництва;

— зростає безробіття і скорочується номінальна зарплата, зменшуються реальні доходи.

— з обігу зникають вільні грошові засоби, що ускладнює розрахунки між виробниками;

— зростає попит на позичковий капітал і збільшуються процентні ставки за кредит.

б) депресія
— це фаза циклу, яка проявляється у застої виробництва.

Характерні риси:

— поступово реалізуються товарні запаси;

— поступово зростає сукупний попит;

— скорочується попит на кредитні ресурси.

в) пожвавлення
— це фаза, яка розпочалася з невеликого зростання обсягів виробництва.

Характерні риси:

— перехід до стійкого розширення виробництва;

— зростання попиту на сировину, паливо, енергію;

— зростання попиту на робочу силу;

зростання зарплати і відповідно попиту на товари особистого споживання.

Обсяг виробництва нарешті досягає докризового рівня, зростають ціни, прибуток і зарплата, економіка вступає у піднесення.

г) піднесення
— це фаза циклу, коли виробництво переживає рівень попереднього циклу і зростає високими темпами.

Характерні риси:

— значний приріст виробничих інвестицій;

— зростання попиту на товари

— розширення комерційної діяльності;

— зростання ставки проценту.

Розпочинається швидке економічне піднесення, що готує грунт для наступної кризи. А отже і циклу.

Отже, економічний цикл є більшою реакцією ринку на порушення макроекономічних пропорцій. В умовах вільної конкуренції не існувало іншого способу досягнення необхідних пропорцій економічного ринку.

2 питання. Предмет та функції політичної економії.

Політична економія
— це наука, яка вивчає, як людина і суспільство здійснюють кінцевий вибір рідкісних ресурсів, для виробництва різних товарів і послуг, розподілу їх до споживання.

Предметом політичної економії
— є економіка в цілому та 3-х її рівнях:

1. Мікрорівень
— це вивчення економічного життя окремої фірми, банку, сім’ї.

2. Макрорівень
— це вивчення економічного життя окремої держави.

3. Глобальний
або світовий рівень
— це вивчення світового господарства.

В економіксі існує декілька визначень предмету економічної науки, по перше:

— це є що виробляти — тобто яку продукцію виготовляти;

— з чого виготовляти — тобто з якої сировини, матеріалів, за допомогою якого устаткування обладнання і якої кваліфікації робочу силу використовувати;

— для кого виготовляти, тобто хто буде споживачем продукції.

Функції політичної економії.

1. Теоретико-пізнавальна
— це розкриття суті економічних законів та категорій: обгрунтування удосконалення форм власності та господарського механізму.

2. Практична
— це запровадження нових економічних відносин; запровадження досвіду зарубіжних країн, але з врахуванням особливості даної країни, розробка нових методів аналізу економічної науки.

3. Виховна
— це формування економічного мислення, економічного світогляду, вміння орієнтуватися по повсякденному політичному житті.