Реферат: Під єднання до Інтернету за допомогою Windows 95 Dial-up Networking

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

Название: Під єднання до Інтернету за допомогою Windows 95 Dial-up Networking
Раздел: Рефераты по астрономии

Реферат на тему:

Під’єднання до Інтернету за допомогою
Windows 95 Dial-up Networking
(

Зміст

:

Пункт
1:
Інсталяція
Dial-up Networking
Пункт
2:
Інсталяція
Dial-up Adapter та
TCP/IP протоколу
Пункт
3:
Інсталяція
та
конфігурація
драйвера
модему
Пункт
4:
Інсталяція
та
конфігурація
нового
з
’єднання
Пункт
5:
З
’єднання
з
Інтернетом

Пункт 1: Інсталяція Dial-up Networking

Відкрийте [Мой компьютер]
*,
[Панель Управления]. та запустіть [Установка/Удаление програм]
. Появиться діалогове вікно Add/Remove Programs Properties
.

 • Виберіть вкладку Windows Setup [Установка Windows].
 • У списку компонент виділіть пункт [Связь]
  і натисніть кнопку [Состав].
  Появиться таке вікно:
 • Відміченими повинні бути щонайменше дві складові [Удаленный доступ к сети]
  та [Номеронабиратель]
  . Якщо це так, натисніть [Отмена]
  і переходьте до Пункту 2
  .
 • Якщо ці складові не відмічені, відмітьте їх і натисніть у цьому та попередньому вікні . Windows 95 вибере необхідні драйвери та заінсталює Dial-up Networking.

Для цього на Вашому комп`ютері повинен бути інсталяційний пакет, або компакт-диск з дистрибутивом Windows 95. Після копіювання необхідних файлів Windows 95 запропонує перезавантажитись. Дозвольте йому це натиснувши OK.

Пункт 2: Інсталяція Dial-up Adapter та TCP/IP протоколу

У вікні Control Panel [Панель Управления]
запустіть [Сеть]
. Появиться таке діалогове вікно:

Виберіть вкладку Configuration [Конфигурация]
та перевірте чи у списку мережевих компонентів є Dial-Up adapter [Контроллер удаленного доступа]
та TCP/IP
. Якщо якоїсь, чи обидвох складових немає, переходьте, відповідно, до підпунктів A
чи B.
Якщо є обидві компоненти, можете їх пропустити.

А. ЯКЩО У СПИСКУ ВІДСУТНІЙ DIAL-UP ADAPTER:

 • Натисніть кнопку [Добавить],
  у новому вікні виберіть [Сетевая плата]
  і знову натисніть Add
  .
 • У списку фірм-виробників, виділіть , а справа, у списку мережевих адаптерів — [Контроллер удаленного доступа]
  і натисніть OK
  .

B. ЯКЩО У СПИСКУ ВІДСУТНІЙ TCP/IP ПРОТОКОЛ:

 • НатиснітьAdd [Добавить]
  ,
  виберіть [Протокол]
  і знову Add
  .
 • У списку фірм-виробників, виділіть . В списку мережевих протоколів виберіть і натисніть OK.

Тепер, коли список Ваших мережевих компонент містить Dial-Up Adapter
та протокол TCP/IP
, виділіть Dial-Up Adapter
і натисніть кнопку [Свойства]
. Виберіть вкладку Bindings [Привязка]
і пересвідчіться що квадратик біля відмічено.

Тепер можна приступати до конфігурування протоколу TCP/IP для роботи в Інтернеті. В списку мережевих складових виділіть TCP/IP
та натисніть кнопку Properties [Свойства]
.
Відкриється діалогове вікно TCP/IP Properties
з шістьма вкладками, більшість з яких сконфігуровані правильно по замовчуванню. Вам потрібно лише перевірити деякі установки:

 • Вкладка IP Address [Адрес ІР]
  . Повинна бути вибрана опція «Obtain an IP address automatically” [Получить адрес автоматически]

  .
 • ВкладкаWINS Configuration [
  Конфигурация
  WINS].
  Виділітьопцію«Disable WINS Resolution» [

  Отключить

  распознавание

  WINS]

  .
 • ВкладкаBindings [
  Привязка
  ]
  . Позамовчуваннюповиннобутивідмічено«Client for Microsoft Networks» [

  Клиент

  для

  сетей

  Microsoft]

  .
 • ВкладкаDNS Configuration [
  Конфигурация
  DNS].
  Вибрана повинна бут опція «Disable DNS» [Выключить DNS].

На цьому конфігурування TCP/IP можна вважати завершеним. Натисніть OK
, і у діалоговому вікні Network [Сеть]
знову OK
. Після копіювання файлів з дистрибутиву Windows 95 запропонує перезавантажитись. Дозвольте йому це натиснувши [Да].

Пункт 3: Інсталяція та конфігурація драйвера модему

Спочатку Вам необхідно, при ВИМКНУТОМУ
живленні комп’ютера, встановити плату модема у відповідний слот (якщо модем внутрішній) або під’єднати його до одного з комунікаційних портів (якщо модем зовнішній). Увімкніть модем (зовнішній) та комп`ютер. Як завантажиться Windows 95, відкрийте [Мой компьютер]
і потім іконку [Удаленный доступ к сети]
. Якщо у Вас не заінстальовано модем, появиться вікно Welcome to Dial-Up Networking [Добро пожаловать в систему удаленного доступа],
натисніть кнопку Next [Далее].
Появиться діалогове вікно Install New Modem [Установка нового модема]
.
Натисніть зновуNext[Далее]
і Windows 95 спробує визначити Ваш модем. Якщо Windows 95 не зможе коректно «впізнати» тип та модель модема, повторіть процедуру встановлення включивши опцію[Не определять тип модема].
У цьому випадку Windows 95 видасть на екран вікно зі списком фірм-виробників та моделей модемів. Виберіть з цього списку модель Вашого модема і натисніть OK
. Появиться наступне діалогове вікно в якому потрібно вказати порт, до якого під’єднано модем. Натисніть Next [Далее]
і Windows 95 заінсталює драйвер модема.

Після інсталяції появиться діалогове вікно Location Information [Свойства модема]
у якому Ви зможете вказати своє розташування (країну, з якої Ви дзвоните — Ukraine [Украина]), код міста City code — 0322,
а також, якщо потрібно, задати цифровий префікс для виходу на міську телефонну лінію та спосіб набору номера (тональний — Tone dialing

чи імпульсний — Pulse dialing

). В більшості наших АТС використовується власне імпульсний набір. Про закінчення процесу встановлення модема Windows 95 повідомить новим діалоговим вікном. Натисніть кнопку [Готово]
, і у вікні Modems Properties [Свойства Модема]
— . Якщо у Вас виникають якісь додаткові трудності з конфігуруванням модему, звертайтесь до інструкцій фірми-виробника, або до спеціалістів.

Пункт 4: Інсталяція та конфігурація нового з’єднання

Відкрийте [Мой компьютер]
на десктопі Вашого комп’ютера і потім іконку Dial-Up Networking
[Удаленный доступ к сети].
Автоматично запуститься допоміжна програма для інсталяції нового з’єднання. У вікніMake New Connection
[Новое соединение]
Вам потрібно назвати нове з’єднання: Type a name for the computer you are dialing [Название нового соединения]
,

наприклад, Meduniv. Нижче у списку модемів виберіть Ваш модем. В діалоговому вікні програми встановлення нового з’єднання натисніть Next [Далее]
. У наступному вікні введіть один з телефонних номерів провайдера 767808 або 755856 (при бажанні можна зробити різні іконки для кожного з вхідних телефонних номерів). Поле Area code [Код Города]
залишіть порожнім. У вікні Country code [Код Страны]
виберіть Ukraine. Знову натисніть Next [Далее]
. В наступному вікні натисніть кнопку Finish [Готово].
У вікні Dial-up Networking [Удаленный доступ в сеть]
появиться нова іконка яка відображає нове з’єднання:

Наведіть курсор миші на цю нову іконку і натисніть ПРАВУ кнопку. У списку меню виберіть Properties [Свойства].
Появиться діалогове вікно Meduniv
з трьома вкладками. Виберіть вкладку General [Общие]
і переконайтеся що номер телефону та вибір модему правильні. Оскільки Ви дзвоните локально, залишіть опцію Use country code and area code [Использовать код страны]

невідміченою. Виберіть вкладку Server Types [Тип сервера]:

Перевірте чи всі опціїї відповідають відображеним на рисунку і натисніть OK.

Пункт 5: З’єднання з Інтернетом

Якщо Ви все сконфігурували, можна виходити в Інтернет. Для цього клацніть двічі на створеній Вами іконці Meduniv
в Dial-up Networking [Удаленный доступ]
(можете скопіювати її на десктоп). Появиться вікно Connect To [Установка связи]:

У якому повинно буьти Ваше ім’я користувача User name [Имя пользователя]
та Password [Пароль]
.Увага! Символи паролю на екрані не відображаються.
Натисніть кнопку Connect [Установить связь]
. Модем почне набирати номер і після успішного з’єднання, перевірки паролю та реєстрації появиться повідомлення:

Крім того, про те, що з’єднання встановлено, свідчить поява маленької піктограми в правому кутику лінійки завдань Windows 95. Це означає, що все нормально і Ваш комп`ютер під’єднаний до Інтернету. Тепер можна запускати програми для роботи з Інтернетом (Netscape Communicator
чи Internet Explorer
). Щоб від’єднатися від Інтернету клацніть правою кнопкою миші по іконці і виберіть команду Disconnect [Завершение связи]
.