Реферат: Об єкти Ос Windows Робота із документами файлами папками дисками Основні об єкти в ос WIND

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

Название: Об єкти Ос Windows Робота із документами файлами папками дисками Основні об єкти в ос WIND
Раздел: Рефераты по астрономии

Лабораторна робота №5

Тема: Об’єкти Ос Windows. Робота із документами, файлами, папками, дисками.

Основні дії над об’єктами в ос Windowsможна виконати за допомогою контекстного меню, що з’являється при натисканні на об’єкті ПКМ. Контекстне меню кожного типу елементів може мати різні пункти. При активізуванні кон­текстного меню якогось документу ми отримаємо меню, яке складається із таких пунктів:

1. Відрити – для відкриття документу;

2. Створити – для створення документу такого ж типу;

3. Друк — для друку змісту документу;

4. Відкрити з допомогою – для відкриття докуме­нту за допомогою якоїсь програми;

5. Відправити – для відправлення текучого доку­менту до якогось іншого місця;

6. Вирізати – для вирізання документа із теку­чого місця в буфер обміну;

7. Копіювати – для копіювання документу в бу­фер обміну;

8. Створити ярлик – створює ярлик для докуме­нту;

9. Видалити – видаляє документ;

10. Пре іменувати – перейменовує документ;

11. Властивості – показує властивості даного доку­менту.

Також у контекстному меню можуть бути інші пункти, які найчастіше ав­томатично встановлюють різні програми при встановленні їх на комп’ютер.

Контекстне меню різних типів файлів найчастіше містить пункти:

1. Відкрити з допомогою;

2. Відправити;

3. вирізати;

4. Копіювати;

5. Створити ярлик;

6. Видалити;

7. Перейменувати;

8. Властивості.

При виклику контекстного меню будь якої папки найчастіше з’являється меню аналогічне контекстному меню файлу будь якого типу, але добавляються два пункти:

1. Провідник – викликає програму провідник;

2. Найти – викликає програму пошуку.

При виклику контекстного меню диску з’являється таке меню:

Воно відрізняється від контекстного меню папки

пунктомформатувати
, що здійснює формату­вання текучого диску, вставити –
вставляє об’єкт, що раніше був скопійований в буфер обміну. Та відсутністю пунктів вирізати, ство­рити, друк, відкрити з допомогою…, відпра­вити, видалити.

Висновок:
Я на цій лабораторній роботі навчився виконувати різні опе­рації із різними об’єктами операційної системи Windows: створювати нові об’єкти, видаляти об’єкти, копіювати та вставляти, а також дізнаватися про різні властивості об’єкту.