Реферат: Митний перевізник

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

Название: Митний перевізник
Раздел: Рефераты по астрономии

Реферат на тему:

Митний перевізник

Особливу зацікавленість перевізників викличе запровадження Митним кодексом нової категорії «митний перевізник», отримання статусу якого надасть певні переваги при здійсненні транзитних перевезень товарів митною територією України.

Кодексом визначено, що «митний перевізник — це підприємство, яке здійснює перевезення між митними органами товарів, що перебувають під митним контролем, без застосування при цьому заходів гарантування доставки товарів до митного органу призначення…, i має ліцензію на право здійснення діяльності митного перевізника…» (ст. 182). Заходи гарантування доставки товарів, що перевозяться під митним контролем між митними органами, розглянуто у попередньому розділі.

Митні органи України мають право надавати перевізнику статус митного перевізника виключно підприємствам-резидентам.

Ліцензію на право здійснення діяльності митного перевізника має право видавати виключно центральний апарат Держмитслужби України (згідно з Кодексом — це спеціально уповноважений орган виконавчої влади в галузі митної справи). Ліцензування діяльності митного перевізника має здійснюватися відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». Ведення реєстру митних перевізників також покладено на центральний апарат Держмитслужби.

Разом з тим питання щодо ліцензування залишатиметься відкритим до того часу, доки не буде визначено порядок подання документів підприємств-перевізників до Держмитслужби з метою отримання статусу митного перевізника.

Глава 29. Митний перевізник

Стаття 224. Митний перевізник

Митний перевізник — особа, яка здійснює перевезення між митними органами товарів, що перебувають під митним контролем, без застосування при цьому заходів гарантування доставки вантажів до митного органу, передбачених статтями 196-199 цього Кодексу, та отримала ліцензію Державної митної служби України на право перевезення товарів, що перебувають під митним контролем, між митними органами.

Митний перевізник діє згідно з цим Кодексом та положенням, що затверджується Державною митною службою України.

Відносини митного перевізника з власником товарів визначаються відповідним договором.

Стаття 225. Ліцензія на провадження діяльності митного перевізника

Для отримання ліцензії, що дає право на провадження діяльності митного перевізника, необхідно:

1) мати транспортні засоби, які відповідають вимогам, установленим Державною митною службою України;

2) укласти договір страхування своєї діяльності. Страхова сума не може бути меншою за 500-кратний неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Порядок видачі ліцензії на провадження діяльності митного перевізника та строк її дії визначаються Державною митною службою України.

Ліцензія на провадження діяльності митного перевізника може бути скасована чи відкликана або її дія може бути призупинена митними органами.

Ліцензія скасовується, якщо вона була видана на підставі неповних чи недостовірних відомостей, які мали істотне значення для прийняття рішення про її видачу. Рішення про скасування діє з дати видачі ліцензії.

Ліцензія може бути відкликана у разі:

1) неодноразового невиконання обов’язків митного перевізника, включаючи безпідставні відмови у перевезенні товарів, використання не обладнаних належним чином транспортних засобів та встановлення плати за перевезення, що не відповідає середній вартості наданих послуг;

2) вчинення правопорушень, передбачених цим Кодексом;

3) заподіяння неправомірних істотних збитків відправникові товарів та документів на них, у тому числі шляхом незаконного використання відомостей, що становлять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію за висновком суду;

4) визнання митного перевізника неплатоспроможним або оголошення ним своєї неплатоспроможності.

Відкликання діє з дати прийняття відповідного рішення.

Повторна заява про видачу ліцензії може бути розглянута по закінченні одного року з дня винесення рішення про скасування або відкликання за умови усунення причин, що стали підставою для її скасування або відкликання.

Дія ліцензії може бути призупинена на строк до трьох місяців за наявності достатніх підстав для припущення, що митний перевізник зловживає своїми правами.

За видачу ліцензії на провадження діяльності митного перевізника, а також за поновлення її дії стягуються збори в розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

У разі скасування або відкликання ліцензії чи призупинення її дії збори за видачу ліцензії та поновлення її дії поверненню не підлягають.

Стаття 226. Реєстрація митних перевізників та надання інформації про них

Митний орган реєструє митних перевізників у регіоні діяльності цього органу. Реєстрація проводиться на підставі заяви митного перевізника.

Зазначений митний орган подає для загального користування перелік зареєстрованих митних перевізників.

Стаття 227. Інформація, одержана від власника товарів чи уповноваженої ним особи

Одержана від власника товарів чи уповноваженої ним особи та на підставі документів, що стосуються цих товарів, інформація є комерційною, банківською або іншою таємницею, що охороняється законом. Ця, а також інша конфіденційна інформація, що стосується товарів, довірених перевізникові, не повинна розголошуватися, використовуватися митним перевізником та його працівниками для власних цілей, передаватися третім особам, а також державним органам, за винятком випадків, передбачених актами законодавства України.