Реферат: Функціонування організаційного відділу місцевої державної адміністрації

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

Название: Функціонування організаційного відділу місцевої державної адміністрації
Раздел: Рефераты по астрономии

Вступ
.

Місцева
державна
адміністрація
є
місцевим
органом
виконавчої
влади
і
входить
до
системи
органів
виконавчої
влади
.
Місцева
державна
адміністрація
в
межах
своїх
повноважень
здійснює
виконавчу
владу
на
території
відповідної
адміністративно

територіальної
одиниці
,
а
також
реалізує
повноваження
,
делеговані
їй
відповідною
радою
.

Для
сприяння
здійсненню
своїх
повноважень
районна
державна
адміністрація
створює
відділи
,
управління
та
інші
структурні
підрозділи
.

Відділи
районної
державної
адміністрації
здійснують
керівництво
галузями
управління
,
несуть
відповідальність
за
їх
розвиток
.

Вони
підзвітні
і
підконтрольні
голові
районної
державної
адміністрації
а
також
органам
виконавчої
влади
вищого
рівня
.

Кожний
відділ
подільської
районної
в
місті
Києві
адміністрації
має
свої
функції
та
завдання
.

Розрізняють
загальний
,
організаційний
,
по
роботі
зі
зверненнями
,
юридичний
та
інші
відділи
.

У
цьому
рефераті
мова
піде
про
організаційний
відділ
.

Структура

Організаційний
відділ
утворюється
головою
райдержадміністрації
.
відповідно
до
Указу
Президента
України
від
21
серпня
1995
року

760/95
п
. 8 «
і
» «
Положення
про
районну
,
районну
у
містах
Києві
та
Севастополі
державну
адміністрацію
«,
законів
України
«
Про
столицю
України

місто

герой
Київ
«
від
15
січня
1999
року

401-
ХІ
V
та
«
Про
місцеві
державні
адміністрації
»
від
9
квітня
1999
року

508-
ХІ
V
.

Організаційний
відділ
Подільської
районної
у
м
.
Києві
державної
адміністрації
міста
Києва
є
структурним
підрозділом
апарату
Подільської
районної
у
м
.
Києві
державної
адміністрації
,
що
створений
з
метою
органзаційного
забезпечення
діяльності
голови
адміністрації
.

Відділ
підпорядковується
голові
адміністрації
,
безпосередньо
заступнику
голови
адміністрації
з
питань
організаційної
роботи
.

У
своїй
роботі
відділ
керується
Конституцією
України
,
Законами
України
,
постановами
Верховної
Ради
України
,
указами
й
розпорядженнями
Президента
України
,
декретами
,
постановами
,
розпорядженнями
Кабінету
Міністрів
України
,
розпорядженнями
голови
Київської
міської
державної
адмністрації
та
голови
Подільської
районної
державної
адміністрації
,
іншими
нормативними
документами
відповідних
органів
законодавчої
та
виконавчої
влади
,
Регламентом
роботи
адміністрації
,
а
також
цим
Положенням
.

Відділ
утворюється
,
реорганізується
або
ліквідується
головою
адміністрації
.

Структура
й
чисельність
працівників
організаційного
відділу
та
Положення
про
нього
затверджується
головою
райдержадміністрації
.

.

Для
забезпечення
своєї
діяльності
відділ
має
право
користуватися
автомобільним
транспортом
,
оргтехнікою
.
засобами
комп

ютеризації
та
усіма
формами
зв

язку
.

Працівники
відділу
,
у
разі
необхідності
,
можуть
бути
присутніми
на
сесіях
райради
,
нарадах
,
які
проводять
структурні
підрозділи
адміністрації
та
райради
,
на
зборах
підприємств
,
організацій
та
установ
усіх
організаційних
форм
і
усіх
форм
власності
,
які
розташовані
в
районі
,
громадських
організацій
і
політичних
партій
,
що
діють
у
районі
.

Відділ
звітує
про
свою
роботу
голові
адміністрації
та
заступнику
голови
адміністрації
з
питань
організації
роботи
.

Структура
відділу
,
штатний
розклад
.
і
фонд
оплати
праці
працівників
відділу
затверджуються
головою
адміністрації
за
поданням
заступника
голови
адміністрації
з
питань
організаційної
роботи
.
Відділ
утримується
за
рахунок
державного
бюджету
.

Відділ
очолює
завідуючий
який
призначається
на
посаду
звільняється
з
посади
головою
адміністрації
за
поданням
заступника
голови
адміністрації
з
питань
організаційної
роботи
.
На
посаду
завідуючого
організаційним
відділом
призначається
особа
з
вищою
освітою
,
яка
має
стаж
роботи
за
фахом
у
державній
службі
не
менш
3
років
,
або
стаж
роботи
за
фахом
на
керівних
посадах
в
інших
сферах
управління
не
менш
5
років
.
Досвід
роботи
щодо
управління
персоналом
та
вільно
володіє
державною
мовою
.
Завідуючий
відділом
є
державним
службовцем
.

Працівники
відділу
призначаються
на
посаду
та
звільняються
з
посади
головою
адміністрації
за
поданням
завідуючого
відділом
та
погодженням
із
заступником
голови
адміністрації
з
питань
організаційної
роботи
.
На
посаду
заступника
завідуючого
відділом
призначаються
особи
,
які
мають
вишу
освіту
,
стаж
роботи
за
фахом
державної
служби
на
керівних
посадах
не
менш
3
років
,
або
стаж
роботи
за
фахом
на
керівних
посадах
в
інших
сферах
управління
не
менш
5
років
.
Досвід
роботи
щодо
управління
персоналом
,
вільно
володіють
державною
мовою
.
На
посаду
головного
спеціаліста
призначаються
особи
,
які
мають
вищу
освіту
,
стаж
роботи
за
фахом
у
державній
службі
на
посаді
провідного
спеціаліста
не
менш
3
років
,
або
загальний
стаж
роботи
у
державній
службі
за
фахом
не
менш
5
років
,
вільно
володіють
державною
мовою
.
На
посаду
спеціаліста
1
категорії
призначаються
особи
,
які
мають
вишу
освіту
,
стаж
роботи
в
державній
службі
за
фахом
на
посаді
спеціаліста
П
категорії
не
менш
2
років
,
або
стаж
роботи
за
фахом
в
інших
сферах
економіки
не
менш
3
років
,
вільно
володіють
державною
мовою
.
Працівники
відділу
є
державними
службовцями
.

Покладання
на
відділ
обов

язків
,
не
передбачених
цим
положенням
,
а
також
таких
,
що
не
відносяться
до
організаційної
роботи
,
не
допускається
(
окрім
випадків
,
вказаних
у
п
. 2.16
цього
Положення
).

2.

ОСНОВНІ


ФУНКЦІЇ

Відділ готує, на основі пропозицій голови адміністрації, заступників голови адміністрації, керівників структурних підрозділів адміністрації, проекти квартальних і тижневих планів роботи та інших заходів, які проводяться головою адміністрації та його заступниками :

Відділ
готує
,
на
основі
пропозицій
голови
адміністрації
,
заступників
голови
адміністрації
,
пропозиції
у
квартальні
переліки
питань
для
розгляду
на
апаратних
нарадах
у
голови
та
заступників
голови
Київської
міської
державної
адміністрації
,
а
також
готує
,
на
основі
пропозицій
голови
адміністрації
,
заступників
голови
адміністрації
,
квартальні
переліки
питань
для
розгляду
на
апаратних
нарадах
районної
державної
адміністрації
.

Відділ
приймає
участь
у
складанні
заходів
районної
ради
та
адміністрації
по
виконанню
планів
соціально

економічного
розвитку
району
.

Відділ
перевіряє
,
за
дорученням
голови
адміністрації
,
заступника
голови
з
питань
організаційної
роботи
,
в
межах
своєї
компетенції
,
роботу
відділів
,
управлінь
,
інших
служб
адміністрації
щодо
виконання
ними
законів
України
,
указів
і
розпоряджень
Президента
України
,
декретів
,
постанов
і
розпоряджень
Кабінету
Міністрів
України
,
розпоряджень
Київської
міської
державної
адміністрації
,
розпоряджень
та
доручень
голови
адміністрації
.

Відділ
координує
підготовку
матеріалів
для
розгляду
на
апаратних
нарадах
у
голови
адміністрації
.

Відділ
здійснює
координацію
й
організаційне
забезпечення
підготовки
й
проведення
загально
районних
заходів
,
які
проводяться
в
плановому
порядку
та
за
дорученням
голови
адміністрації
з
питань
,
що
покладені
на
апарат
адміністрації
.

Відділ
отримує
від
структурних
підрозділів
адміністрації
,
територіальних
підрозділів
міністерств
та
інших
центральних
органів
виконавчої
влади
,
підприємств
,
організацій
та
установ
усіх
організаційних
форм
і
усіх
форм
власності
,
які
розташовані
в
районі
,
громадян

мешканців
району
матеріали
,
необхідні
для
підготовки
питань
,
що
виносяться
на
апаратні
наради
у
голови
адміністрації
,
а
також
для
виконання
покладених
на
відділ
обов

язків
.

Відділ
забезпечує
зв

язок
адміністрації
із
засобами
масової
інформації
,
організує
роботу
по
доведенню
до
територіальних
підрозділів
міністерств
та
інших
центральних
органів
виконавчої
влади
,
підприємств
,
організацій
та
установ
усіх
організаційних
форм
і
усіх
форм
власності
,
які
розташовані
в
районі
,
громадян

мешканців
району
розпоряджень
голови
адміністрації
,
що
мають
загальний
характер
,
вивчає
громадську
думку
щодо
подій
суспільно

економічного
життя
району
.

Відділ
готує
план

календар
по
основних
напрямках
роботи
адміністрації
на
наступний
робочий
тиждень
та
надає
його
до
Київської
міської
державної
адміністрації
.

Відділ
вивчає
на
місцях
організацію
виконання
розпорядчих
документів
адміністрації
та
райради
,
які
передбачають
організаційні
заходи
з
боку
адміністрації
,
та
інформує
про
хід
їх
виконання
голову
адміністрації
.

Відділ
організує
забезпечення
наочними
довідковими
матеріалами
приміщень
,
де
розташовані
структурні
підрозділи
адміністрації
та
райради
,
слідкує
за
своєчасною
їх
заміною
,
достовірністю
та
відповідністю
вимогам
щодо
їх
оформлення
.

Відділ
забезпечує
організацію
контролю
за
ходом
виконання
робочих
планів
структурними
підрозділами
адміністрації
райради
,
узагальнює
одержану
інформацію
та
доводить
її
до
відома
Голови
адміністрації
,
заступника
голови
адміністрації
з
питань
організаційної
роботи
.

Відділ
готує
організаційно

технічне
забезпечення
проведення

виборів
Президента
України
,
народних
депутатів
України
,
Київського
міського
голови
,
депутатів
Київської
міської
та
Подільської
районної
Рад
.
всеукраїнських
та
місцевих
референдумів
.

Відділ
готує
довідкові
та
інформаційні
матеріали
для
забезпечення
діяльності
апарату
адміністрації
та
райради
.

Відділ
вивчає
,
узагальнює
і
поширює
нові
форми
й
методи
діяльності
місцевих
органів
державної
виконавчої
влади
,
надає
їм
методичну
й
практичну
допомогу
у
поліпшенні
та
удосконаленні
управлінської
роботи
,
консультує
працівників
адміністрації
з
питань
,
що
віднесені
до
компетенції
відділу
.

Відділ
виконує
особисті
доручення
голови
адміністрації
та

заступника
голови
адміністрації
з
питань
організаційної
роботи
.

Відділ
розглядає
матеріали
та
готує
розпорядження
голови
райдержадмпастрації
про
надання
матеріальної
допомоги
малозабезпеченим
громадянам
району
.

Відділ
координує
діяльність
Штабу
громадських
формувань
по

охороні
громадського
порядку
району
,
взаємодіє
з
адміністративними
органами
району
.

Відділ
організовує
проходження
стажування

практики
студентів
вищих
учбових
закладів
міста
в
Подільській
районній
у
м
.
Києві
державній
адміністрації
.

Відділ
проводить
передплату
на
періодичні
видання
для
структурних
підрозділів
адміністрації
та
райради
,
районних
територіальних
підрозділів
міністерств
,
інших
центральних
органів
виконавчої
влади
,
інших
організацій
і
установ
району
,
окремих
категорій
мешканців
району
,
в
разі
необхідності
.

Відділ
бере
участь
у
налагоджені
та
підтриманні
зв
«
язків
районної
державної
адміністрації
з
відповідними
органами
зарубіжних
країн
,
організації
обміну
делегаціями
.

Ї

3.

Питання


практичної


діяльності

.

Відділ
відповідно
до
покладених
на
нього
завдань
:


взаємодіє
з
іншими
структурними
підрозділами
адміністрації
та
Подільської
районної
у
м
.
Києві
Ради
,
відповідними
службами
Адміністрації
Президента
України
,
Секретаріату
Верховної
Ради
України
,
апарату
Кабінету
Міністрів
України
,
Київської
міської
державної
адміністрації
,
Київської
міської
Ради
,
районних
державних
адміністрацій
,
територіальними
підрозділами
міністерств
та
інших
центральних
органів
виконавчої
влади
;


взаємодіє
з
громадськими
організаціями
та
політичними
партіями
,
що
діють
у
Подільському
районі
м
.
Києва
підприємствами
,
організаціями
та
установами
усіх
організаційних
форм
і
усіх
форм
власності
,
які
розташовані
в
районі
,
громадянами

мешканцями
району

Обов
«
язки
,
права
й
відповідальність
завідуючого
відділом
визначаються
посадовою
інструкцією
,
яка
затверджується
головою
райдержадміністрації
.

В
безпосередньому
підпорядкуванні
завідуючого
відділом
перебувають
державні
службовці
згідно
зі
штатним
розкладом

Обов
«
язки
заступника
завідуючого
відділом
та
працівників
відділу
,
їх
права
та
відповідальність
,
визначається
посадовими
інструкціями
,
які
розробляються
завідуючим
відділом
та
затверджуються
заступником
голови
райдержадміністрації
з
питань
організаційної
роботи
.

Завідуючий
відділом
керує
діяльністю
відділу
,
несе
персональну
відповідальність
за
виконання
покладених
на
відділ
функцій
і
завдань
.

Завідуючий
відділом
визначає
завдання
і
розподіляє
обов
«
язки
між
працівниками
відділу
,
забезпечує
підвищення
їх
кваліфікації
.

Указівки
забезпечення
роботи
райдержадміністрації
є
обов
«
язковими
для
виконання
всім
структурним
підрозділам
райдержадміністрації
.

Завідуючий
відділом
вносить
керівникам
райдержадміністрації
пропозиції
з
питань
,
що
належать
до
компетенції
відділу
.

Відділ
має
право
:

Отримувати
в
установленому
порядку
від
керівників
структурних
підрозділів
адміністрації
проекти
квартальних
і
тижневих
планів
роботи
,
матеріали
,
інформації
та
інші
документи
,
необхідні
для
виконання
покладених
на
нього
завдань
.

За
погодженням
із
керівниками
відповідних
структурних
підрозділів
адміністрації
,
залучати
їх
працівників
для
підготовки
апаратних
нарад
,
а
також
для
розробки
та
реалізації
заходів
,
що
проводяться
організаційним
відділом
згідно
з
покладеними
на
нього
завданнями

Перевіряти
,
за
дорученням
голови
адміністрації
,
в
межах
своа
компетенції
,
роботу
структурних
підрозділів
адміністрації
.

Брати
участь
у
нарадах
,
що
проводяться
в
адміністрації
,
її
структурних
підрозділах
,
у
роботі
сесій
райради
та
скликати
наради
з
питань
,
віднесених
до
його
компетенції
.

Інформувати
голову
адміністрації
або
заступника
голови
адміністрації
з
питань
організаційної
роботи
у
випадках
,
коли
відповідні
структурні
підрозділи
або
посадові
особи
вчасно
не
надають
документи
,
інформації
та
інші
матеріали
,
необхідні
для
виконання
покладених
на
відділ
завдань
.

Висновок

Особисто
мені
проходження
практики

стажування
сподобалось
.

Було
цікаво
побачити
роботу
адміністрації
в
дії
,
а
не
тільки
прочитати
про
це
в
підручнику
.

Тепер
я
маю
краще
уявлення
про
адміністрацію
та
завдання
,
що
вона
виконує
.

На
жаль
,
ми
не
були
присутніми
на
апаратній
нараді
,
що
безперечно
могло
стати
корисним
для
подальшого
досвіду
та
навчання
.

Щодо
моїх
пропозицій
,
то
було
б
не
погано
щоб
в
подальшому
практика
носила
все
таки
менш
теоретичний
,
більш
практичніший
характер
і
полягала
не
тільки
в
лекціях
,
нам
була
б
надана
можливість
хоч
в
якійсь
мірі
приймати
участь
в
роботі
.

ЛІТЕРАТУРА

1.
Закон
України

Про
місцеві
державні
адміністрації

2.
Регламент
Подільської
районної
у
місті
Києві
держадміністрації
.

3.
Положення
про
організаційний
відділ
Подільської
районної

у
місті
Києві
державної
адміністрації
.