Реферат: Договір на виготовлення та встановлення зовнішньої реклами

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

Название: Договір на виготовлення та встановлення зовнішньої реклами
Раздел: Рефераты по астрономии

ДОГОВІР
на виготовлення та встановлення зовнішньої реклами

м. ____________ «____» ___________ 199 ___ р.

РЕКЛАМІСТ: _____________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі ______________________________________________________________,

з одного боку, і

РЕКЛАМОДАВЕЦЬ: _______________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________,

що діє на підставі ______________________________________________________________,

з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. РЕКЛАМІСТ бере на себе обов’язки з виготовлення, оренди місця та встановлення зовнішньої реклами (далі за текстом – РЕКЛАМИ) _____________________ в інтересах РЕКЛАМОДАВЦЯ.

1.2. РЕКЛАМІСТ розробляє ескізи РЕКЛАМИ (не менше 3-х оригінальних ескізів, які не є варіантами одного зображення) і надає їх РЕКЛАМОДАВЦЮ в строк до __________.

1.3. Остаточний ескіз затверджується РЕКЛАМОДАВЦЕМ у строк до ____________.

1.4. РЕКЛАМА повинна бути виконана в суворій відповідності до затвердженого РЕКЛАМОДАВЦЕМ ескізу.

1.5. Кольори РЕКЛАМИ повинні відповідати затвердженим РЕКЛАМОДАВЦЕМ і тим, що додаються до ескізу.

1.6. Несуча конструкція РЕКЛАМИ виготовляється з матеріалів:__________________ ______________________________________________________________________________,

(металу/бетону – вказати конкретно)

рама виготовляється з __________________________________________________________.

(металу/бетону – вказати конкретно)

1.7. Поверхня РЕКЛАМИ виготовляється з наступних матеріалів: _________________ ______________________________________________________________________________.

(метал, пластик, тканина, папір – вказати конкретно)

1.8. Нанесення малюнка здійснюється _________________________________________ ______________________________________________________________________________.

(фарбою, планкою – вказати конкретно)

1.9. Освітлення повинно бути виконано у вигляді ______________________________.

1.10. Місце для установлення РЕКЛАМИ затверджується РЕКЛАМОДАВЦЕМ лише після візуального ознайомлення на місцевості представником РЕКЛАМОДАВЦЯ.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. РЕКЛАМІСТ надає РЕКЛАМОДАВЦЮ для спостереження за перебігом виконання робіт копію затвердженого ескізу із зразками фарб та інших необхідних матеріалів.

2.2. РЕКЛАМІСТ надає РЕКЛАМОДАВЦЮ копії усіх документів з оренди місця, детальний план місця, ізометричне зображення щита на місцевості, тактико-технічні умови на виготовлення несучих конструкцій. У випадку відсутності або неналежного оформлення будь-яких документів, пов’язаних з орендою місця, розробкою, виготовленням та встановленням РЕКЛАМИ, вина повністю покладається на РЕКЛАМІСТА як фахівця в даній сфері, що взяв на себе виконання робіт, з яких РЕКЛАМОДАВЕЦЬ не є фахівцем. У цьому випадку вся повнота відповідальності та відшкодування збитків покладається на РЕКЛАМІСТА.

2.3. РЕКЛАМІСТ виготовляє РЕКЛАМУ у відповідності до затверджених РЕКЛАМОДАВ­ЦЕМ зразків та опису РЕКЛАМИ.

2.4. РЕКЛАМОДАВЕЦЬ оплачує вартість виготовлення РЕКЛАМИ. Оплата здійснюється на умовах 100% передоплати протягом 3-х днів після підписання Даного Договору обома сторонами.

2.5. Усі надані на розгляд матеріали РЕКЛАМОДАВЕЦЬ затверджує або відхиляє у 5-денний термін.

3. ПРАВА СТОРІН

3.1. РЕКЛАМОДАВЕЦЬ має право в процесі виробництва продукції знайомитися зі станом робіт.

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Даний Договір дійсний від ______________________ до _____________________.

Узгоджуються наступні проміжні етапи:

1. Розробка ескізів _____________________________________________________________.

2. Затвердження ескізів _________________________________________________________.

3. Установлення РЕКЛАМИ _____________________________________________________.

4.2. Договір може бути розірваний за вимогою РЕКЛАМОДАВЦЯ достроково у випадках:

а) незадовільного змісту художньої, естетичної та ін. якості реклами. Право оцінки якості реклами належить РЕКЛАМОДАВЦЮ, який у випадку дострокового розірвання договору за названою підставою не буде використовувати відхилену ним рекламу;

б) порушення РЕКЛАМІСТОМ проміжних термінів, якщо таке порушення ставить під загрозу зриву кінцевий термін виконання договору.

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ

5.1. Усі вихідні матеріали по продукції передаються РЕКЛАМОДАВЦЮ.

5.2. Сторони домовилися, що умови даного договору є комерційною таємницею і розго­лошенню не підлягають.

6. ОПЛАТА РОБІТ

6.1. Оплата робіт здійснюється на умовах 100% передоплати в сумі: ______________

______________________________________________________________________________

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. При порушенні термінів оплати РЕКЛАМОДАВЕЦЬ виплачує РЕКЛАМІСТУ 0,1% від суми договору за кожен день прострочення.

7.2. При порушенні термінів виконання робіт РЕКЛАМІСТУ нараховуються штрафні санкції у розмірі 0,1% від суми Даного Договору за кожен день прострочення.

7.3. У випадку дострокового на підставі причин за п.4.2 розірвання Даного Договору, витрати, здійснені РЕКЛАМІСТОМ, відшкодуванню не підлягають.

7.4. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Даним Договором РЕКЛАМО­ДАВЕЦЬ і РЕКЛАМІСТ несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. До форс-мажорних обставин за даним договором належать: стихійні лиха (блискавки, смерчі, повені, урагани, землетруси).

8.2. До форс-мажорних обставин не належать: дорожно-транспортні пригоди, оповзні, так як при розробці тактико-технічних умов на конструкції та встановлення РЕКЛАМИ такі можливості пошкодження РЕКЛАМИ повинні бути передбачені.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін