Реферат: Cистемні оболонки та утиліти Norton Commander Norton Utilities PCTools та інші

Название: Cистемні оболонки та утиліти Norton Commander Norton Utilities PCTools та інші
Раздел: Рефераты по астрономии

Курсова робота з інформатики

C
истемні оболонки та утиліти
: Norton Commander, Norton Utilities, PCTools
та інші.

Содержание

Зміст

Системні оболонки та утиліти………………………………………………………………………………… 3

Вступ…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

Система Norton Commander (версія 5.0)……………………………………………………………. 3

Склад системи…………………………………………………………………………………………………. 3

Призначення системи……………………………………………………………………………………… 4

Виклик системи……………………………………………………………………………………………….. 4

Меню, що спускається (Pull-down menu)………………………………………………………… 4

Меню команд (Commands menu)…………………………………………………………………….. 4

Ліве/Праве меню, що спускається………………………………………………………………… 11

(Left/Right pull-down menus)………………………………………………………………………….. 11

Файлове меню (Files menu)…………………………………………………………………………… 16

Меню опцій, що спускається (Options pull-down menu)……………………………….. 21

Гарячі клавіші (Hot keys)………………………………………………………………………………… 25

Система Norton Utilities (версія 7.0)…………………………………………………………………. 27

Склад системи……………………………………………………………………………………………….. 27

Призначення системи……………………………………………………………………………………. 27

Виклик системи……………………………………………………………………………………………… 27

Утиліта BE (Batch Enhancer)…………………………………………………………………………. 29

Утиліта CALIBRAT (Calibrate)………………………………………………………………………… 31

Утиліта DISKEDIT (Disk Editor)………………………………………………………………………. 31

Утиліта DISKMON (Disk Monitor)……………………………………………………………………. 32

Утиліта DISKREET (Disk Secreet)………………………………………………………………….. 32

Утиліта DISKTOOL (Disk Tools)……………………………………………………………………… 33

Утиліта DS (Directory Sort)……………………………………………………………………………… 33

Утиліта DUPDISK (Duplicate Disk)………………………………………………………………… 34

Утиліта FA (File Attribute)……………………………………………………………………………….. 34

Утиліта FD (File Date/Time)……………………………………………………………………………. 35

Утиліта FILEFIND (File Find)………………………………………………………………………….. 35

Утиліта FILEFIX (File Fix)……………………………………………………………………………….. 35

Утиліта FL (File Locate)………………………………………………………………………………….. 36

Утиліта FS (File Size)……………………………………………………………………………………… 36

Утиліта IMAGE (Image)…………………………………………………………………………………… 36

Утиліта LP (Line Print)……………………………………………………………………………………. 37

Утиліта NCACHE (Norton Cache)………………………………………………………………….. 37

Утиліта NCC (Norton Control Center)…………………………………………………………….. 38

Утиліта NCD (Norton Change Directory)………………………………………………………… 38

Утиліта NDD (Norton Disk Doctor)………………………………………………………………….. 39

Утиліта NDIAGS (Norton Diagnostics)……………………………………………………………. 40

Утиліта NORTON (Norton)……………………………………………………………………………… 40

Утиліта NUCONFIG (Norton Utilities Configuration)………………………………………. 40

Утиліта RESCUE (Rescue)…………………………………………………………………………….. 41

Утиліта SFORMAT (Safe Format)…………………………………………………………………… 41

Утиліта SMARTCAN (SmartCan)……………………………………………………………………. 42

Утиліта SPEEDISK (Speed Disk)……………………………………………………………………. 42

Утиліта SYSINFO (System Information)…………………………………………………………. 43

Утиліта TS (Text Search)………………………………………………………………………………… 43

Утиліта UNERASE (UnErase)………………………………………………………………………… 44

Утиліта UNFORMAT (UnFormat)……………………………………………………………………. 44

Утиліта WIPEINFO (WipeInfo)………………………………………………………………………… 45

Система PCTools (версія 5.0)…………………………………………………………………………… 46

Файлові функції PCTools……………………………………………………………………………….. 46

Дискові та спеціальні функції PCTools…………………………………………………………. 47

Література………………………………………………………………………………………………………….. 48

Системні оболонки та утиліти

Вступ

Із значного числа загальносистемних сервісних пакетів і програм для IBM-подібних комп’ютерів, мабуть, найбільше розповсюдження одержали Norton Commander, Norton Utilities, PCTools

. Вказані пакети надають користувачу широкі, інколи унікальні, можливості роботи з файлами та дисками в зручній діалоговій формі. Зокрема, за допомогою вказаних пакетів можна виконувати практично всі внутрішні та зовнішні команди операційної системи MS DOS
.

Звичайно, пакети Norton Commander

і Norton Utilities

використовуються разом. Їх загальний об’єм становить (в залежності від версії) від 1.5 Mбайт
до 4
5 Мбайт
. Тому вони застосовуються, як правило, на комп’ютерах, що мають жорсткий диск (вінчестер). В той же час, програма PCTools

порівняно невелика (біля 170 Kбайт
) і може з успіхом використовуватися на комп’ютерах без жорсткого диска. Відмітимо також систему PCShell

, яка є розвитком PCTools

і за своїми можливостями та об’ємом аналогічна нортонівській системі.

Далі будуть розглянуті досить докладно системи Norton Commander

, Norton Utilities

і PCTools

.

Зручно розмістити всі нортонівські програми в одному з каталогів жорсткого диска. Надалі будемо вважати, що вони знаходяться в каталозі NORTON
диска C:
. Щоб одержати доступ до будь-якої нортонівської програми з довільного диска, його розділу, каталогу або підкаталогу, необхідно включити до файлу AUTOEXEC.BAT
рядок

path c:\norton
,

який вказує відповідний шлях пошуку.

Аналогічно можна поступити і з програмою PCTools

.

Система Norton Commander (версія 5.0)

Склад системи

До складу системи Norton Commander
(версія 4.0) входять у першу чергу такі програми та допоміжні файли:

NC.EXE
(3,358 bytes, 100593) резидентна частина системи;

NCMAIN.EXE
(212,777 bytes, 100593) головна програма системи;

NC.HLP
(55,245 bytes, 100593) файл допомоги (підказки) системи;

NC.INI
файл початкової установки системи;

NC.MNU
файл меню користувача;

NC.EXT
файл розширень.

Останні три файли (NC.INI
, NC.MNU
, NC.EXT
) можуть бути утворені або змінені користувачем.

Про інші файли системи Norton Commander
мова буде йти нижче. Загалом система містить більше 40
файлів і займає біля 1.5 Мбайт
дискового простору.

Призначення системи

Оболонка Norton Commander
призначена для переглядання, редагування, копіювання, перейменування, видалення, пошуку файлів, змінювання їх атрибутів, створення, видалення (під)каталогів, запуску виконуваних програм, а також для реалізації багатьох інших процедур у зручній діалоговій формі.

Виклик системи

Виклик системи Norton Commander
із середовища DOS
здійснюється набиранням на клавіатурі директиви NC
з наступним натисканням клавіші Enter
(). Звичайно, початковий виклик даної системи виконується автоматично при (пере)завантаженні операційної системи. Для цього в кінці файлу AUTOEXEC.BAT
включається рядок

C:\NORTON\NC
.

Далі більш докладно розглянуті всі можливості, що надаються користувачу системою Norton Commander
.

Меню, що спускається (Pull
-down menu)

Меню, що спускається (Pull-down menu
), можна викликати натисканням клавіші F9
(PullDn
). При цьому в верхньому рядку екрана з’являється меню верхнього рівня:

Left Files Commands Options Right

Вибір одного з розділів цього меню здійснюється натисканням виділеної літери або переміщенням курсора з наступним натисканням клавіші Enter
. Вказані дії викликають появу меню нижнього рівня, що спускається (випадає), яке відповідає одному з наведених вище розділів (Left
, Files
тощо). Вибір команд меню нижнього рівня здійснюється так само, як і для меню верхнього рівня, або натисканням функціональних клавіш F1
F10
(можливо, разом з клавішами Shift
, Alt
або Ctrl
).

Меню команд (Commands
menu)

Це меню забезпечує доступ до багатьох команд системи Norton
Commander
. Існують чотири групи команд.

Перша група містить п’ять покращаних команд DOS
для швидкого змінювання каталогів, пошуку файлів, виклику тих команд DOS
, які недавно використовувалися, зміни числа рядків на екрані, надання інформації про Ваш комп’ютер.

Друга група складається з трьох команд, які дозволяють переставляти, вмикати та вимикати ліву та праву панелі, а також порівнювати два каталоги для знаходження в них розбіжностей.

Третя група вміщає одну команду, яка забезпечує роботу з електронною поштою.

Четверта група являє собою дві команди, які призначаються для редагування файлів меню та розширення (nc.mnu
, nc.ext
). Згадані файли використовуються для підтримки меню користувача (User Menu
) і режиму «вказати-та-виконати» (point-and-shoot
).

Всі вказані команди докладно розглядаються нижче.

Дерево NCD (NCD Tree) Alt + F10

Ця команда видає на екран дерево (під)каталогiв, що дозволяє Вам швидко переходити в інший каталог або створювати, видаляти та перейменовувати каталоги (NCD
Norton Change Directory
).

Зауваження

Norton Commander
автоматично змінює файл treeinfo.ncd
при використанні команд, які вказані вище.

Пошук файлів (Find Files) Alt+F7

Дана команда здійснює пошук файлів на поточному диску.

Наберiть на клавіатурі ім’я файла(iв), який(i) Ви хочете знайти (можна використовувати символи шаблонів (масок) DOS
, що описуються нижче), i натисніть Enter
. Коли вказана команда переглядає весь диск, виведення знайдених файлів здійснюється у вікно «Find File»
. Ви можете використовувати клавіші керування курсором для перегляду всього списку, що виводиться.

В нижній частині вікна «Find File» містяться деякі команди:

Дiя

Результат

Клавiші керування курсором

Використовуйте клавіші керування курсором для переходу на будь-яку гілку дерева каталогiв (можна використовувати також клавіші Home
, End
, PgUp
, PgDn
)

Enter

Перехід до каталогу, який вказаний курсором

Esc

Вiдмiна NCD

Набір на клавіатурі

Якщо Ви почнете набирати на клавіатурі, то курсор переміститься на перший каталог, що відповідає набраному символу. Натиснiть Ctrl+Enter
для пошуку наступного відповідного каталогу

F2

Пересканування жорсткого диска. Norton Commander
зберігає структуру дерева в файлі treeinfo.ncd
для швидкого доступу. Якщо якi-небудь інші програми змінили цю структуру, то вказаний файл можна підправити, використовуючи клавішу F2

F6

Перейменування каталогу. Натиснiть F6
, наберiть на клавіатурі нове ім’я (або відредагуйте старе) i натисніть Enter

F7

Mkdir
створення нового каталогу. Створюється пiдкаталог каталогу, який вказаний курсором

F8

Rmdir
видалення каталогу, вказаного курсором

Символи шаблонів (масок) DOS

Iмена файлів в DOS
мають дві частини: ім’я (містить до 8 символів) i розширення (містить до 3 символів) з крапкою між ними. Наприклад, filename.ext
. У шаблонах (масках) DOS
використовуються символи:

відповідає будь-яким символам залишку імені або розширення;

?
відповідає одному (будь-якому) символу.

Iсторiя (History) Alt+F8

Команда виводить на екран список останніх 15 команд DOS
, які були введені Вами під час роботи з системою Norton Commander
.

Використовуйте клавіші керування курсором (або подвійне натискання клавіші миші) для виконання однієї з цих команд заново.

Скорочення

Щоб викликати нещодавно виконану команду, Ви можете набрати на клавіатурі декілька перших літер команди та натиснути Ctrl+Enter
. Наприклад, щоб викликати команду word somefile
, наберiть «wo
» з наступним натисканням Ctrl+Enter
. Це скорочення викликає останню з послідовності виконаних команд, яка починається з літер, що набрані Вами.

Рядки EGA (EGA Lines) Alt+F9

Ця команда перемикає режим екрана з 25
рядків в режим 43
рядки (для EGA
) i в режим 50
рядків (для VGA
). Коли Ви знаходитесь в системі Norton
Commander
та перейшли в режим 43
(50
) рядки(ів), на екран виводиться більше інформації.

Зауваження

В деяких системах драйвер ANSI.SYS
(що завантажується в файлі CONFIG.SYS
) обмежує виведення в перші 25
рядків екрана. Якщо Ви хочете використовувати більше рядків, вилучте ANSI.SYS
із CONFIG.SYS
i перезавантажте систему.

Інформація про систему (System Information)

Вказана команда видає коротку інформацію про процесор, дисководи, пам’ять, версію операційної системи, що встановлені на Вашому комп’ютері.

Перестановка панелей (Swap panels) Ctrl+U

Дана команда змінює положення двох панелей так, що ліва панель стає правою i, навпаки, права лiвою:

Команди

Призначення

Chdir

Перейти у каталог, в якому міститься файл, вказаний курсором, та перемістити курсор на цей файл

New search

Почати новий пошук

Stop

Закiнчити поточний пошук

Quit FF

Вийти з режиму пошуку файлів i повернутися до системи Norton Commander

Вмикання/вимикання панелей (Panels on/off) Ctrl+O

Ця команда вмикає або вимикає обидві панелі подібно двiйковому перемикачу. Коли обидві панелі вимкнуті, виведення на екран таке саме, як в DOS
.

Tree

C:\DOS

C:\DOS

Tree

Ctrl+U

Порiвняння каталогiв (Compare directories)

Команда порівнює вміст каталогiв, які розміщені на двох панелях. Файли, знайдені в одному каталозі, але не знайдені в другому, відмічаються. Також відмічаються файли, утворені або редаговані пізніше (нові версії), якщо в обох каталогах є однаково найменовані файли. Якщо два каталоги ідентичні, Norton Commander
повідомляє про це.

Щоб зробити два каталоги ідентичними, використовуйте розглянуту команду порівняння, потім натисніть F5
, Enter
в кожній панелі, щоб скопіювати нові або унікальні файли в другий каталог.

Емуляція термінала (Terminal emulation)

Дана команда використовується для обміну повідомленнями або файлами між комп’ютерами, які підключені до обчислювальної мережі через телефонні лінії, або з’єднані між собою через послідовні порти.

Редактор файлу меню (Menu File Edit)

Вказана команда використовується для створення та редагування меню користувача (User Menu
), яке викликається клавішею F2
або командою User Menu
з розділу Files
головного меню, що спускається.

Приклад

:

Tree

C:\DOS

Ctrl+O

C:>

C:>

Гаряча клавіша (Hot-key
)

Меню користувача містить команди, які подібні командним (BAT
) файлам, але Ви можете давати таким «командним файлам» довгі імена, використовуючи при цьому українські літери.

Наступний файл (NC.MNU
) використаний для створення меню користувача, яке наведене вище:

Edit: C:\norton\nc.mnu

V: Virus Scan A:

c:\avir\scan a:

pause

H: Hard Disk Park

c:\sys\park

P: PCTools

e:\tools\pctools

Перша колонка редактора

Заголовки меню користувача починаються з гарячої клавіші (необов’язкової) з наступним заголовком, який Ви хочете бачити в меню. Команди DOS
набираються з відступом.

Меню користувача можна утворювати або редагувати не тільки у текстовому редакторі, але і за допомогою так званих екранів введення (Commander input screens
).

Натискаючи клавішу F6
або Ins
, Ви можете вибрати, що треба ввести в меню: меню нижчого рівня (підменю) або просто команду.

Для того, щоб ввести підменю, введіть у відповідних вікнах гарячу клавішу (необов’язково) та назву підменю. У меню користувача підменю супроводжується символом «>
» праворуч.

Щоб ввести команду, введіть у відповідних вікнах гарячу клавішу (необов’язково), назву команди та саму команду.

Зауваження

Iснує два типи меню користувача: головне (Main
) та місцеве (Local
). Головне меню зберігається в тому ж каталозі, що i Norton
Commander
(NC.EXE
), місцеве в поточному каталозі. Це дозволяє мати багато меню користувача, але звичайно застосовується тільки головне меню.

Редактор файлу розширення (Extension File Edit)

Ця команда використовується для створення та редагування файлу розширення NC.EXT
, який зв’язує програми з розширеннями файлів, що дозволяє користувачу працювати в режимі «вказати-та-виконати
» (point-and-shoot
). Наприклад, якщо Ви хочете розархiвувати файл my_doc.arj
, Вам необхідно просто вказати цей файл курсором i натиснути клавішу Enter
. Спочатку Ви повинні створити (або відредагувати) файл NC.EXT
, як вказано нижче:

Edit: C:\norton\nc.ext

arj: c:\arc\arj x !.!

Кожний рядок файлу NC.EXT
складається з розширення i команди, яку необхідно виконати з файлами, що мають це розширення:

Розширення Ввести ім’я файлу та розширення

pas: e:\pascal\turbo !.!

__
команда___

Нижче приведені аргументи, які використовуються в командах.

User menu

V Virus scan A:

H Hard Disk Park

P PCTools

Зауваження

Файл розширення, як і меню користувача, можна утворювати або редагувати не тільки у текстовому редакторі, але і за допомогою екранів введення системи Norton Commander
.

Якщо Ви хочете виконати за один раз більше однієї команди, утворіть командний (BAT
) файл. Ви можете використати не більше 30 розширень у цьому файлу.

Можна використати символ «:
«, що відповідає будь-якому файлу без розширення.

Також Ви можете використати символи шаблонів (масок) DOS
. Наприклад, «:
» відповідає будь-якому розширенню.

РедагуванняДовiдка по клавіатурі (EditKeyboard reference)

На відміну від попередніх версій у версії 4.0
системи Norton Commander
використовується не вбудований, а зовнішній редактор NCEDIT.EXE
.

У таблицях, що наводяться нижче, символ «^
» відповідає натисканню клавіші Ctrl
.

Аргумент

Змiст

Приклад

!.!

Iм’я файлу с розширенням

filename.ext

!

Iм’я файлу без розширення

filename

!:

Iм’я поточного дисковода

A:

!\

Iм’я поточного каталогу

\PATH

!!

Ввести символ ‘!

!

Рух курсору

Символ уліво

^S
або

Сторiнка уверх

^R
або PgUp

Символ управо

^D
або

Сторiнка униз

^C
або PgDn

Слово уліво

^A
або ^

Початок рядка

Home

Слово управо

^F
або ^

Кiнець рядка

End

Рядок уверх

^E
або

Початок файлу

^Home

Рядок униз

^X
або

Кiнець файлу

^End

Видалення

Над курсором

^G
або Del

Слово зліва

^W
або ^BS

Рядок

^Y

Слово справа

^T

До кінця рядка

^K

Вихiд

Esc
або F10

Файлові команди

Блочні команди

Допомога

F1

Відмітити блок

F3

Зберегти

F2

Зняти відмітку блоку

Shift+F3

Зберегти як…

Shift+F2

Копіювати блок

F5

Зберегти і вийти

Shift+F10

Перемістити блок

F6

Друкувати файл

F9

Видалити блок

F8

(Не) утворювати .BAK
-файл

Alt+F9

Додати блок до файлу

Alt+F10

Вставити файл

Alt+F5

РедагуванняРядок стану (EditStatus line)

Рядок стану в режимі редагування має такий вигляд:

Рядок Стовпець

Edit: C:\filename.ext
Line 2 Col 3 26,432 Free 32

Файл модифікований Вiльна пам’ять Код символу

Ліве/Праве меню, що спускається

(Left
/Right pull-down menus)

Ліве та праве меню дозволяє змінювати ліву і праву панелі системи Norton
Commander
:

Команди пошуку та заміни

Інші команди

Пошук/заміна уперед

F4

Вивести у ANSI-форматі

Alt+F1

Пошук/заміна назад

Shift+F4

Вивести у ASCII-форматі

Alt+F2

Повторити пошук/заміну

Alt+F4

Ввести біжучу дату

Alt+F3

Пошук рядка уперед

F7

Рахувати рядки

Alt+F6

Пошук рядка назад

Shift+F7

Перейти до рядка

Alt+F8

Повторити пошук рядка

Alt+F7

ПанеліДовiдка по клавіатурі (PanelsKeyboard reference)

Ліва панель

Права панель

C:\

1-2-3 View

file.wk1

A B C D E

1

2

3

C:>

Перемикання панелей

Tab

Вмикання/Вимикання панелей

^O

Вмикання/Вимикання неактивної панелі

^P

Перестановка панелей

^U

Вмикання/Вимикання інформації про панель

^L

Вмикання/Вимикання рядка функціональних клавіш

^B

Перечитання каталогу/дерева

^R

Селектування/Вiдмiна селектування файлу

Ins

Селектування групи файлів

сірий +

Вiдмiна селектування групи файлів

сірий —

Повернення до батьківського каталогу (cd \)

^\

Командний рядок

Команди історії

Попередня команда

^E
або , коли панелі вимкнуті

Наступна команда

^X
або , коли панелі вимкнуті

Недавня команда

символ(и) + Enter

Елементи меню Коротко/Повно (Brief/Full menu items)

Є два способи перегляду імен файлів у каталозі: короткий та повний. Короткий показує три колонки файлів, повний одну колонку файлів разом з розміром, датою та часом створення файлу.

Коротка панель

Рух курсору

Видалення

Символ уліво

^S

Символ уліво

BS

Символ управо

^D

Слово уліво

^W
або ^BS

Слово уліво

^A

Над курсором

^G
або Del

Слово управо

^F

Слово справа

^T

Рядок

^Y

Повна панель

Name

Name

Name

name1 ext

name2 ext

name3 ext

Пошук файлу

Тримайте клавішу Alt
натиснутою i наберiть на клавіатурі першу літеру файлу, який Ви шукаєте. Внизу файлової панелі з’явиться рамка дiалогу швидкого пошуку:

Search: a_

Пiсля цього Ви можете набирати наступні літери імені файлу (продовжуючи утримувати клавішу Alt
натиснутою), натиснути клавішу Esc
для припинення дiалогу або натиснути Ctrl+Enter
для переходу до наступного файлу, що відповідає набраним літерам.

Зауваження

Приховані файли показуються з символом «» між іменем та розширенням, якщо встановлена відповідна опцiя в меню Configuration…

Формат дати i часу визначається оператором «country=
» файлу config.sys
.

Панель інформації (Info panel) Ctrl+L

Панель інформації виводить повідомлення про пам’ять та дисковий простір Вашого комп’ютера.

Name

Size

Date

Time

name1 ext

10894

3-12-94

12:34p

Зауваження

Коротку інформацію про каталог (допускається кирилиця) Ви можете занести, переключившись на панель інформації та натиснувши клавішу F4
(Edit
). Натиснiть Esc
для завершення редагування. Ця інформація зберігається в файлі dirinfo
у відповідному каталозі та виводиться на екран при вмиканні панелі інформації.

Ctrl+L
перемикає неактивну панель між панеллю інформації i тією панеллю, яка була раніше (дерево, файли, швидке переглядання).

Число файлів, їх розмір та каталог відносяться до сусідньої панелі. Ці рядки не виводяться, якщо інша панель не є файловою.

Панель дерева (Tree panel)

Ця панель відображає дерево (під)каталогiв поточного диска.

Змiнювання каталогiв

Використовуйте клавіші керування курсором для переходу в інший каталог, якщо встановлена опцiя «Auto change directory
» в діалоговому режимі Configuration
(Option
).

Якщо ця опцiя не встановлена, то для переходу в інший каталог треба додатково натиснути Enter
.

Рух уверх i униз на тому ж рівні дерева

Використовуйте сірі клавіші +
та на допоміжній цифровій клавіатурі.

Пошук каталогу

Тримайте клавішу Alt
натиснутою та наберiть на клавіатурі першу літеру каталогу, який Ви шукаєте. Внизу панелі дерева з’явиться рамка дiалогу швидкого пошуку:

Search: g_

Наступні дії такі ж, як i при пошуку файлу.

Панель швидкого перегляду (Quick view panel) Ctrl+Q

Панель швидкого перегляду показує вміст файлу, що вказаний курсором на другій панелі, яка повинна бути короткою або повною файловою панеллю.

Info

The Norton Commander, Version 4.0

10 May 1993

655 360 Bytes Memory

500 000 Bytes Free

31 977 472 total bytes on drive C:

567 296 bytes free on drive C:

199 files and 3 directories

use 5 965 824 bytes in

C:\WINDOWS

Сюди заноситься коротка інформація про каталог

Ви можете використовувати клавіші керування курсором i клавіші PgUp
, PgDn
, Home
, End
для переміщення по всьому файлу. При перегляді баз даних для переміщення по записам використовуйте сірі клавіші +
та на допоміжній цифровій клавіатурі.

Компресований (архівований) файл (Compressed File)

Компресування (архівування) файлів дозволяє тримати файли на диску у форматі, який потребує значно менше місця, ніж звичайно. Перед використанням ці файли треба декомпресувати (розархівувати).

Найбільш поширені архівовані файли мають розширення ARJ
, ZIP
, LZH
. З усіма цими (та деякими іншими) файлами може оперувати Norton Commander
версії 4.0
. Він дозволяє проводити операції з архівами у панелі Compressed File Panels
, яка подібна файловій панелі, у дуже простій і зручній формі.

Після вибору компресованого файлу у деякій файловій панелі й виконання команди, що розглядається, Ви одержуєте можливість продивитися вміст вибраного файлу в окремій стандартній панелі, заголовком якої є ім’я файлу. Ви можете проводити звичайні операції з цією панеллю та її вмістом.

Ви можете виконувати також наступні дії по компресуванню та декомпресуванню файлів.

C:\

1-2-3 View

file.wk1

A B C D E

1

панель

2

швидкого

3

перегляду

C:>

Панель зв’язку NC (Commander Link Panel)

Ця команда використовується для зв’язку двох комп’ютерів через послідовні порти COM1:
і COM2:
.

У зв’язаних за допомогою цієї команди комп’ютерах Ви можете виконувати операції по копіюванню, переміщенню, перейменуванню, видаленню файлів, зміненню їх атрибутів, а також по створенню та видаленню каталогiв. Вказані операції здійснюються, як правило, на комп’ютерi-хазяїнi (Master
), який має кращі характеристики у порівнянні з комп’ютером-рабом (Slave
).

Вмикання/Вимикання панелі (Toggle panel on/off)

Ctrl+F1
ліва панель Ctrl+F2
права панель

Вмикання/Вимикання лівої панелі

Дія

Результат

ALT+F5

Компресування (архівування) селектованих файлів у файл, ім’я якого задається у діалозі

ALT+F6

Декомпресування (розархівування) вибраного файлу у (під)каталог, ім’я якого задається у діалозі

Порядок сортування файлів (Sort order for files)

Ви можете керувати порядком, у якому Ви бачите файли в каталозі, використовуючи другу групу опцiй у Лiвому/Правому (Left/Right
) меню:

Name
сортування за іменем в алфавітному порядку;

eXtension
сортування за розширенням в алфавітному порядку. Файли з однаковими розширеннями будуть відсортовані за іменем;

tiMe
сортування за часом з найбільш недавніми файлами, розміщеними першими. Файли з однаковим часом будуть відсортовані за алфавітом;

Size
сортування файлів за розміром з найбільшими файлами, розміщеними першими. Файли однакового розміру будуть відсортовані за алфавітом;

Unsorted
показ файлів у тому ж порядку, в якому їх показує команда операційної системи DIR
.

Зауваження

Каталоги завжди показуються на панелі перед будь-якими файлами до тих пір, поки Ви не вибрали опцiю Unsorted
.

Iмена, що виводяться великими літерами завжди каталоги, імена, що виводяться малими літерами завжди файли:

DIR_NAME
ім’я каталогу,

filename
ім’я файлу.

Якщо панель невидима або не є файловою, то вибір порядку сортування перетворить її у файлову панель.

Повторне читання панелі (Re-read a panel)

Ця опцiя дає можливість повторно прочитати інформацію на панелі.

Далі наводиться список, як інформація перечитується для різних панелей, i коментується корисність цієї опцiї.

Файлова панель

Прочитати повторно каталог. Це корисно, якщо Ви замінили дискету у дисководi для гнучкого диска.

Панель дерева

Пересканувати диск. Norton Commander
звичайно зберігає інформацію про дерево каталогiв у файлу, що зветься treeinfo.ncd
, для швидкого доступу. Якщо Ви використовуєте DOS
-команди mkdir
або rmdir
або, якщо інша програма створює або видаляє каталоги, Ви можете поновити вказаний файл за допомогою цієї опцiї.

Зауваження

.
Ctrl + R
перечитує активну панель.

Фiльтр (fiLter)

Команда фільтра дозволяє Вам керувати тим, які файли виводяться на ліву чи праву файлові панелі. У цієї команди три опцiї:

Tree

C:\DOS

C:\DOS

Ctrl+F1

C:>

C:>

All files
звичайний випадок.

Executable files
показуються лише програми та командні файли.

Custom
допускає використання символів та ?
шаблонів (масок) DOS
для виведення на панель бажаних файлів.

Дисковод (Drive)

Alt+F1
ліва панель Alt+F2
права панель

Дана команда дозволяє швидко змінювати дисководи в лівій та правій панелях.

Приклад змінювання для правої панелі

Filter

Select files to display

(
) All files

всі файли

( ) Executable files

файли .com
, .exe
, .bat

( ) Custom:

за замовленням

[Ok] [Cancel]

Ви можете використовувати Alt+F1
або Alt+F2
для швидкого виводу списку дисководiв (розділів жорсткого диска). Для вибору дисковода натисніть відповідну літеру (можна також використовувати клавіші керування курсором з наступним натисканням Enter
).

Якщо відповідна панель не є файловою, то після виконання цієї команди вона стане файловою.

Якщо в дисковод для гнучких дисків не вставлена дискета, то після деякої паузи на екрані з’явиться вікно з повідомленням про помилку:

Drive letter

Choose right drive

A B C D

Введiть літеру нового дисковода тут

Пiсля цього Ви можете вставити дискету в дисковод i натиснути Enter
, перервати команду натисканням Esc
або ввести літеру нового дисковода.

Файлове меню (Files
menu)

Файлове меню забезпечує доступ до команд, що визначені функціональними клавішами, призначення яких вказано в останньому рядку (function key bar
):

1Help 2Menu 3View 4Edit 5Copy 6RenMov 7Mkdir 8Delete 9PullDn 10Quit

Ctrl+B
вмикає/вимикає цей рядок. Крім того, дане меню дозволяє виконувати селектування файлів і змінювати їх атрибути.

Деякі команди (View
, Edit
, Copy
, Rename
або Move
, Delete
) мають більш загальні версії, до яких можна звернутися, попередньо натискуючи та утримуючи клавішу Shift
.

Допомога (Help) F1

Ця команда викликає контекстно-залежну допомогу.

Меню користувача (User menu) F2

Дана команда виводить на екран меню користувача, якщо воно було визначене раніше:

Can’t read the disk in drive A:

Press ENTER to try again, ESC to abort

or enter a different drive letter here A:_

Гаряча клавіша (Hot-key
)

Ви можете вибрати команду цього меню, перемiщуючи курсор з наступним натисканням Enter
, або зразу натискуючи гарячу клавішу.

Перегляд (View) F3, Shift+F3

Ця команда виводить вміст файлу на екран. Вiкно переглядання заповнює екран повністю, перекриваючи головний екран системи Norton
Commander
. Якщо Ви хочете переглянути файли усередині панелі, то використовуйте Швидке переглядання
.

Norton Commander
забезпечує переглядання великого числа популярних баз даних, електронних таблиць, текстових та графічних файлів, які підготовлені різними редакторами, в їх природному форматі. Для цього в каталог, де розташований Norton Commander
, необхідно помістити програми 123VIEW.EXE
, DBVIEW.EXE
, RBVIEW.EXE
, REFVIEW.EXE
, PARAVIEW.EXE
, WPVIEW.EXE
, PCXVIEW.EXE
, BITMAP.EXE
, VECTOR.EXE
, які входять до системи Norton
Commander
.

Зауваження

Ви можете використовувати клавіші керування курсором, а також клавіші PgUp
, PgDn
, Home
, End
, для переміщення по всьому файлу. Для пошуку слова користуйтесь клавішею F7
.

Натискуючи Shift+F3
або утримуючи Shift
i вибираючи команду View
із меню, Ви можете набрати для переглядання ім’я потрібного файлу у такому вікні:

User Menu

V Virus Scan A:

H Hard Disk Park

P PCTools

Редагування (Edit) F4, Shift+F4

Ця команда завантажує файл, який вказаний курсором, в редактор системи Norton
Commander
або інший редактор за Вашим вибором (див. зауваження нижче) та надає можливість його редагування.

Створення файлу

Щоб створити новий файл, натисніть Shift+F4
. Ви побачите такий діалог:

View

View the file:

_

Наберiть ім’я нового файлу та натисніть Enter
.

Зауваження

Ви можете використовувати будь-який інший редактор, вказавши його у розділі Editor…
меню опцiй (Option Menu
). Якщо зовнішній редактор вказаний, то завантаження в нього вибраного файлу здійснюється клавішами Alt+F4
.

Натискуючи Shift+F4
або утримуючи Shift
i вибираючи команду Edit
із меню, Ви можете набрати для редагування ім’я необхідного файлу в такому вікні:

Edit

Edit the file:

_

Копiювання (Copy) F5, Shift+F5

Дана команда дозволяє копіювати файли. Iснує три способи використання команди копіювання.

Ви можете копіювати вказаний курсором файл в іншу файлову панель.

Ви можете копіювати групу файлів, селектованих попередньо клавішами Ins
або сірий +
на допоміжній цифровій клавіатурі.

Натиснiть Shift+F5
або, утримуючи клавішу Shift
, виберіть команду Edit
із файлового меню (Files
). На екрані з’явиться таке вікно:

Edit

Edit the file:

_

Ви можете використовувати три способи вибору місця призначення файла(ів), що копіюється(ються):

Наберiть ім’я каталогу, в який Ви хочете копіювати.

Натиснiть F10
та виберіть потрібний каталог на запропонованому дереві.

Установiть Norton Commander
так, щоб на екрані були дві файлові панелі. Файл буде скопійовано в неактивну панель.

Вiдмiна копіювання

Натиснiть Esc
, щоб перервати копіювання в будь-який час.

Зауваження

Перед перезаписом існуючого файлу Вам буде задане питання з проханням про підтвердження.

Перейменувати або перемістити (Rename or move) F6, Shift+F6

Ця команда дозволяє перейменовувати файли та каталоги (DOS 3.0
i вище) або переміщувати файли в інший каталог або диск. Iснує три способи використання вказаної команди.

Ви можете перейменовувати або переміщувати файл, який вказаний курсором, у файлову панель. Також Ви можете перейменовувати каталог у файловій панелі чи панелі дерева.

Ви можете перейменовувати або переміщувати групу файлів, селектованих попередньо клавішами Ins
або сірий +
на допоміжній цифровій клавіатурі.

Натиснiть Shift+F6
або, утримуючи клавішу Shift
, виберіть команду Rename or move
із файлового меню (Files
). На екрані з’явиться таке вікно:

Copy

Copy «somefile.ext» to

_

[Ok] [F10 — Tree] [Cancel]

Наступні дії аналогічні діям, що розглянуті в команді Copy
(див. вище).

Створити каталог (Make Directory) F7

Дана команда дозволяє створювати каталоги у файловій панелі, в панелі дерева каталогiв та в Дереві NCD
.

Новий каталог буде пiдкаталогом поточного каталогу, якщо тільки Ви не вказали повне ім’я шляху
(маршрут) або іншу літеру дисковода або розділу жорсткого диска.

Зауваження

Ця команда поновлює файл treeinfo.ncd
.

Iм’я каталогу може мати до 8
символів з розширенням до 3
символів.

Видалити (Delete) F8, Shift+F8

Ця команда дозволяє видаляти файли та каталоги.

Iснує три способи використання команди видалення.

Ви можете видалити файл або каталог, які вказані курсором, у файловій панелі або каталог, що вказаний курсором, в панелі дерева каталогiв.

Ви можете видалити групу файлів, селектованих попередньо клавішами Ins
або сірий +
на допоміжній цифровій клавіатурі.

Натиснiть Shift+F8
або, утримуючи клавішу Shift
, виберіть команду Delete
із файлового меню (Files
).

Файли тільки для читання (Read-only files)

Якщо файл, що видаляється, має атрибут «тільки для читання
«, то Вам буде задане питання з проханням про підтвердження його видалення. Якщо видаляється група файлів з атрибутом «тільки для читання
«, то зручніше попередньо відмінити цей атрибут.

Зауваження

Ця команда поновлює файл treeinfo.ncd
, якщо видаляється каталог.

Атрибути файлу (File attributes)

Команда дозволяє змінювати атрибути файлів у файлових панелях.

Єдиний файл

Якщо Ви змінюєте атрибути одного файлу, то на екрані з’явиться таке діалогове вікно:

Rename

Rename or move «somefile.ext» to

_

[Move] [F10 — Tree] [Cancel]

Поточні атрибути вказуються символом «x
«. Використовуйте клавіші керування курсором i клавішу пропуску (Space
), щоб змінити атрибут.

Група файлів

В тому випадку, коли селектована група файлів, діалог аналогічний попередньому, але при цьому в діалоговому вікні будуть дві колонки атрибутів:

Attributes

Change file attribute for

«somefile.ext»

[ ] Read only

[x] Archive

[ ] Hidden

[ ] System

[Set] [Cancel]

В першій колонці встановлюються атрибути групи файлів, в другій знімаються.

Селектування/Вiдмiна селектування групи

(Select/Unselect group)

сірий +
, сірий
на допоміжній цифровій клавіатурі

Ці дві команди дозволяють селектувати та відміняти селектування групи файлів. В діалоговому вікні, що з’являється на екрані, Ви можете набирати символи шаблонів (масок) DOS
, щоб визначити, які файли селектуються, або для яких файлів ця операція відміняється. Наприклад, «.doc
» селектує всі файли з розширенням .doc
.

Зауваження

Клавiша Ins
селектує один файл або відміняє його селектування.

Інвертування селектування (Invert selection)

сіра
на допоміжній цифровій клавіатурі

Ця команда перетворює селектовані файли в неселектовані і навпаки.

Відновлення селектування (Restore selection)

Ця команда відновлює виконане раніше селектування.

Вихiд (Quit)

Дана команда дозволяє вийти з системи Norton Commander
.

Меню опцій, що спускається (Options pull-down menu)

Це меню дозволяє встановити різні режими роботи оболонки Norton Commander
.

Конфiгурацiя… (Configuration…)

Дiалогове вікно дозволяє встановити багато опцiй конфігурації. Використовуйте клавіші керування курсором для переміщення до потрібної опцiї, а потім клавішу пропуску для зміни цієї опцiї. Натиснiть Ctrl+Enter
, щоб прийняти цю опцiю та вийти з режиму конфігурації.

Set Clear

[ ] [x] Read only

[x] [ ] Archive

Ця опцiя дозволяє вибрати чорно-бiлий або кольоровий режим роботи екрана. Опцiя Laptop
встановлюється для портативних комп’ютерів з екранами спеціального типу.

Screen colors

( ) B & W ( ) Laptop

(
) Color 1 ( ) Color 2

Ця опцiя керує затримкою в часі перед відключенням зображення на екрані, якщо за цей час комп’ютером не виконується ніяких дій. Натискання будь-якої клавіші вертає зображення.

Screen blank delay

[ ] On

[10] Minutes

Ця опцiя визначає порт (послідовний або паралельний), до якого підключений принтер під час друкування із зовнішнього редактора.

[x] Show hidden files

В увімкнутому стані Ви можете бачити приховані файли з символом між іменем та розширенням.

[x] Ins moves down

В увімкнутому стані курсор переміщується вниз при селектуваннi файлу клавішею Ins
.

[ ] Select Directories

В увімкнутому стані клавіші селектування сірі
+
, , діють не тільки на файли, але й на каталоги.

[x] Auto change directory

В увімкнутому стані при переміщенні курсору в панелі дерева каталогiв автоматично змінюється каталог у файловій панелі. В іншому випадку необхідно натискувати Enter
.

[x] Menu bar always visible

В увімкнутому стані унизу екрана виводиться рядок з призначеннями функціональних клавіш.

[ ] Auto save setup

Якщо ця опцiя увімкнута, то Norton Commander
запам’ятовує свій стан, навіть тоді, коли Ви вимкнули комп’ютер. В іншому випадку Вам необхідно натиснути Shift+F9
для збереження (в файлі NC.INI
) вказаного стану.

[ ] Left-handed mouse

Ця опцiя здійснює перемикання лівої та правої клавіш миші.

[ ] Fast mouse reset

Для деяких комп’ютерів (PS/2, COMPAQ
) існує затримка в декілька секунд після виконання команди DOS
i перед появленням зображення системи Norton Commander.
Вмикання опцiї зменшує цю затримку.

[x] Copy newer files only

Якщо ця опцiя увімкнута, то перезапис файлів при копіюванні здійснюється лише тоді, коли файл, що копіюється, має більш нову дату.

Редактор… (Editor…)

Ця опцiя дозволяє вибирати зовнішній редактор (а не редактор NCEDIT.EXE
системи Norton Commander
), який використовується тоді, коли натискається клавіша F4
або вибирається команда Edit
з файлового меню.

Select which editor to use for F4:

(
) Built-in

( ) External

c:\me\me !.!

Щоб задати зовнішній редактор натисніть клавішу «E
» та наберiть його ім’я.

Підтвердження (Confirmations)

Меню підтверджень (Confirmations menu
) дозволяє визначити рівень безпеки при виконанні файлових операцій. За умовчанням Norton
Commander
має всі підтвердження увімкнутими. Під час файлових операцій, які можуть привести до втрати інформації (копіювання, переміщення, видалення), та при спробі вийти із системи Ви отримаєте запит «Are You Sure…?
» («Ви впевнені…?)». Після цього Ви повинні підтвердити (Ok
), або відмінити (Cancel
) операцію. Якщо Ви хочете зберегти час, то можна вимкнути підтвердження, але при цьому згадані операції будуть виконуватися негайно.

Меню підтверджень

:

Printer port

( ) COM1 (
) LPT1

( ) COM2 ( ) LPT2

( ) COM3 ( ) LPT3

Компресування (Compression)

Опції компресування (Compression Options)

Існує багато способів компресування (архівування файлів). Деякі з них мають кращі характеристики за часом проведення операції, інші за розмірами компресованого файлу. Norton Commander
у зручній формі дозволяє обрати той чи інший метод, використовуючи такий діалог.

Confirmations

[x] Copy

[x] Move

[x] Delete

[x] Delete subdirectories

[x] Exit

[ Ok ] [ Cancel ]

Метод збереження (Storage method):

Automatically select best method
(Автоматичний вибір найкращого методу). Система вибере найкращий у даній ситуації метод компресування.

Create smallest file
(Створити файл найменшого розміру). Буде створено компресований файл найменших розмірів, але час компресування при цьому найбільший.

Use fastest method
(Використати найшвидший метод). Час компресування цим методом найменший, але розмір компресованого файлу найбільший.

Загальне (General)

Comfirm with password
(Підтвердження паролем). Щоб засекретити дані Ви можете задати пароль при компресуванні. При декомпресуванні Ви повинні ввести цей пароль.

Автоменю (Auto menus)

Якщо ця опцiя увімкнута, то при першому запуску системи Norton Commander
на екрані автоматично з’являється меню користувача. Це ж меню з’являється після того, як Ви виконали яку-небудь команду з нього.

Пiдказка шляху (Path prompt)

Якщо ця опцiя увімкнута, то поряд з літерою, що вказує дисковод або розділ жорсткого диска, в підказку DOS
вводиться шлях активного каталогу.

Path prompt
C:\PROGS\NC>_

Path prompt
C:>_

Рядок клавіш (Key bar) Ctrl + B

Ця опцiя вмикає чи вимикає унизу екрана рядок з призначеннями функціональних клавіш.

Key bar
1Help 2Menu 3View 4Edit …

Key bar

Зауваження

При вимкнутих панелях i вимкнутому рядку функціональних клавіш екран виглядає так само, як і в DOS
.

Повний екран (Full screen)

Ця опцiя встановлює розмір лівої та правої панелей.

Compression Options

Storage method

(
) Automatically select best method

( ) Create smallest file

( ) Use fastest method

General

[ ] Comfirm with password

[ Ok ] [ Cancel ]

Мiнiстатус (Mini status)

Опцiя вмикає/вимикає рядок мiнiстатусу внизу обох панелей. Рядок мiнiстатусу дає повну інформацію про файл, який вказаний курсором, або про групу селектованих файлів:

Full screen

Full screen

Mini status

filename.ext

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

filename.ext

9564 9-11-94 5:34p

Селектованi файли

:

Mini status

filename.ext

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

filename.ext

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Годинник (cLock)

Ця опцiя вмикає/вимикає годинник, який показує поточний час, у правому верхньому кутку екрана системи Norton Commander.

Зауваження

Цей годинник показує правильний час, якщо час DOS
правильний.

Збереження установки (Save setup) Shift + F9

Опцiя зберігає поточну установку системи Norton Commander
i записує її в файл NC.INI
(див. також опцiю Auto save setup
в розділі Конфiгурацiя
).

Змiнна оточення NC (NC Environment variable)

При використанні системи Norton Commander
на віртуальному диску виникає специфічна проблема. Якщо Ви зберегли установку, або змінюєте файли меню користувача чи розширення (NC.INI
, NC.MNU
, NC.EXT
), то ці зміни будуть виконані лише на віртуальному диску i будуть загублені при вимиканні комп’ютера. Ця проблема вирішується включенням такого рядка до файлу autoexec.bat
:

set nc=c:\norton
,

де c:\norton
шлях на жорсткому диску, де зберігаються файли системи Norton Commander
.

Гарячі клавіші (Hot keys)

Mini status

filename.ext

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22560 bytes

in 3 selected files

Tab

Перехiд на другу панель

Esc

Повернення на попередній рівень (відміна)

Enter

Виконання командного рядка. Запуск команди, що може виконуватися i яка вказана курсором на панелі. Обробка файлу, який вказаний курсором на панелі, відповідно до директив файлу розширень NC.EXT

Ins

Селектування/вiдмiна селектування одного файлу

Сiрий +

Селектування групи файлів

Сiрий

Вiдмiна селектування групи файлів

F1

Help Одержання довідки (допомоги)

F2

Menu Виведення меню команд користувача

F3

View Переглядання файлу

F4

Edit Редагування файлу

F5

Copy Копiювання файлу або групи файлів

F6

RenMov Перейменування файлів або каталогу, переміщення файлів в інший каталог

F7

MkDir Створення пiдкаталогу

F8

Delete Видалення файлів або каталогу

F9

PullDn Меню системи Norton Commander
, що спускається

F10

Quit Вихiд з системи Norton Commander

Alt+F1

Left Відображення у лівій панелі змісту іншого диска

Alt+F2

Right Відображення у правій панелі змісту іншого диска

Alt+F3

View… Переглядання файлу допоміжними програмами системи Norton Commander

Alt+F4

Edit… Редагування файлу за допомогою альтернативного редактора (вбудованого або зовнішнього)

Alt+F5

Comp Компресування (архівування) файлу

Alt+F6

Decomp Декомпресування (розархівування) файлу

Alt+F7

Search Пошук файлу на диску

Alt+F8

History Переглядання i повторне виконання раніше введених команд

Alt+F9

EGA Ln Перемикання з 25
рядків на 43
рядки на екрані

Alt+F10

Tree Швидкий перехід в інший каталог

Ctrl+F1

Left Вилучити ліву панель з екрана/вивести ліву панель на екран

Ctrl+F2

Right Вилучити праву панель з екрана/вивести праву панель на екран

Ctrl+F3

Name Упорядкувати виведення в панель за іменем

Ctrl+F4

Exten Упорядкувати виведення в панель за розширенням

Ctrl+F5

Time Упорядкувати виведення в панель за часом

Ctrl+F6

Size Упорядкувати виведення в панель за розміром

Ctrl+F7

Unsort Вивести в панель без упорядкування

Ctrl+F9

Print Друкувати файл

Ctrl+Enter

Перенести в командний рядок ім’я файлу, вказаного курсором

Ctrl+B

Вмикання/вимикання рядка з призначеннями клавіш F1F10

Ctrl+E

Виклик до командного рядка останньої виконаної команди

Ctrl+I

Еквівалентне дії клавіші Tab

Ctrl+J

Еквівалентне дії клавіш Ctrl+Enter

Ctrl+L

Вивести у сусідню панель інформацію про активну файлову панель

Ctrl+M

Еквівалентне дії клавіші Enter

Ctrl+N

Еквівалентне дії клавіші F9

Ctrl+O

Вилучити панелі з екрана/вивести їх на екран

Ctrl+P

Вилучити неактивну панель з екрана/вивести її на екран

Ctrl+Q

Швидке переглядання файлу, вказаного курсором, у сусідній панелі

Ctrl+R

Повторне виведення змісту диска активної панелі. Пересканування дерева каталогів активної панелі

Ctrl+U

Помiняти панелі місцями

Ctrl+\

Перейти у кореневий каталог

Ctrl+PgUp

Перейти у надкаталог

Система Norton
Utilities (версія 7.0)

Склад системи

До складу системи Norton Utilities
(версія 7.0
) входить біля 30
утиліт, загальний об’єм яких становить близько 3 Мбайт
. Файли системи датовані 4 грудня 1992 р.

Призначення системи

Система Norton Utilities
призначена в першу чергу для роботи з дисками. Короткий опис усіх утиліт наводиться нижче.

Виклик системи

Виклик Norton Utilities
із середовища DOS
здійснюється набиранням на клавіатурі директиви NORTON
з наступним натисканням клавіші Enter
(). При цьому запускається програма NORTON.EXE
, з якої можна викликати будь-яку утиліту, і на екран виводиться таке меню:

The Norton Utilities 7.0

Menu Configuration Help

Shift+F3

View Переглядання файлу. Iм’я файлу запитується

Shift+F4

Edit Редагування файлу. Iм’я файлу запитується

Shift+F5

Copy Копiювання файлу або групи файлів. Запитується, що i куди треба копіювати

Shift+F6

RenMov Перейменування файлів або каталогу, переміщення файлів в інший каталог. Запитується, які файли i як (куди) перейменовувати або переміщувати

Shift+F9

Збереження поточної установки системи Norton Commander

У лівому вікні (Commands
), наведеного вище меню, розміщуються назви утиліт, у правому (Description
) короткий опис вибраної утиліти.

Ви можете виконати будь-яку утиліту, вказавши її курсором. Після цього задайте її параметри (при необхідності) і натисніть Enter
.

Можна упорядкувати всі нортонівські утиліти за іменами або за чотирма темами, а саме:

RECOVERY (Відбудова)
з утилітами: Diagnostics, Disk Doctor, Disk Editor, Disk Tools, File Fix, Image, Rescue Disk, SmartCan, UnErase, UnFormat,
які відбудовують видалені та пошкоджені файли, відновлюють форматовані диски, захищають диски від втрати даних, діагностують проблеми з обладнанням комп’ютера.

SECURITY (Безпека)
з утилітами: Disk Monitor, Diskreet, WipeInfo,
які захищають дані від несанкціонованого використання та від вірусної інфекції.

SPEED (Швидкість)
з утилітами: Calibrate, Norton Cache, Speed Disk,
які покращують продуктивність Вашого комп’ютера та захищають Ваші дані.

TOOLS (Інструменти)
з утилітами: Batch Enhancer, Configuration, Control Center, Directory Sort, Disk Duplicator, File Attributes, File Date, File Find, File Locate, File Size, Line Print, Norton CD, Safe Format, System Info, Text Search.
Ці утиліти дозволяють спілкуватися з Вашим комп’ютером швидше і легше. Вони допомагають керувати дисплеєм та клавіатурою, запускати таймери, знаходити файли, швидко змінювати каталоги, форматувати дискети, видавати інформацію про Ваш комп’ютер та ін.

Зауваження

.
Всі утиліти можуть бути виконані і без звертання до меню Norton
Utilities
(без запуску програми NORTON.EXE
). Для цього треба просто у командному рядку DOS
набрати ім’я відповідної утиліти.

Утиліта BE (Batch Enhancer)

Формат:
BE command [parameters] [/DEBUG]

або BE pathname [ [GOTO] label]

Утиліта BE
дозволяє покращувати якість командних (batch
) файлів за допомогою звуку (BEEP), кольору (SA), введення з клавіатури (ASK), виведення на екран (ROWCOL, PRINTCHAR, BOX, WINDOW) та інших атрибутів (CLS, DELAY,…).

Можливі команди

BE ASK «prompt» [key-list] [DEFAULT=key] [TIMEOUT=n] [ADJUST=n] [color]

Ця команда дозволяє передавати керування на різні ділянки batch-
файла в залежності від натиснутої клавіші, що дозволяє будувати прості, зручні меню для прикладних програм.

BE BEEP [switches]
або

BE BEEP command-file [/E]

Ця команда виводить звуковий сигнал.

Ключі (Switches):

/Dn
Тривалість тону n/18
секунд.

/Fn
Звучання тону з частотою n
.

/Rn
Повторення тону n
разів.

/Wn
Пауза між тонами n/18
секунд.

/E
Текст у лапках, що слідує за нотами і виводиться на екран.

BE BOX top left bottom right [SINGLE | DOUBLE] [color]

Ця команда виводить на екран монітора одинарну або подвійну рамку відповідного кольору в положення, що визначається першими чотирма параметрами.

BE CLS [color]

Ця команда очищує екран монітора, з можливим зафарбовуванням його у вказаний колір.

BE DELAY n

Ця команда встановлює затримку у виконанні наступної команди batch
-файла у n/18
секунд.

BE EXIT

Це команда повернення в основний batch
-файл.

BE command-file [ [GOTO] label ]

BE JUMP label1 [, label2 [, … , label]] [/DEFAULT:label]

Ці команди використовуються для організації розгалужень у batch
-файлах.

BE MONTHDAY

Ця команда повертає системний день місяця.

BE PRINTCHAR character count [color]

Ця команда виводить на екран монітора задану кількість ASCII
-символів визначеним кольором.

BE REBOOT [/VERIFY] [/COLD]

Ця команда викликає перезавантаження операційної системи (з підтвердженням, холодне).

BE ROWCOL row col [«text»] [color]

Ця команда виводить на екран монітора будь-який текст, починаючи з відповідних рядка та колонки, визначеним кольором.

BE SA main-setting [/N]
або

BE SA [intensity] foreground [ON background] [/N] [/CLS]

Ця команда встановлює кольори екрана.

Параметри:

intensity
(інтенсивність):

Bright
яскравий,

Bold
жирний (шрифт),

Blinking
мерехтливий;

main-setting
(головна установка):

Normal
нормальний,

Reverse
обернений,

Underline
підкреслений;

foreground
(передній план) і background
(задній план):

White Black Red Magenta

Blue Green Cyan Yellow

Ключі:

/N
Не зафарбовувати границю екрана.

/C
Очистити екран.

Зауваження

.
Можливі скорочення при набиранні параметрів.

BE SHIFTSTATE

Ця команда визначає статус регістрових клавіш (Shift, CapsLock, NumLock, Alt, Ctrl
).

BE TRIGGER hh:mm [AM | PM]

Ця команда блокує систему і запускає її у визначений час.

Параметри:

hh:mm
Час у форматі години:хвилини
.

AM
До полудня.

PM
Після полудня.

BE WEEKDAY

Ця команда повертає системний день тижня (Неділя = 1).

BE WINDOW top left bottom right [color] [ZOOM] [SHADOW]

Ця команда утворює на екрані монітора вікно, місцеположення якого визначається першими чотирма параметрами, визначеного кольору.

ZOOM
(розкриття) Спосіб показу вікна розкриттям.

SHADOW
(тінь) Спосіб показу вікна з тінню.

При другому способі використання утиліти

BE pathname [ [GOTO] label]

виконується файл, що вказаний як параметр, і в якому задається множина команд Batch Enhancor
‘а.

Параметри:

/DEBUG
Вивести ERRORLEVEL
код.

pathname
Ім’я командного файлу утиліти BE
.

label
Мітка у файлі, з якої треба почати виконання.

Утиліта CALIBRAT (Calibrate)

Формат:
CALIBRATE [drive:] [/BATCH] [/BLANK] [/NOCOPY] [/NOFORMAT] [/NOSEEK] [/PATTERN:pattern] [/R[A]:pathname] [/X:drives]

Діалогова утиліта CALIBRAT
оптимізує швидкість та підвищує надійність роботи жорсткого диска. Це забезпечується встановленням вірного фактора чергування секторів диска (interleave factor
) та перевіркою стану всіх його кластерів при читанні/записуванні. Останнє суттєво тому, що під час експлуатації комп’ютера головки диска «дрейфують» і це може призвести до помилок у роботі з диском. Утиліта CALIBRAT
розв’язує цю проблему.

Параметри:

drive
Літера, що визначає дисковод, диск у якому оптимізується.

/BATCH
Не виводити підказки, вийти у DOS
після закінчення.

/BLANK
Очистити екран під час тестування зразків (patterns
).

/NOCOPY
Не копіювати доріжку, що тестується.

/NOFORMAT
Проводити тільки тест зразків, не форматувати.

/NOSEEK
Не проводити тесту пошуку.

/PATTERN
Визначити число зразків, що використовуються у тесті.

pattern
0, 5, 40,
або 80
зразків можуть бути вибрані.

/R[A]
Записати (R
) або додати (RA
) звіт про результати у файл.

pathname
Ім’я файлу звіту.

/X:drives
Не тестувати вказані дисководи.

Утиліта DISKEDIT (Disk Editor)

Формат:
DISKEDIT [drive:] [path] [filename] [/M] [/X:drives] [/W] [/SKIPHIGH]

Діалогова утиліта DISKEDIT
дозволяє продивлятися і редагувати будь-яку область диска, використовувати потужні засоби для відновлення пошкоджених файлів та загублених даних, виправляти пошкоджені диски. Утиліта має розвинуті можливості пошуку тексту по всьому диску у різноманітних форматах.

Параметри:

drive
Літера, що визначає дисковод, у якому переглядається або редагується диск.

path
Шлях каталогу, що переглядається або редагується.

filename
Файл, що переглядається або редагується.

/M
Режим обслуговування (Maintenance mode
) обійти DOS
і досліджувати диск безпосередньо.

/X:drives
Виключити вказані дисководи з режиму проглядання абсолютних секторів.

/W
Дозволити режим запису (вимкнути режим «тільки для читання»).

/SKIPHIGH
Не використовувати верхні блоки пам’яті.

Утиліта DISKMON (Disk Monitor)

Формат:
DISKMON /PROTECT+|
[/SKIPHIGH]

або DISKMON /LIGHT+|
[/SKIPHIGH]

або DISKMON /STATUS

або DISKMON /UNINSTALL

або DISKMON /PARK

Діалогова утиліта DISKMON
дозволяє захистити дані від запису на диск без підтвердження (як один із засобів боротьби з вірусами), виводить у верхній правий кут монітора ім’я диска, до якого звертаються (зокрема, при роботі у мережі), паркує головки диска (поміщає їх у безпечне місце, що важливо при транспортуванні комп’ютера).

Параметри:

/PROTECT+
або Увімкнути або вимкнути режим захисту при записуванні на диск.

/LIGHT+
або Увімкнути або вимкнути виведення імені диска, до якого звертаються.

/SKIPHIGH
Не завантажувати у верхні блоки пам’яті.

/STATUS
Вивести на екран загальний статус утиліти.

/UNINSTALL
Видалити DISKMON
з пам’яті.

/PARK
Запаркувати головки диска.

Утиліта DISKREET
(Disk Secreet)

Формат:

DISKREET DISKREET /ON DISKREET /HIDE:drive

DISKREET /CLOSE DISKREET /OFF DISKREET /SHOW:drive

DISKREET /D:filespec /P:password

DISKREET /E:filespec /P:password /T:target

DISKREET /STATUS

Діалогова утиліта DISKREET
утворює секретні (шифровані) логічні диски (NDisks
), доступ до яких здійснюється тільки після введення пароля. Дозволяє також шифрувати або дешифрувати файли. Потребує встановлення у файл CONFIG.SYS
драйвера DISKREET.SYS
.

Параметри:

/ON
Увімкнути драйвер.

/OFF
Вимкнути драйвер.

/CLOSE
Закрити всі NDisks.

/SHOW
Показати NDisk.

/HIDE
Приховати NDisk.

drive
Диск, на якому показати або приховати NDisks.

/E
Шифрувати файли.

/D
Дешифрувати файли.

filespec
Ім’я файлу, що шифрується або дешифрується.

/P
Вказати пароль.

/T
Вказати зашифрований файл.

password
Пароль, що використовується.

target
Ім’я зашифрованого файлу.

Утиліта DISKTOOL (Disk Tools)

Формат:
DISKTOOL [/MAKEBOOT] [/SKIPHIGH]

або DISKTOOL [/DOSRECOVER] [/SKIPHIGH]

або DISKTOOL [/REVIVE] [/SKIPHIGH]

або DISKTOOL [/MARKCLUSTER] [/SKIPHIGH]

Діалогова утиліта DISKTOOL
дозволяє робити диски системними, відновлювати їх після команди DOS
RECOVER
, відновлювати дискети з поганими кластерами, маркірувати кластери як хороші або погані.

Параметри:

/MAKEBOOT
Зробити диск системним.

/DOSRECOVER
Відновити диск після команди DOS
RECOVER
.

/REVIVE
Відновити диск з поганими кластерами.

/MARKCLUSTER
Маркірувати кластер.

/SKIPHIGH
Не використовувати верхні блоки пам’яті.

Зауваження.
Створення рятувальної дискети, що було однією з функцій DISKTOOL
ранніх версій, тепер здійснюється окремою утилітою RESCUE
.

Утиліта DS (Directory Sort)

Формат:
DS [pathname]

або DS sort keys [pathname] [/S]

Діалогова утиліта DS
сортує один або декілька каталогів за ім’ям і розширенням (N
, E
), часом (T
), датою (D
) або розміром (S
). Крім того Ви можете фіксувати місцеположення окремих файлів на диску.

Параметри:

pathname
Каталог, що повинен сортуватися.

sort keys
Сортування за ключами у визначеному порядку:

N
name (ім’я),

D
date (дата),

E
extension (розширення),

S
size (розмір),

T
time (час).

Приписування риски () робить протилежним порядок сортування.

/S
Сортування підкаталогів.

Утиліта DUPDISK
(Duplicate Disk)

Формат:
DUPDISK [source_drive: [target_drive:]]

Діалогова утиліта DUPDISK
копіює (створює дублікати) дисків.

Параметри:

source_drive
Диск-оригінал.

target_drive
Диск-копія.

Утиліта FA (File Attribute)

Формат:
FA [pathname] [/A[+|
]] [/R[+|
]] [/HID[+|
]] [/SYS[+|
]] [/CLEAR] [/P] [/S] [/T] [/U]

або FA [pathname] /DIR[+|
]

Утиліта FA
виводить на екран, установлює і знімає атрибути файлів та каталогів. FA
це утиліта командного рядка.

Параметри:

pathname
Ім’я каталогу або файлів, що виводяться або змінюються.

/A
Файл з атрибутом «архівний» (archive
).

/R
Файл з атрибутом «тільки для читання» (read-only
).

/HID
Файл з атрибутом «прихований» (hidden
).

/SYS
Файл з атрибутом «системний» (system
).

/DIR
Тільки каталог.

Символи ‘+
‘ і » , що слідують за опцією, встановлюють або відміняють атрибут. (/DIR
діє як /HID
для каталогу).

/CLEAR
Очищає (видаляє) всі атрибути.

/P
Пауза після заповнення екрана.

/S
Поширити дії на підкаталоги.

/T
Вивести сумарну інформацію.

/U
Незвичайні файли (з довільною установкою атрибутів).

Утиліта FD (File Date/Time)

Формат:
FD pathname [/D[date]] [/T[time]] [/P] [/S]

Утиліта FD
встановлює дату і час файлів. FD
це утиліта командного рядка.

Параметри:

pathname
Ім’я каталогу або файлів, що виводяться або змінюються.

/D[mm-dd-yy]
Установлення дати в форматі [місяць-день-рік].

/T[hh:mm:ss]
Установлення часу в форматі [год.:хвил.:сек.].

/P
Пауза після заповнення екрана.

/S
Поширити дії на підкаталоги.

Виконання FD
без параметрів /D
і /T
призведе до того, що всі вказані файли одержать поточні дату і час.

Утиліта FILEFIND (File Find)

Формат:

FILEFIND [filespec] [search text] [replace text] [/CS] [/S] [other switches]

Діалогова утиліта FILEFIND
досліджує всі каталоги диска, щоб знайти заданий файл, за текстом, що він містить. У специфікації файлу можна використовувати шаблони (маски) DOS
. Ця утиліта вказує зокрема і місцезнаходження прихованих і системних файлів, що недоступно команді DIR
операційної системи DOS
ранніх версій. Утиліта дозволяє також змінювати атрибути, дату і час утворення файлів.

Параметри:

filespec
Ім’я файлу, що шукається (див. нижче).

.
Шукати на всьому поточному диску.

.\
.
Шукати в поточному каталозі.

:
.
Шукати на всіх дисках.

search text
Необов’язковий текст, що треба знайти в файлах.

replace text
Необов’язково. Змінює «search text
» на «replace text
«.

/S
Включити файли у підкаталогах.

/C
Шукати у поточному каталозі.

/CS
Шукати з урахуванням великих і малих літер у тексті.

/O:output file
Зберегти перелік знайдених файлів у визначеному файлі.

/BATCH
Автоматичний вихід з програми після її завершення.

/TARGET:dl
Перевірити, чи вмістяться файли на диску dl
.

/D[mm-dd-yy]
Встановити дату для знайдених файлів.

/T[hh:mm:ss]
Встановити час для знайдених файлів.

/NOW
Встановити поточні дату і час для знайдених файлів.

/CLEAR
Очистити всі атрибути для знайдених файлів.

/A
, /R
, /HID
, /SYS
із знаками «+
» чи «» установлює або знімає атрибути «архівний», «тільки для читання», «прихований», «системний».

Утиліта FILEFIX (File Fix)

Формат:
FILEFIX [pathname]

Діалогова утиліта FILEFIX
дозволяє діагностувати та відновлювати пошкоджені файли систем Lotus 1-2-3
, Symphony
, Quattro Pro
, WordPerfect
, dBASE
та інших систем, які мають аналогічні формати.

Параметри

pathname
Ім’я файлу, що має відновлюватися (File Fix
визначає тип файлу за розширенням).

Утиліта FL (File Locate)

Формат:
FL [drive:] [filename] [/A] [/P] [/W] [/T] [/E:name] [F[n]]

Утиліта FL
вказує місцеположення файлів на диску. Без параметрів виводить список всіх файлів активного диска. FL
це утиліта командного рядка.

Параметри:

drive
Диск, на якому шукається файл (умовчання активний диск).

filename
Ім’я файлу, що шукається.

/A
Шукати файли на всіх дисках.

/P
Пауза після заповнення екрана.

/W
Вивести список файлів у широкому форматі.

/T
Шукати тільки шлях (PATH
).

/E:name
Шукати шлях, вказаний «name
» змінної оточення.

/F[n]
Знайти перші n
файлів (за умовчанням 1).

Утиліта FS (File Size)

Формат:
FS [pathname] [target­_drive:] [/P] [/S] [/T]

Утиліта FS
виводить на екран розміри файлів, загальний розмір групи селектованих файлів і загальний вільний простір диска. Якщо вказаний диск (target_drive:
), то утиліта визначить, чи достатньо на ньому вільного простору для розміщення селектованих файлів. FS
це утиліта командного рядка.

Параметри:

pathname
Ім’я файлів або каталогу.

target_drive
Перевірити, чи вистачить на диску target_drive
вільного місця для вибраних файлів.

/P
Пауза після заповнення екрана.

/S
Поширити дії на підкаталоги.

/T
Вивести на екран тільки загальну інформацію.

Утиліта IMAGE (Image)

Формат:
IMAGE [drive:] [/NOBACKUP]

Утиліта IMAGE
зберігає системну інформацію про файли і диски у файлі IMAGE.DAT
, що дозволяє відновити дані навіть після форматування (безпечного) дисків. IMAGE
це утиліта командного рядка.

Ви можете поставити IMAGE
в файл AUTOEXEC.BAT
, щоб зберігати інформацію про диск завжди, коли Ви перезавантажуєте систему (вмикаєте комп’ютер). Утиліти UnFormat
і UnErase
використовують цю інформацію у своїй роботі.

Параметри:

drive
Зберегти інформацію для вказаного диска.

/NOBACK
Перезаписує поточний файл IMAGE.DAT
(IMAGE.BAK
не створюється)

Утиліта LP (Line Print)

Формат:
LP pathname [output] [switches]

Утиліта LP
виводить на принтер або у файл текст файла у різних форматах. LP
це утиліта командного рядка.

Параметри:

pathname
Текстовий файл, що друкується.

output
Принтер (тобто LPT1
) або ім’я файлу.

/CONFIG:filespec
Файл конфігурації, що утворений NUCONFIG
.

/Tn /Bn /Ln /Rn
Верхнє, нижнє, ліве, праве поля.

/HIn /Wn
Висота, ширина сторінки.

/TABn
Число пропусків для табуляції.

/SPn
Число пропусків між рядками.

/HEADERn
Тип заголовка (0, 1, 2
).

/PAn
Номер початкової сторінки.

/N
Включити нумерацію рядків.

/A
Додати до файлу.

/80 | /132
Ширина друку в 80
рядків, 132
рядка (IBM
).

/EBCDIC
Для файлів у EBCDIC
-кодах (IBM 360/370
).

/WS
Друкувати файли WordStar
.

/PR:xx
Тип принтера. Параметр xx
означає:

TT
y, GE
neric, EP
son, PR
oprinter, QU
ietwriter,

TO
shiba, LA
serjet або PO
stscript.

/SET:filespec
Встановити файл з рядками.

Утиліта NCACHE (Norton Cache)

Формат:
NCACHE [Install Switches] [[drive:] [Drive Switches] …]

Діалогова утиліта NCACHE
створює у пам’яті комп’ютера так званий кеш диска, який містить дані, що зчитуються з диска, або записуються на нього. У багатьох випадках це дозволяє суттєво підвищити швидкість проведення дискових операцій.

Утиліта NCACHE
має значну кількість різноманітних ключів установлення (Install Switches
) та ключів дисководу (Drive Switches
), для вибирання яких необхідна обізнаність з технічними засобами комп’ютера. Ви можете скористатися варіантом, що пропонується Нортоном під час роботи утиліти NUCONFIG
.

Утиліта NCC (Norton Control Center)

Формат:
NCC [pathname [/SET]]

або NCC [pathname [/CURSOR|/DOSCOLOR|/PALETTE]]

або NCC [/FAST] [/BW80|/CO80|/25|/35|/40|/43|/50]

або NCC /START:watch|/STOP:watch [/N] [/L] [/C:comment]

Діалогова утиліта NCC
керує такими апаратними засобами, як дисплей, клавіатура, послідовні порти, системний годинник. Утиліта встановлює розмір курсора, змінює кольори DOS
, встановлює палітру кольорів, вибирає відеорежим, встановлює швидкість клавіатури й миші та ін.

При запуску утиліти NCC
у діалоговій формі можна зберігати всі установлення в заданому файлі.

Параметри:

pathname
Файл, який містить установку NCC
-опцій.

/SET
Встановити всі опції, що збережені у файлі pathname
.

/CURSOR
Встановити тільки розмір курсору.

/DOSCOLOR
Встановити тільки кольори DOS
.

/PALETTE
Встановити тільки палітру.

/FAST
Встановити найбільшу швидкість клавіатури.

/BW80
Встановити чорно-білий режим екрана, 25
80.

/CO80
Встановити кольоровий режим екрана, 25
80.

/25
Встановити режим екрана з 25
рядками (EGA
та VGA
).

/35
Встановити режим екрана з 35
рядками (тільки EGA
).

/40
Встановити режим екрана з 40
рядками (тільки VGA
).

/43
Встановити режим екрана з 43
рядками (тільки EGA
).

/50
Встановити режим екрана з 50
рядками (тільки VGA
).

/START:watch
Запускає годинник (watch
=1
4
, умовчання 1
).

/STOP:watch
Зупиняє годинник (watch
=1
4
, умовчання 1
).

/N
Не виводити поточні час і дату.

/L
Вивести поточні час і дату з лівої сторони.

/C:comment
Вивести коментар (корисно в batch-
файлах).

Утиліта NCD (Norton Change Directory)

Формат:
NCD [drive:][pathname] [/R] [/N]

або NCD [drive:] /L[:output] [/G | /NG | /T] [/P] [/A] | /V[:label]

або NCD RMTREE [/BATCH] | MD | RD | SIZE pathname

або NCD COPY [/DELETE] | GRAFT source destination

Діалогова утиліта NCD
дозволяє перейти до каталогу, що вказаний частиною його імені; створювати, перейменовувати, видаляти (навіть непорожні) каталоги, копіювати або переміщувати дерево каталогів, записувати або змінювати мітку тому.

Параметри:

drive
Літера диска, що містить каталог.

pathname
Ім’я каталогу, що розшукується, створюється або видаляється.

/R
Пересканувати каталоги диска.

/N
Не записувати інформацію про каталоги диска у файл treeinfo.ncd
.

/V[:label]
Записати мітку тому на диск.

/L[:output]
Вивести на екран або принтер дерево каталогів [у файл output
].

/A
Вивести на екран дерева каталогів всіх дисків (крім гнучких).

/G
Вивести на екран дерево каталогів у графіці.

/NG
Вивести на екран дерево каталогів з використанням неграфічних символів.

/T
Вивести на екран загальне число та розміри всіх файлів.

/P
Пауза після заповнення екрана.

MD
або RD
Утворити або видалити каталог.

SIZE
Вивести на дисплей розмір дерева каталогів.

RMTREE
Видалити все дерево каталогів.

COPY
або GRAFT
Копіювати або перемістити дерево з «source
» до «destination
«.

/DELETE
Видалити файли-оригінали після копіювання.

/BATCH
Не виводити підказки (для batch
-файлів).

source
Ім’я каталогу, з якого переміщується або копіюється.

destination
Ім’я каталогу, до якого переміщується або копіюється.

Утиліта NDD (Norton Disk Doctor)

Формат:

NDD [d:][d:]… [/C|/Q|/DT] [/R[A]:pathname] [/X:drives] [/FIXSPACES] [/SKIPHIGH]

або NDD [d:][d:]… /REBUILD [/SKIPHIGH]

або NDD [d:][d:]… /UNDELETE [/SKIPHIGH]

або NDD /UNDO [/SKIPHIGH]

Діалогова утиліта NDD
автоматично знаходить і коректує фізичні і логічні помилки гнучких і жорстких дисків.

Перевіряються Partition Table
(таблиця розділів жорсткого диска), Boot Record
(сектор завантаження), File Allocation Table
(таблиця розподілу файлів), і повна структура каталогів. Також тестується область даних диска з метою виявлення поганих кластерів. У кінці можна за бажанням вивести звіт про виконану роботу.

Параметри:

/C
Провести повне тестування диска, що включає тест його поверхні.

/Q
Провести всі тести диска крім тесту його поверхні.

/DT
Тестувати тільки поверхню диска.

/R[A]:pathname
Записати R
(додати RA
) звіт до файлу pathname
.

/X:drives
Не тестувати диски drives
.

/FIXSPACES
Відновити ім’я файлів з уставленими пропусками.

/REBUILD
Відновити весь диск, який був зруйнований.

/UNDELETE
Відновити попередньо пропущену частину.

/UNDO
Зробити відкат (Undo
) у відбудові диска, зробленій в останньому сеансі.

/SKIPHIGH
Не використовувати верхні блоки пам’яті.

Утиліта NDIAGS (Norton Diagnostics)

Формат:
NDIAGS /AUTO:n [/REP:file]

або NDIAGS /SPEC:file1 [/REP:file2]

або NDIAGS /RESET

або NDIAGS /COMP

або NDIAGS /BURNIN:x [/SPEC:file1] [/REP:file2]

Діалогова утиліта NDIAGS
тестує різноманітні пристрої комп’ютера.

Параметри:

/AUTO:n
Автоматичний цикл всіх неінтерактивних тестів (затримка у n
секунд між екранами).

/REP:file
Друкувати звіт у визначений файл.

/SPEC:file
Використати визначений файл для установки звіту.

/COMP
Провести вичерпний тест пам’яті.

/RESET
Перевстановити конфігурацію, збережену в файлі SYMCFG.BIN
. (Це треба зробити, якщо Ви змінили щось в обладнанні комп’ютера).

/BURNIN:x
Автоматичний цикл всіх неінтерактивних тестів x
разів.

Утиліта NORTON (Norton)

Формат:
NORTON [/BW|/LCD] [/G0] [/M0] [/NOZOOM]

Утиліта NORTON
запускає нортонівські утиліти (та інші програми) з меню (дивись пункт Виклик системи

).

Параметри:

/BW
Встановлює чорно-білий режим роботи екрана монітора.

/LCD
Встановлює режим роботи LCD
-екрана монітора Laptop
-комп’ютера.

/G0
Забороняє перевизначення шрифтів та графічний курсор миші.

/M0
Забороняє графічний курсор миші.

/NOZOOM
Забороняє розкриття діалогових вікон.

Утиліта NUCONFIG (Norton Utilities Configuration)

Формат:
NUCONFIG

Діалогова утиліта NUCONFIG
дозволяє встановити опції конфігурації для нортонівських утиліт, встановити або видалити драйвери пристроїв та програми, що запускаються під час завантаження системи. При виконанні цієї утиліти з’являється таке меню:

Commands

Description

RECOVERY

Norton Disk Doctor

Disk Doctor

NDD [drive:][drive:]… [SWITCHES]

Disk Editor

Disk Tools

Automatically detect and correct

Erase Protect

physical and logical disk errors.

File Fix

Image

COMMONLY USED SWITCHES

UnErase

/QUICK
Just test System Area

UnFormat

/COMPLETE
Test System and Data Areas

/R:file
Write a report to ‘file’

SPEED

/RA:file
Append a report to ‘file’

Calibrate

/X:d
Exclude drive from testing

Norton Cache

Speed Disk

NDD . . . . . . . . . . .

Утиліта RESCUE (Rescue)

Діалогова утиліта RESCUE
дозволяє зберігати і відновлювати дані таблиці розділів жорсткого диска (Partision Table
), дані CMOS
пам’яті та дані BOOT
сектора (створювати рятувальну дискету Rescue Disk
).

Формат:
RESCUE [/CREATE[:location]] [/SKIPHIGH]

або RESCUE [/RESTORE[:location]] [/SKIPHIGH]

Параметри:

/CREATE
Створити рятувальну дискету.

/RESTORE
Відновити інформацію з рятувальної дискети.

location
Диск і каталог для рятувальних файлів.

/SKIPHIGH
Не використовувати верхні блоки пам’яті.

Зауваження.
Створення рятувальної дискети забезпечувалося раніше утилітою DISKTOOL
.

Утиліта SFORMAT (Safe Format)

Формат:

SFORMAT [drive:] [/A] [/S|/B] [/V:label] [/F:size] [/Q|/D] [other switches]

Діалогова утиліта SFORMAT
безпечно форматує диск без знищення даних на ньому. При цьому ініціалізується тільки системна область диска. Якщо інформація про ці області була попередньо збережена (наприклад, утилітою IMAGE
), то можливе відновлення даних навіть після форматування диска утилітою, що розглядається.

Параметри:

drive
Дисковод, у якому форматується диск.

/A
Автоматичний режим (корисно у batch-
файлах).

/S
Копіювати системні файли на диск.

/B
Залишити місце для системних файлів.

/V:label
Записати мітку тому на диск.

/1
Форматувати одну сторону дискети.

/4
Форматувати 360 Kбайт
дискету в 1.2 Mбайт
дисководі.

/8
Форматувати 8
секторів на доріжку.

/N:n
Число секторів на доріжку (8
, 9
, 15
, 18
або 36
).

/T:n
Число доріжок (40
або 80
).

/F:size
Визначити розмір диска (360
, 720
і т.д.).

/Q
Швидке форматування.

/D
DOS
форматування.

/U
Безумовне форматування (не турбуватися про дані).

Утиліта SMARTCAN (SmartCan)

Формат:
SMARTCAN /STATUS

або SMARTCAN /ON [/SKIPHIGH]

або SMARTCAN /OFF|UNINSTALL

або SMARTCAN /CONVERT

Діалогова утиліта SMARTCAN
захищає видалені файли від негайного перезаписування на їх місце інших даних, що дозволяє гарантувати їх відновлення пізніше. Вказана утиліта створює каталог TRASHCAN
(консервований мотлох) і поміщає туди видалені файли. SMARTCAN
це резидентна (TSR
) програма. Вона може бути поміщена в файл AUTOEXEC.BAT
для автоматичного завантаження. Використовуйте UnErase
для відновлення збережених файлів.

Параметри:

/STATUS
Вивести на дисплей статус утиліти (ON
або OFF
).

/ON
Увімкнути утиліту (завантажити її в пам’ять).

/OFF
Вимкнути утиліту (вивантажити її з пам’яті).

/UNINSTALL
Те ж саме, що і /OFF
.

/SKIPHIGH
Не завантажувати у верхні блоки пам’яті.

/CONVERT
Пошук та конвертація файлів з TRASHCAN
.

Зауваження.
Раніше утиліта SMARTCAN
звалася EP (Erase Protect)
.

Утиліта SPEEDISK (Speed Disk)

Формат:
SPEEDISK [drive:] [/F[D|F]] [/Sorder] [/V] [/B] [/SKIPHIGH]

або SPEEDISK [drive:] [/U] [/V] [/B] [/SKIPHIGH]

або SPEEDISK [drive:] [/Q] [/V] [/B] [/SKIPHIGH]

Діалогова утиліта SPEEDISK
усуває фрагментацію файлів, роблячи їх неперевними, та реорганізує структуру диска, що суттєво підвищує швидкість роботи з диском.

Параметри:

drive
Літера, що визначає дисковод, у якому оптимізується диск.

/F
Оптимізувати диск повністю.

/FD
Оптимізувати диск повністю з каталогами на початку диска.

/FF
Оптимізувати диск повністю з переупорядкуванням файлів.

/U
Тільки дефрагментувати файли.

/Q
Тільки дефрагментувати вільне місце.

/V
Переставити режими Read-after-Write
та Verify ON
.

/B
Перезавантажити систему після роботи утиліти.

/S
Сортувати файли за вказаним порядком.

order
Один з таких порядків:

N
Name (Ім’я) E
Extension (Розширення)

D
Date and time (Дата і час) S
Size (Розмір)

Символ «», що слідує за вказаними літерами, обертає порядок.

/SKIPHIGH
Не завантажувати дані у верхні блоки пам’яті.

Утиліта SYSINFO (System Information)

Формат:
SYSINFO [/AUTO:n] [/N] [/NOHDM] [/SOUND]

або SYSINFO /DEMO

або SYSINFO /REP:file1 [/SPEC:file2]

або SYSINFO /TSR

або SYSINFO [drive:] /SUMMARY

або SYSINFO [drive:] /DI

Діалогова утиліта SYSINFO
визначає три індекси продуктивності комп’ютера: CI
обчислювальний індекс, DI
дисковий індекс і PI
комбінований індекс продуктивності. Утиліта надає також інформацію про пам’ять комп’ютера, кількість дисководів (розділів жорсткого диска), типи процесора та сопроцесора, графічні адаптери, відеорежими та ін.

Параметри:

/AUTO:n
Автоматичний режим (затримка n
секунд між екранами).

/N
Подавити сканування пам’яті.

/NOHDM
Не робити спробу визначити модель жорсткого диска.

/SOUND
Сигнал (Beep
) між тестами процесора.

/DEMO
Зациклити тільки тести продуктивності.

/REP:file
Друкувати звіт у визначений файл.

/SPEC:file
Використати визначений файл для установки звіту.

/TSR
Друкувати список резидентних (TSR
) програм.

drive
Дисковод, інформацію про який треба одержати.

/SUMMARY
Друкувати сумарну інформацію SysInfo
.

/DI
Друкувати інформацію про активний або вказаний диск.

Утиліта TS (Text Search)

Формат:

TS [pathname] [search text] [/S] [/T] [/A] [/CS] [/EBCDIC] [/WS] [/LOG]

або

TS [search text] /D|/E [/Cn] [/A] [/CS] [/EBCDIC] [/WS] [/LOG] [/F:filename]

Утиліта TS
виконує пошук заданого тексту в файлах або на всьому диску. Ця ж можливість реалізована в утиліті DISKEDIT
. TS
це утиліта командного рядка.

Параметри:

pathname
Ім’я файлів, що розшукуються.

search text
Текстовий рядок, що розшукується.

/S
Пошук, включаючи також підкаталог.

/T
Встановити неінтерактивний загальний (Totals
) режим.

/Cn
Почати пошук від кластера n
.

/D
Пошук на всьому диску.

/E
Пошук тільки у витертому просторі диска.

/A
Автоматичний пошук (відповідь «yes»
на всі запитання).

/CS
Пошук, при якому малі та великі літери відрізняються.

/EBCDIC
Пошук для файлів, що використовують EBCDIC
-кодування (IBM 360/370
).

/LOG
Форматоване виведення на принтер (у файл реєстрації).

/WS
Пошук для файлів, що використовують формат редактора WordStar
.

/F:filename
Файл виведення для розміщення в ньому кластерів диска, в яких міститься знайдений текст.

Утиліта UNERASE (UnErase)

Формат:
UNERASE [pathname] [/IMAGE|/MIRROR|/NOINFO] [/NOTRACK] [/SKIPHIGH]

або

UNERASE [pathname] [/SMARTCAN] [/NOSMARTCAN] [/SKIPHIGH]

Діалогова утиліта UNERASE
шукає та відновлює видалені (стерті) файли та каталоги. Непошкоджені файли відновлюються автоматично. Якщо файл частково перезаписаний або фрагментований, можна спробувати відновити його у ручному режимі (manual mode
) утилітою DiskEdit
.

Параметри:

pathname
Ім’я файлу, що відновлюється.

/IMAGE
Використовувати тільки Image
інформацію.

/MIRROR
Використовувати тільки Mirror
інформацію.

/NOINFO
Не використовувати ні Image
, ні Mirror
інформацію.

/NOTRACK
Не використовувати інформацію про стерті доріжки.

/SMARTCAN
Відновлювати тільки файли, збережені утилітою SmartCan
.

/NOSMARTCAN
Виключити файли, збережені утилітою SmartCan
.

/SKIPHIGH
Не використовувати верхні блоки пам’яті.

Утиліта UNFORMAT (UnFormat)

Формат:
UNFORMAT [drive:] [/IMAGE|/MIRROR]

Діалогова утиліта UNFORMAT
відновлює файли і каталоги на безпечно форматованому диску (дивись утиліту SFORMAT
). Може застосовуватися, якщо дані зруйновані вірусами або під час раптового вимкнення напруги. Результат гарантований, якщо системна інформація була збережена нортонівською утилітою IMAGE
або утилітою DOS
MIRROR
.

Параметри:

drive
Літера, що визначає дисковод, у якому підлягає відновленню диск після форматизації.

/IMAGE
Використовувати тільки Image
-інформацію.

/MIRROR
Використовувати тільки Mirror
-інформацію.

Утиліта WIPEINFO
(WipeInfo)

Формат:
WIPEINFO [drive:] [/E] [/Gn] [/Rn] [/Vn] [/BATCH]

або WIPEINFO [pathname] [/N] [/K] [/S] [/GOVn] [/Rn] [/Vn] [/BATCH]

Діалогова утиліта WIPEINFO
оберігає секретні дані шляхом повного витирання всього диска або витирання видалених файлів на всьому диску, а також окремих файлів. При видаленні файлів за допомогою звичайних засобів (наприклад, командою DEL
операційної системи DOS
або командою Delete
системи Norton Commander
) видалені файли зберігаються (лише у назві файлу перший символ змінюється спеціальним чином). Тому такі файли в принципі можна відновити (дивись утиліту UNERASE
). Після використання утиліти WIPEINFO
зробити це неможливо.

Увага:


При необережному поводженні з утилітою Ви ризикуєте загубити безповоротно всі дані на всьому диску, або деякі файли!

Параметри:

drive
Літера, що визначає дисковод, у якому підлягає витиранню диск.

/E
Витерти тільки простір, що не використовується.

pathname
Ім’я файлу, який підлягає витиранню.

/N
Тільки видалити (не повністю витерти) файли.

/K
Витерти тільки «пил» (slack space
) у кінці кластера за кінцем файлу.

/S
Витерти або видалити файли також у підкаталогах.

/GOVn
Витерти згідно з правилами уряду США (повторити зразок n
разів, умовчання 3
).

/Rn
Повторити витирання n
разів, (умовчання 1
).

/Vn
Символ, яким перезаписується витерта область диска (умовчання 0
).

/BATCH
Виконати утиліту без підказок (для batch-
файлів).

Система PCTools
(версія 5.0)

Система PCTools
(версія 5.0
) реалізована у вигляді однієї програми

PCTOOLS.EXE
(172,020 bytes, 61289).

Основне призначення системи PCTools
це надання користувачу досить зручних (і в той же час компактних) інструментальних засобів при роботі з файлами і дисками.

Після запуску PCTools
Ви можете перейти до файлових функцій (File Functions
), натискуючи будь-яку клавішу (при натисканні клавіші F10
можна попередньо задати диск або каталог), або до дискових та спеціальних функцій (Disk and Special Functions
), натискуючи клавішу F3
. У будь-якому випадку в нижній частині екрана з’являється меню, в якому представлені відповідні функції (команди).

Меню файлових функцій

:

Copy Move cOmp Find Rename Delete Ver view/Edit Attrib Wordp Print List

Sort Help
=SELECT F1=UNselect F2=alt dir lst F3=other menu Esc=exit PC Tools

F8=directory LIST argument F9=file SELECTion argument F10=chg drive/path

Меню дискових і спеціальних функцій

:

DISK SERVICES: Copy cOmpare Find Rename Verify view/Edit Map Locate iNitialize

SPECIAL SERVICES: Directory maint Undelete system Info Park Help

F3=file srvc F10=F3+chg drv Esc=exit PC Tools

Вибір функції (команди) у будь-якому з меню здійснюється натисканням або виділеної літери, або спеціальної клавіші, після чого в діалоговому режимі можна виконати обрану функцію.

Далі у короткій формі наводиться опис функцій системи PCTools
.

Файлові функції PCTools

Passwords

Встановлює або видаляє паролі для деяких «небезпечних» утиліт

Menu editing

Дозволяє або забороняє режим редагування меню програми Norton

Video and mouse

Вибирає опції роботи екрана та миші

Norton Cache

Встановлює, видаляє або конфігурує Norton Cache

CONFIG.SYS file

Встановлює або видаляє драйвери пристроїв

AUTOEXEC.BAT file

Встановлює або видаляє програми, що запускаються під час завантаження системи

aLternate names

Вибирає альтернативні (скорочені) імена для деяких нортонівських утиліт

Expand programs

Розархівовує нортонівські утиліти для їх більш швидкого завантаження у пам’ять комп’ютера

Quit

Вихід з програми конфігурації

Дискові та спеціальні функції PCTools

Дискові функції

Copy

Копіювання вказаного курсором файлу або групи селектованих файлів на диск або каталог, які запитуються системою

Move

Ця функція аналогічна функції Copy
з тією відміною, що вихідний файл видаляється

cOmp

Порівнювання вмісту двох файлів

Find

Пошук заданого користувачем тексту в одному або декількох селектованих файлах

Rename

Перейменування одного або декількох файлів

Delete

Видалення одного або декількох файлів

Ver

Перевірка цілісності файлу (можливості прочитати його) зі спробою відбудови зіпсованих фрагментів. Може застосовуватися до групи селектованих файлів

view/Edit

Переглядання або редагування файлів

Attrib

Переглядання або змінювання атрибутів, а також дати і часу файлів

Wordp

Виклик вбудованого у PCTools
текстового редактора і завантаження в нього заданого текстового файлу. Можливе створення нового текстового файлу

Print

Друкування (виведення на принтер) вмісту файлів у заданому користувачем форматі

List

Друкування (виведення на принтер) списку файлів поточного каталогу

Sort

Сортування файлів у поточному каталозі за обраним користувачем критерієм. Запис (при необхідності) нового порядку на диск

Help

Коротка довідка з файлових функцій

F1

Відміна селектування раніш селектованих файлів

F2

Перемикання виведення на екран поточного каталогу з формату 13
файлів у формат 26
файлів і навпаки

F3

Перехід до дискових і спеціальних функцій PCTools

F8

Завдання фільтра (шаблона), за яким файли відображуються на екрані

F9

Завдання шаблона, за яким селектується група файлів, виконання операції селектування. Окремі файли селектуються клавішею Enter

F10

Змінювання диску (розділу диску) і/або каталогу

Esc

Вихід з PCTools
. При виконанні якої-небудь файлової функції відміна цієї операції і вихід до головного файлового меню

Спеціальні функції

Copy

Копіювання вмісту одного гнучкого диска на другий

cOmpare

Порівнювання вмісту двох гнучких дисків

Find

Пошук заданого користувачем тексту на всьому диску

Rename

Перейменування мітки диска (розділу диска)

Verify

Перевірка цілісності диску (можливості прочитати його) зі спробою відбудови зіпсованих фрагментів диску

view/Edit

Переглядання або редагування будь-якої області диску, включаючи BOOT, ROOT, FAT
і область даних

Map

Переглядання карти диска і визначення місцезнаходження файлів на диску

Locate

Знаходження каталогу, в якому розташовані файли

iNitialize

Ініціалізація (форматування) жорсткого диска. Дані на диску повністю знищуються!

Зауваження

Програма PCTools
може бути установлена як резидентна, якщо використати ключ /Rn
, де n
об’єм пам’яті, що займає резидентна частина (має бути не менш ніж 64 Kбайт
). Для видалення з пам’яті резидентної частини PCTools
натисніть Ctrl+F3
.

Література

1. П.Нортон.
Персональный компьютер фирмы IBM и операционная система MS DOS. Москва, «Радио и связь», 1992.

2. П.Нортон.
Программно-аппаратная организация IBM PC. Москва, «Радио и связь», 1992.

3. П.Нортон, Р.Джорден.
Работа с жестким диском IBM PC. Москва, «Мир», 1992.

4. М.А.Рыбаков.
Анатомия персонального компьютера. Москва, «Интермеханика», 1990.

5.
.Фигурнов.
IBM PC для пользователя. Москва, «Финансы и статистика», 1992.

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

Directory maint

Функція надає можливість переходу до іншого каталогу, створення, перейменування, видалення каталогів, а також «пересаджування» каталогів з однієї гілки дерева на іншу (режим «prune & graft
«)

Undelete system

Відбудова видалених файлів у поточному каталозі

Info

Виведення інформації про комп’ютер

Park

Переміщення головки жорсткого диска у безпечне місце (паркування головки). Ця операція необхідна, якщо Ви транспортуєте або переміщуєте комп’ютер на нове місце!

Help

Коротка довідка з дискових та спеціальних функцій

F3

Перехід до файлових функцій PCTools

F10

Перехід до файлових функцій PCTools
з наступною зміною диска (розділу диска) і/або каталогу

Esc

Вихід з PCTools
. При виконанні якої-небудь дискової або спеціальної функції відміна цієї операції і вихід до головного дискового меню