Реферат: Арбітражний процесуальний кодекс України Розділ ІІІ

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

Название: Арбітражний процесуальний кодекс України Розділ ІІІ
Раздел: Рефераты по астрономии

Р О З Д І Л III

ПІДВІДОМЧІСТЬ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ

АРБІТРАЖНИХ СУДІВ ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ

Стаття 12. Спори, підвідомчі арбітражним судам

Арбітражні суди вирішують спори, що виникають при укладанні,

зміні, розірванні і виконанні господарських договорів та з інших

підстав, а також спори про визнання недійсними актів

ненормативного характеру з підстав, зазначених у законодавстві,

крім:

спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних

умов;

спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також

тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи

відповідно до законодавства не може бути встановлено за угодою

сторін;

інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України,

міждержавних договорів та угод віднесено до відання інших органів.

Підприємства та організації мають право передати підвідомчий

арбітражним судам спір на вирішення третейського суду.

Стаття 13. Спори, що вирішуються арбітражним судом Кримської

АРСР, арбітражним судом області та м. Києва

Арбітражний суд Кримської АРСР, арбітражний суд області та м.

Києва вирішує всі підвідомчі арбітражним судам спори, крім тих, що

віднесені до компетенції Вищого арбітражного суду.

Стаття 14. Спори, що вирішуються Вищим арбітражним судом

Вищий арбітражний суд вирішує спори:

1) що виникають при укладанні, зміні та розірванні

господарських договорів на суму понад 5 млн. крб., а також при

виконанні договорів та з інших підстав при ціні позову понад 100

тис. крб., про визнання недійсними договорів на суму понад 5 млн.

крб., крім спорів між сторонами, що знаходяться на території

Кримської АРСР, однієї області чи м. Києва;

2) про визнання недійсними актів ненормативного характеру,

виданих державними органами України та іншими республіканськими

органами. В тому ж порядку вирішуються спори про визнання

недійсними актів ненормативного характеру державних та інших

органів Кримської АРСР, обласного та базового рівнів, якщо такий

акт прийнято на підставі відповідного акта республіканського

органу;

3) що виникають у процесі зовнішньоекономічної діяльності

відповідно до Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність» у межах

підвідомчості спорів арбітражним судам;

4) матеріали яких містять державну таємницю;

5) інші спори, віднесені до його компетенції законами

України, міждержавними договорами та угодами.

Вищий арбітражний суд може в межах підвідомчості арбітражних

судів України прийняти до свого провадження будь-який

господарський спір.

Стаття 15. Територіальна підвідомчість спорів арбітражному

суду Кримської АРСР, арбітражному суду області та

м. Києва

Спори, що виникають при укладанні, зміні та розірванні

господарських договорів, спори про визнання договорів недійсними

вирішуються арбітражним судом за місцезнаходженням сторони,

зобов’язаної за договором здійснити на користь другої сторони

певні дії, такі як: передати майно, виконати роботу, надати

послуги, сплатити гроші тощо.

Спори, що виникають при виконанні господарських договорів та

з інших підстав, а також спори про визнання недійсними актів

ненормативного характеру вирішуються арбітражним судом за

місцезнаходженням відповідача.

Спори за участю кількох відповідачів вирішуються арбітражним

судом за місцезнаходженням одного з відповідачів за вибором

позивача.

Місце вирішення господарського спору, в якому однією з сторін

є арбітражний суд Кримської АРСР, арбітражний суд області та м.

Києва, визначає Вищий арбітражний суд.

Стаття 16. Виключна підвідомчість спорів

Віднесені до компетенції арбітражного суду Кримської АРСР,

арбітражного суду області та м. Києва спори, що виникають з

договору перевезення, у тому числі у прямому міжнародному

залізничному і повітряному сполученні, в яких одним з відповідачів

є орган транспорту, вирішуються арбітражним судом за

місцезнаходженням цього органу відповідно до законодавства.

Стаття 17. Передача позовних матеріалів або справи

за підвідомчістю і розгляд розбіжностей,

що виникають при цьому

При непідвідомчості спору даному арбітражному суду або зміні

підвідомчості спору в процесі його розгляду внаслідок зміни

підстав позову, заміни сторони, подання зустрічного позову,

притягнення іншого позивача або відповідача арбітражний суд

направляє позовні матеріали за встановленою підвідомчістю не

пізніше п’яти днів з дня надходження позовної заяви або винесення

ухвали про передачу справи.

Ухвалу про передачу справи за підвідомчістю може бути

перевірено в порядку нагляду.

У випадках, коли голова арбітражного суду або його заступник

визнає, що позовні матеріали або справу передано в даний

арбітражний суд з порушенням встановленої підвідомчості, ці

матеріали або справа з відповідним висновком направляються для

вирішення питання про підвідомчість до Вищого арбітражного суду.

Голова Вищого арбітражного суду, його заступники мають право

за клопотанням учасників арбітражного процесу або з своєї

ініціативи витребувати будь-яку справу, що є у провадженні того чи

іншого арбітражного суду, і передати її на розгляд до іншого

арбітражного суду.

Передача позовних матеріалів або справи з арбітражного суду

до органу, що вирішує господарські спори в іншій державі,

здійснюється в порядку, передбаченому законодавчими актами

України, міждержавними договорами та угодами.