Лабораторная работа: Частотне регулювання потужності насоса

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

Название: Частотне регулювання потужності насоса
Раздел: Промышленность, производство

Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства і природокористування

Кафедра електротехніки і автоматики

Розрахунково-графічна робота

з дисципліни

«Монтаж,налагодження та експлуатація систем автоматизації»

Варіант 9

Виконав:

студент 5 курсу

групи АУТП-51

Пастушенко А.В.

Перевірив:

Кованько О.В.

Рівне – 2010

Рис1. Автоматична система регулювання рівня двопозиційним регулятором із зоною нечутливості

Дана АСР забезпечує підтримку заданого рівня води в резервуарі, запізнення в системі відсутнє. Із резервуара вода подається до споживача за допомогою насоса. Витрата Qот
незалежить від рівня води в резервуарі. Заданий рівень води hзд
=9м. Відцентровий насос, який подає воду в резервуар забезпечує витрату Qзд.пр
=Qзд.от
. Ця рівність справедлива при числі обертів nзд
= 0,5nном
. Коефіцієнт передачі об’єкта Kоб
=9∙10-3
с-1
. Допустиме число вмикань двигуна m=19 вм/год.

Задача 1

Визначити на якій відстані відносно заданого hзд
необхідно встановити контактні електроди.

Розв’язок

Так як по умовам задачі витрата нагнітаючого і відсмоктуючого насоса практично не залежить від рівня води в резервуарі, то об’єкт регулювання в динамічному відношенні може бути предствлений інтегруючою ланкою

У зв’язку з тим, що витрата насосів пропорційна числу обертів регулююча дія регулятора в приростах від заданого значення рівня В1
=К(nном
-nзд
);

В1
=К(2nзд
-nзд
)=Кnзд
2
=В, де

К- коефіцієнт пропорційності

У відносних одиниціях регулююча дія записується так:

;

=1=B1
=B2

Так як запізнення в системі рівне нулю, то при обмеженому числі вмикань двигуна, двопозиційний регулятор повинен мати статичну характеристику із зоною нечутливості, що не дорівнює нулю 2а≠0.

Таким чином параметри статичної характеристики регулятора:

B1
=B2
=B, a ≠ 0

Процес двопозиційного регулювання об’єкта з передаточною функцією

розраховується таким чином:

так як діапазон коливань

∆x=∆h=2a;

, де n
– число перемикань.

n = 2m;

Тоді ;

Підставляючи значення величин знаходимо діапазон коливання рівня води в резервуарі у відносних одиницях

Діапазон коливань в абсолютних одиницях:

м

Таким чином електроди в резервуарі повинні бути встановлені на відмітках:

м

м

Задача 2

На нашу систему надходить ступінчаста збурюча дія зі сторони відтоку,для компенсації якої в рівноважному стані необхідне збільшення числа обертів

nзд
= 0.5nном

∆n = 0.9nном

Потрібно визначити частоту включень електродвигуна та час його включеного і виключеного стану за один період і тривалість включення ПВ(%).

Розв’язок

Визначаємо регулюючу дію В1
на об’єкт при включеннях електродвигуна в приростах від умовного рівноважного стану у відносних одиницях

n1
=0.5nном
+0.9nном
=0.14nном

n
1

– число обертів електродвигуна при новому умовно-рівноважному стані

При вимкненні електродвигуна регулююча дія рівна

пер/год

Число ввімкнень електродвигуна вм/год


(хв.)


(хв.)

Задача 3

Розглянемо АСР рівня води в резервуарі зображену на даному рисунку. Умови: вода подається до споживача самотоком.

hзд
=9 (м);

h1
=5.175 (м);

h2
=12.825(м);

В рівноважному стані nзд
=0,5nном
.

Коефіцієнт передачі об’єкта Kоб
=9∙10-3
.

Постійна часу Tоб
=19 (хв).

Визначити період встановившихся коливань рівня води в резервуарі, так як в даному випадку витрата води в резервуарі залежить від рівня то в динамічному відношенні об’єкт регулювання являється аперіодичною ланкою першого порядку з передаточною функцією:

В1
=6.14;

В2
=1;

(хв)

(хв)

(хв)