Курсовая работа: Розрахунок економічного ефекту від впровадження автоматизації системи контролю вузлів та блоків

Название: Розрахунок економічного ефекту від впровадження автоматизації системи контролю вузлів та блоків
Раздел: Промышленность, производство

Курсова робота

Тема:

Розрахунок економічного ефекту від впровадження автоматизації системи контролю вузлів та блоків радіоелектронних пристроїв

Вступ

Автоматизація рахується головним, найбільш перспективним напрямком в розвитку промислового виробництва. Завдяки звільненню людини від безпосередньої участі у виробничих процесах, а також високої концентрації основних операцій суттєво поліпшуються умови праці і економічні показники виробництва.

Автоматизація промислового виробництва неоднакова. Вона дає найбільший ефект у виробництві з масовим випуском продукції і порівняно трудомісткими технологічними процесами.

Автоматизація виробничих процесів пов’язана з впровадженням ряду автоматичних пристроїв.

Переваги автоматизованого виробництва визначаються двома категоріями: соціальною і економічною ефективністю автоматизації.

До соціальної ефективності відноситься полегшення праці робочих, поліпшення санітарно-гігієнічних умов і підвищення загальнокультурного рівня життя людини.

Полегшення праці робочих в автоматизованому виробництві забезпечується звільненням їх від безпосередньої участі у виробництві.

Поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці працівників у виробництві, обладнаному автоматично працюючими машинами, забезпечується тим, що працівник, який спостерігає за протіканням процесу, знаходиться на визначеній відстані від робочих органів машин, переважно в окремому приміщенні. Це підвищує безпеку і покращує умови праці.

До економічної ефективності автоматизації поліпшення найважливіших економічних показників виробництва: підвищення ефективності праці, зниження собівартості продукції, підвищення рівня інтенсивності процесу і підвищення якості продукції.

Підвищення ефективності праці робітників на автоматизованих виробництвах відбувається головним чином в результаті збільшення рівня концентрації обробки, а інколи інтенсивності процесу. Найвища ефективність праці працівників досягається при повній комплексній автоматизації виробництва.

Собівартість продукції в автоматизованому виробництві звичайно знижується. Це досягається в результаті підвищення ефективності праці, скорочення тривалості виробничого циклу і зменшення виробничих площ, а також більш раціональної організації виробництва.

Якість продукції в автоматизованому виробництві може бути підвищена, що досягається більш строгим дотриманням ритму і режиму роботи машин, а також об’єктивним автоматичним контролем.

Наступні розрахунки по даній курсовій роботі проведемо за наступними даними.

При впровадженні автоматизації будуть використані наступні пристрої та монтажні матеріали:

— АЦП – 1 шт. – 9,375 грн.;

36 КП.5.092503.01.03.КР

Арк.
3
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата

— Мікросхема – 2 шт. – 0,375 грн.;

— Мікросхема – 6 шт. – 2,1875 грн.;

— Мікросхема – 8 шт. – 1,875 грн.;

— Конденсатор – 5 шт. – 0,75 грн.;

— Конденсатор – 16 шт. – 0,9375 грн.;

— Кварцовий резонатор – 1 – 1000 грн. за м/п;

— Резистор – 79 шт. – 0,1875 грн. за шт.;

— Світлодіод – 2 шт. – 0,3125 грн. за шт.;

— Оптрон – 3 шт. – 0,75 грн. за шт.;

— Кнопка – 8 шт. – 1,125 грн. за шт.;

— Трансформатор – 1 шт. – 3,75 грн. за шт.;

— Діод – 4 шт. – 1,875 грн. за шт.;

— Конденсатор – 1 шт. – 2,20 грн.;

— Стабілітрон – 1 шт. – 0,75 грн.;

— Резистор – 1 шт. – 2000 грн.;

— Транзистор – 1 шт. – 1420 грн.

Кількість використаної електроенергії становить 1200 кВт/год.

Встановлення засобів автоматизації буде проводити бригада з 3 чоловік.

При цьому витрати даного підприємства на електроенергію скоротяться з 3648 кВт/год до 2720 кВт/год.

36 КП.5.092503.01.03.КР

Арк.
4
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата

2.
Розрахунок витрат на проведення автоматизації виробництва
.

В даному розділі курсової роботи необхідно врахувати вартість усіх витрат, пов’язаних з проведенням автоматизації виробництва: вартість засобів автоматизації і монтажних матеріалів, суму амортизації і витрат на поточний ремонт, вартість електроенергії, суму заробітної плати, відрахувань на соціальне страхування, а також , визначити економічний ефект.

2.1
Розрахунок вартості засобів автоматизації.

Таблиця 2.1.

п
/
п

Назва обладнання

Один.

вимір.

Кіль-кість Ціна, грн.

Вартість,

грн.

1 2 3 4 5 6
1 АЦП шт. 1 9,375 9,375
2 Мікросхема шт. 2 0,375 0,75
3 Мікросхема шт. 6 2,1875 13,125
4 Мікросхема шт. 8 1,875 15
5 Конденсатор шт. 5 0,75 3,75
6 Конденсатор шт. 16 0,9375 15
7 Кварцовий резонатор шт. 1 1000 1000
8 Резистор шт. 79 0,1875 14,81
9 Світлодіод шт. 2 0,3125 0,625
10 Оптрон шт. 3 0,75 2,25
11 Кнопка шт. 8 1,125 9
12 Трансформатор шт. 1 3,75 3,75
13 Діод шт. 4 1,875 7,5
14 Конденсатор шт. 1 2,20 2,20
15 Стабілітрон шт. 1 0,75 0,75
16 Резистор шт. 1 2000 2000
17 Транзистор шт. 1 1420 1420
Всього 4517,885

36 КП.5.092503.01.03.КР

Арк.
5
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата

2.2
Розрахунок вартості монтажних матеріалів.

Таблиця 2.2.

2.3
Розрахунок амортизації і витрат на поточний ремонт.

Таблиця 2.3.

п
/
п

Назва матеріалів

Один.

вимір.

Кіль-

кість

Ціна,

грн.

Вартість,

грн.

1 2 3 4 5 6
1 Провід монтажний м 0,7 12,1 8,47
2 Припій кг 0,2 8,25 1,65
3 З’єднювальний шнур шт. 17 2,475 42,075
4 З’єднювальний шнур (220У) м 1 0,44 0,44
Всього 52,635

п/п

Назва

Вартість,

грн.

Амортизація Поточний ремонт
%

Сума,

грн.

%

Сума,

грн.

грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 Кварцовий резонатор 1000 24 240 40 96
2 Резистор 2000 24 480 40 192
3 Транзистор 1420 24 340,8 40 136,32
Всього 1060,8 424,32

36 КП.5.092503.01.03.КР

Арк.
6
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата

2.4 Розрахунок вартості електроенергії.

Таблиця 2.4.

2.5
Розрахунок заробітної плати робітників, зайнятих

встановленням засобів автоматизації.

Встановлення засобів автоматизації буде здійснювати бригада з 3-х чоловік. Заробітна плата робітникам буде нараховуватися за контрактною системою. За виконання даної роботи за 112 годин, підприємство робітникам має заплатити 450 грн.

2.4
Розрахунок відрахувань на соціальне страхування.

Суму відрахувань на соціальне страхування вираховую, виходячи із ставки 37,5% від фонду оплати праці.

(грн.)

2.7 Розрахунок загальновиробничих витрат.

Загально виробничі витрати, пов’язані з обслуговуванням виробництва, по даних підприємства приймаються в розмірі 30-40% витрат від фонду оплати праці.

(грн.)

п/п

Назва

Один.

вимір.

Кількість

Ціна,

грн.

Вартість,

грн.

1 2 3 4 5 6
1 Електроенергія силова кВт/год 1200 0.33 396

36 КП.5.092503.01.03.КР

Арк.
7
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата

2.8 Розрахунок суми витрат на автоматизацію.

Таблиця 2.5.

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

п/п

Назва витрат

Сума,

грн.

1 2 3
1 Вартість засобів автоматизації 4517,885
2 Вартість монтажних матеріалів 52,635
3 Амортизація засобів автоматизації 1060,8
4 Витрати на поточний ремонт 424,32
5 Вартість електроенергії 396
6 Зарплата 450
7 Відрахування на соцстрах 168,75
8 Загальновиробничі витрати 180
9 Інші витрати 217,51
Всього 7467,9

36 КП.5.092503.01.03.КР

Арк.
8
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата

3.
Розрахунок економії від впровадження автоматизації.

В загальному випадку автоматизація виробництва може привести до наступних результатів:

— економії прямих витрат праці – зменшення обслуговуючого персоналу;

— росту продуктивності праці, збільшення обсягу виробництва продукції, покращення її якості;

— економії витрат на електроенергію;

— покращення умов праці – зменшення чисельності персоналу від стомлюючої або тяжкої фізичної праці та роботи в небезпечних або шкідливих для здоров’я умовах;

— до спрощення технологічних схем, зменшення витрат на виробництво.

В даному випадку на підприємстві до автоматизації працювало 3 робітники, а в результаті впровадження засобів автоматизації контролю виробничого процесу достатньо 1-го. Отже, в даному випадку додається економія по фонду заробітної плати, по сумі відрахувань по соціальному страхуванню, а також економія витрат на споживання газу.

Розрахую річний фонд оплати праці робітників до автоматизації. По даних підприємства середньомісячна зарплата 1-го робітника становить 550 грн.

Отже, річний фонд оплати праці до автоматизації буде:

(грн.)

Після автоматизації:

(грн.)

36 КП.5.092503.01.03.КР

Арк.
9
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата

Відрахування на соціальне страхування до автоматизації буде:

(грн.)

Після автоматизації:

(грн.)

Витрати на електроенергію до автоматизації будуть:

(грн.)

Після автоматизації:

(грн.)

Економія фонду оплати праці:

(грн.)

Економія по відрахуваннях на соціальне страхування:

(грн.)

Економія витрат на газ:

(грн.)

Загальна сума економії:

(грн.)

36 КП.5.092503.01.03.КР

Арк.
10
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата

4.
Розрахунок економічної ефективності від

впровадження автоматизації.

4.1
Термін окупності витрат, пов’язаних з впровадженням автоматизації.

Термін окупності витрат буде:

(р.)

4.2 Коефіцієнт економічної ефективності.

Коефіцієнт економічної ефективності буде:

36 КП.5.092503.01.03.КР

Арк.
11
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата

5.
Висновок про економічну доцільність проекту автоматизації.

В результаті автоматизації проточної системи контролю вузлів та блоків радіоелектронних пристроїв, було впроваджено засоби автоматизації, які дозволяють автоматично контролювати даний виробничий процес.

В результаті вивільнено 2-х робітників і досягнуто економії по фонду заробітної плати, а також, зменшено витрати на електроенергію і досягнуто економії витрат.

Порівнюючи фактичний термін окупності 0,4 року з нормативним 6,7 року і фактичний коефіцієнт економічної ефективності 2,47 з нормативним 0,15 можна зробити висновок, що даний проект автоматизації є економічно доцільним.

36 КП.5.092503.01.03.КР

Арк.
12
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата

Зміст

1. Вступ. 3

2.
Розрахунок витрат на проведення автоматизації виробництва. 5

2.1.
Розрахунок вартості засобів автоматизації. 5

2.2.
Розрахунок вартості монтажних матеріалів.
6

2.3.
Розрахунок амортизації і витрат на поточний ремонт.
6

2.4.
Розрахунок вартості електроенергії.
7

2.5.
Розрахунок заробітної плати.
7

2.6.
Розрахунок відрахувань на соціальне страхування.
7

2.7.
Розрахунок загально виробничих витрат.
7

2.8.
Розрахунок суми витрат на автоматизацію.
8

3.
Розрахунок економії від впровадження автоматизації.
9

4.
Розрахунок економічної ефективності від впровадження

автоматизації. 11

5.
Висновок про економічну доцільність проекту автоматизації. 12

36 КП.5.092503.01.03.КР
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
Розробив Диблюк Л. Літера Аркуш Аркушів
Перевір. Фурик Б.Б.
КПТК А-41