Курсовая работа: Графічна модель роботи дільничної станції поїздів

Название: Графічна модель роботи дільничної станції поїздів
Раздел: Промышленность, производство

Час знаходження вагону на станції визначається по трьом елементам:

, год

де час знаходження місцевого вагону на станції від моменту при-буття до початку вантажних операцій;

 час знаходження вагону під вантажними операціями;

 час знаходження вагону на станції від закінчення вантажних операцій до відправлення.

год

год

год

де  вагоно-годин простою від прибуття до початку вант. операцій;

 вагоно-годин простою під вантажними операціями;

вагоно-годин простою від закінчення вантажних операцій до відправлення;

 кількість відправлених місцевих вагонів.

год

Вантажообіг станції

де  сума прибувших вагонів на станцію за добу;

 сума відправлених вагонів за добу.

в-в

Норма робочого парка вагонів

Норма робочого парка вагонів визначається за формулою:

3.00

3.30

7.50

8.50

13.30

13.50

17.00

18.45

5

10

10

5

5

10

10

5

1,13

1,43

1,47

1,32

1,85

2,12

2,25

0,93

5,65

14,3

14,7

6,6

9,25

21,2

22,5

4,65

5,08

4,17

4,17

5,08

2,5

2,0

2,0

2,5

25,42

41,7

41,7

25,42

12,5

20

20

12,5

6,14

6,25

1,88

3,54

1,42

2,53

1,23

1,82

30,7

62,5

18,8

17,7

7,1

25,3

12,3

9,1

3103

3103

3103

3105

3204

3206

3206

15.21

15.21

15.21

18.46

19.16

22.29

22.29

Всього

=60

=98,85

=199,24

=183,5

5.100405.КП.26.3УПП2.10.05.00.ПЗ

Лист

32

Изм. Лист. № докум. Подп. Дата

Курсова робота

Графічна модель роботи дільничної станції поїздів

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………………9

Загальні положення роботи станції……………………………………………………….…..…10

Техніко-експлуатаційна характеристика станції…………………….…………10

Спеціалізація парків і колій станції……………………………………………………….10

Маршрути руху поїздів………………………………………………………………………………..11

Організація роботи станції…………………………………………………………….…………..13

Керівництво експлуатаційною роботою станції……………………………………..13

Інформація про підхід поїздів і вантажів……………………………………………………….…14

Оперативне планування роботи станції……………………………………………………….….14

Технологія обробки поїздів на станції………………………………………………….………..…15

Технологія обробки транзитних поїздів, що проходять станцію без переробки………………………………………………………………………………….15

Технологія обробки поїздів, що поступають в розформування…….…17

Технологія обробки поїздів свого формування…………………………………….18

Організація місцевої роботи на станції……………………………………………….…..20

Організація роботи станційного технологічного центру……………………..……20

Нормування маневрової роботи……………………………………………………………………22

Нормування часу на розформування состава…………………………………………22

Нормування часу на закінчення формування составів різних категорій…22

Технологічний час на закінчення формування одногрупового состава……..22

Технологічний час на закінчення формувння збірного поїзда…….…23

3.3.Нормування часу на перестановку составів……………………………………………….….23

Графічна модель роботи станції……………………………………………………………..……………….26

Розрахунок показників роботи станції…………………………………………………..…………28

Заходи по забезпеченню безпеки руху поїздів та охорона праці на станції………………..35

Висновок…………………………………………………………………………………..……….37

Література………………………………………………………………………………………….….38

5.100405.КП.26.3УПП2.10.00.00.ПЗ
Зм Арк № докум Підпис Дата

Графічна модель роботи дільничної станції

Літера Аркуш Аркушів
Розробив 8 38
Перевірив МТЗТ

ВСТУП

В єдину транспортну мережу нашої країни входять універсальні види транспорту: залізничний, автомобільний, морський (річний), трубо-провідний, повітряний. Вони можуть здійснювати перевезення вантажів різноманітної номенклатури, а також пасажирів.

В загальній транспортній мережі України керуючу роль займає залізничний транспорт. Його домінантність визначає універсальність і регулярність перевезень незалежно від кліматичних умов, часу доби і пори року, висока провізна спроможність і широкорозгалуджена мережа залізниць.

Перед залізничним транспортом поставленні найважливіші завдан-ня—своєчасне, якісне та повне забезпечення потреб народного господарства та населення у перевезеннях. Для рішення цих задач на залізничному транспорті необхідно забезпечити удосконалення організації експлуатаційної роботи залізниць, збільшити швидкості руху поїздів, прискорити зворотність вагонів.

Залізничні лінії поділяються на дільниці, а дільниці на перегони. Межею суміжних перегонів є роздільні пункти: станції, роз’їзди, обгінні пункти, колійні пости і прохідні пости автоблокування.

Станції—головніші елементи безперервно діючого транспортного конвеєра країни. На них розміщенні основні пристрої і споруди, що забезпечують пропускну і провізну спроможність лінії; станційне господарство; локомотивне й вагонне депо; пункти технічного і комерційного огляду; пристрої СЦБ і зв’язку, електрична централізація (ЕЦ). На станціях починається і закінчується перевізний процес.

За призначенням і характером роботи залізничні станції поділяються на проміжні, дільничні сортувальні, вантажні, пасажирські та технічні пасажирські.

До дільничних відносяться станції, основне призначення яких-заміна поїзних локомотивів і локомотивних бригад, технічний і комерційний огляд вагонів і поїздів, розформування і формування дільничних і збірних поїздів, маневрова робота, обслуговування під’їзних колій, а також виконання вантажних і пасажирських операцій.

5.100405.КП.26.3УПП1.16.00.00.ПЗ

Зм Арк № докум Підпис Дата

Вступ

Літ Аркуш Аркушів
Розробив Лопачков 9 38
Перевірив Бугай І.М. МТЗТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РОБОТИ СТАНЦІЇ

1.1 Техніко-експлуатаційна характеристика станції

Станція «Н», дільнична станція поперечного типу, розміщена на двоколійній дільниці. До неї прилягає двоколійна дільниця Б-Н, оснащена автоблокуванням, двоколійна дільниця А-Н, оснащена автоблокуванням також.

Рух поїздів на дільницях виконується тепловозною тягою.

На станції є чотири парки колій: пасажирський, приймально-відправний, сортувальний, транзитний. Усі вони розміщені паралельно пасажирській будівлі, яка розташована з півночі.

Локомотивне господарство на станції «Н» розміщене зі сторони прилягання дільниці Б в горловині станції.

Вантажні операції на станції виконуються на вантажному районі, який розміщений зі сторони сортувального парку і на під’їзній колії заводу, що прилягає до витяжної колії.

Усі стрілки і сигнали головних і приймально-відправних колій включені в електричну централізацію.

Станція «Н» оснащена поїзним диспетчерським зв’язком, постанційним, інформаційним, а також радіо- та гучномовним зв’язком.

1.2. Спеціалізація парків і колій станції.

На станції «Н» передбачено чотири парки колій. Пасажирський парк призначений для прийому і відправлення транзитних і приміських поїздів. Транзитний парк призначений для транзитних поїздів, що проходять станцію без переробки. Приймально-відправний парк призначений для прийому і обробки поїздів, що прибувають на станцію в розформування, а також для перестановки составів свого формування. Сортувальний парк призначений для накопичення вагонів згідно діючого плану формування поїздів. Дані про спеціалізацію парків і колій зводжу в таблицю 1.

5.100405.КП.26.3УПП1.16.01.01.ПЗ
Зм Арк № докум Підпис Дата

Загальні положення роботи станції

Літ Аркуш Аркушів
Розробив Лопачков 10 38
Перевірив Бугай І.М. МТЗТ

Таблиця 1

1.3 Маршрути руху поїздів

Для правильної організації роботи станції необхідно розробити найбільш раціональні маршрути руху по станційним коліям, горловинам поїздів, маневрових складів і локомотивів.

При розробці маршрутів дотримуюсь слідуючих вимог:

повне забезпечення безпеки руху поїздів і виконання маневрової роботи;

установлення найкоротших пробігів локомотивів;

забезпечення найменшої ворожості маршрутів;

передбачення рівномірного завантаження горловин і вантажних колій.

Поїзні маршрути руху зводжу в таблицю 2.

Найменування

парків

№ колії Найменування колій Спеціалізація колій
1 2 3 4
Пасажирський І головна Приймання і відправлення непарних пасажирських і приміських поїздів
ІІ головна Приймання і відправлення парних пасажирських і приміських поїздів
3 приймально-відправна Прийом і відправлення приміських поїздів з зупинкою
Транзитний 4 приймально-відправна Для прийому і відправлення парних транзитних поїздів
5 приймально-відправна Для прийому і відправлення непарних транзитних поїздів
6 приймально-відправна Для прийому і відправлення непарних транзитних поїздів
Приймально-відправний 7 ходова Для пропуску локомотивів
8 приймально-відправна Для прийому і обробки поїздів з усих напрямків, що поступають в розформування
9 приймально-відправна Для перестановки і обробки поїздів свого форму-вання
10 приймально-відправна Для перестановки і обробки поїздів свого форму-вання
Сортувальний 11 сортувальна Для накопичення вагонів призначенням на А
12 сортувальна Для накопичення вагонів призначенням на Н-А
13 сортувальна Для накопичення вагонів призначенням на Б
14 сортувальна Для накопичення вагонів призначенням на Б-Н
15 сортувальна Для вагонів призначенням на вантажний район
16 сортувальна Для вагонів призначенням на завод

5.100405.КП.26.3УПП1.16.01.02.ПЗ

Лист

11

Изм. Лист. № докум Подп. Дата

Таблиця 2

Операції Напрямок № колії Категорії поїздів Номери стрілок, які входять до маршруту
прийом з А ІІ пасажирські і приміські 4,6,16,20,22,26
3 приміські 4,6,16,20,22,26,28,30
4 транзитні 4,6,16,20,22,24,32
8 в розформування 4,6,8,12
прийом з Б І пасажирські і приміські 1,25,31,33
3 приміські 1,25,31,33
5 транзитні 1,25,27,29,35,37,53,55,57
6 приміські 1,25,27,29,35,37,53,55,57
8 в розформування 1,3,5,7,9,11,41,47,49
відправлення на А І пасажирські і приміські 30,28,14,2
3 приміські 30,28,14,2
5 транзитні 36,34,32,24,22,20,16,14,2
9 свого формування 12,8,6,4,2
10 свого формування 12,8,6,4,2
відправлення на Б ІІ пасажирські і приміські 35,29,27,23,5,3
3 приміські 33,31,29,27,23,5,3
4 транзитні 53,37,35,29,27,23,5,3
9 свого формування 49,47,41,11,9,7,5,3
10 свого формування 49,47,41,11,9,7,5,3

5.100405.КП.26.3УПП1.16.01.03.ПЗ

Лист

12

Изм. Лист. № докум. Подп. Дата

ПОЧАТКОВІ ДАНІ.

Схема станції-додакток №1.

Схема залізничних напрямків, що примикають до станції Н.

Л А Н Б К

Характеристика дільниць, які примикають до станції Н

План формування поїздів по станції Н.

Дільниці

Кількість

головних колій

Засоби зв’язку Вид тяги Час руху
пасажир. вантажн.
А-Н II АБ тепловозна 10 12
Н-Б II АБ тепловозна 12 15

5. Характеристика технічних засобів станції.

Станція призначення Призначення груп вагонів Категорія поїзда

А

А

Б

Б

Станція А і далі до станції Л

На проміжні станції дільниці Н-А

Станція Б і далі до станції К

На проміжні станції дільниці Н-Б

Дільничний

Збірний

Дільничний

Збірний

6. Залишок вагонів по напрямкам на коліях сортувального парку.

Відстань від ГС колій СП до ВР Відстань від ГС колій СП до заводу Довжини вхідних горловин Ухил витяжної колії

Кількість операцій

по роз- чепці вагонів, Р0

Кількість відчепів у составі, q0

Кількість груп вагонів збірного поїзда,

К

зі сторони А зі сторони Б
800 1000 450 550 2,0 0,6 24 5

Залишок вагонів на коліях сортувального парку по напрямках
А А–Н Б Б–Н
20 20 10 5
5.100405.КП.26.3УПП1.16.00.00.ПЗ
Зм Арк № докум Підпис Дата

Початкові дані

Літера Аркуш Аркушів
Розробив Лопачков 3 38
Перевірив Бугай І.М.. МТЗТ

2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СТАНЦІЇ

2.1. Керівництво експлуатаційною ротою станції.

Задачею оперативного керівництва роботою станції являється забезпечення виконання державних планів перевезень, ефективного використання технічних засобів на станції при безумовному забезпеченню безпеки руху і техніки безумовної безпеки працівників.

Керівництво роботою станції і відповідальність за виконання на неї виконує начальник станції у відповідності до Положення про залізничну станцію. Керівництво оперативною роботою, контроль за виконанням добових змінних планів і завдань, організацію обробки поїздів і вагонів згідно технологічного процесу здійснює змінний маневровий диспетчер (ДСЦ). Він координує діяльність всіх цехів, складає оперативні плани роботи з черговим по Дирекції, черговим по локомотивному депо, змінним майстром пункту технічного огляду вагонів (ПТО) і забезпечує виконання цих планів.

Черговий по станції (ДСП) особисто керує прийомом, відправленням і пропуском поїздів, маневровими переміщеннями з одного маневрового району в інший, а також з виїздом на головні колії станції. Накази ДСП про прийом і відправлення поїздів і переміщення маневрових складів та локомотивів обов’язкові не тільки для працівників станції, але й для маневрових і поїзних локомотивних бригад та оглядачів поїздів.

ДСЦ-маневровий диспетчер

ДСП-черговий по станції

ДСПП-черговий по парку

5.100405.КП.26.3УПП1.16.02.01.ПЗ

Зм Арк № докум Підпис Дата

Організація роботи станції

Літ Аркуш Аркушів
Розробив Лопачков 13 38
Перевірив Бугай І.М. МТЗТ

2.2. Інформація про підхід поїздів і вантажів

Оперативне планування роботи станції засноване на своєчасній інформації про підхід поїздів. Станція отримує інформацію двох видів: попередню і точну.

Попередню інформацію передають з Дирекції залізничних перевезень, разом з завданням на наступну зміну. Вона складає дані про поїзди, що прибудуть на станцію за зміну з кожного напрямку, в тому числі, що поступають в переробку, а також про вагони, що слідують під вивантаження на дану станцію. Періодично, через кожні 4-6 годин з Дирекції передається на станцію відкоректована інформація про кожний поїзд і місцеві вагони.

На всі поїзди, що поступають на станцію в повну чи часткову переробку, станція отримує точну інформацію у вигляді телеграм-натурних листів (ТГНЛ). ЇЇ по мірі відправлення поїздів передають станції формування чи станції передачі інформації. На поїзди, час ходу яких зі станції формування до станції призначення невеликий, передають телеграми-зведення, де вказують номер і індекс поїзду, кількість вагонів, умовну довжину і масу.

Інформація про состави збірних поїздів і об’ємі телеграми-зведення передають з Дирекції залізничних перевезень.

2.3. Оперативне планування роботи станції

Задача оперативного планування роботи станції-забезпечення виконання державного плану перевезень, графіка руху поїздів, плану формування поїздів, а також технологічного процесу роботи станції. Система оперативного планування забезпечує безперебійний прийом, своєчасне розформування, формування і відправлення поїздів, скорочення часу знаходження вагонів на станції, підвищення продуктивності маневрових засобів та виконання планів по навантаженню.

На станції розробляють добові, змінні і поточні оперативні плани.

Добовий план для станції розробляє Дирекція і передає на станцію у вигляді диспетчерського наказу. Його передають на станцію не пізніше, ніж за три години до початку плануємого періоду. Добовий план містить слідуючі завдання:

загальну кількість вагонів, що належить прийняти з кожного напрямку з розподілом на транзитні без переробки і з переробкою;

загальну кількість поїздів, що планується до відправлення на кожний напрямок, з виділенням поїздів свого формування;

завдання на відправлення порожніх вагонів за вказаним напрямком і

5.100405.КП.26.3УПП1.16.02.02.ПЗ

Лист

14

Изм. Лист. № докум. Подп. Дата

родом рухомого складу;

розміри навантаження і розвантаження.

В добову плані виділяють об’єм роботи на першу половину доби, на другу половину доби Дирекція по тим же показникам дає змінне завдання, уточнюючи планує мий об’єм роботи. На основі добового плану і змінного завдання Дирекції, графіка руху поїздів і плану формування поїздів, начальник станції чи його заступник складає план роботи станції на змінну.

Змінний план установлює:

число поїздів, що належить прийняти в розформування, формування, відправлення на кожний напрямок з виділенням составів свого формування;

завдання на відправлення порожніх вагонів з указанням напрямку і роду рухомого складу;

об’єм навантаження і розвантаження та інше.

Змінний план фіксується в графіку маневрового диспетчера.

Деталізацію змінного плану виконує маневровий диспетчер при розробці поточних планів на основі точної інформації про состави поїздів і часу прибуття їх на станцію. В процесі чергування маневровий диспетчер планує на кожні2-3 години маневрову роботу, вказуючи строки початку і закінчення формування составів, обробки вантажних фронтів, подачі і прибирання місцевих вагонів.

2.4. Технологія обробки поїздів на станції

2.4.1. Технологія обробки транзитних поїздів, що проходять станцію без переробки

До транзитних поїздів належать поїзди без переробки або з частковою переробкою — зі зміною маси або довжини.

До прибуття поїзда ДСП одержує від ДНЦ інформацію про номер та індекс поїзда, приблизний час прибуття, призначення та інші дані, які характеризують склад поїзда.

Перед прийомом ДСП сповіщає чергового по локомотивному депо, працівників ПТО, ПКО, станційних працівників, що відповідають за закріплення составів, працівників СТЦ про майбутнє прибуття поїзда з указанням номеру колії, номеру поїзда.

Поїзд, що прибуває зустрічають працівники, що беруть участь у його обробці. Після зупинки поїзда на колії приймання, состав закріпляється гальмовими башмаками, після чого за вказівкою ДСП локомотив відчіплюється від поїзда і направляється в локомотивне депо, після чого

5.100405.КП.26.3УПП1.16.02.03.ПЗ

Лист

15

Изм. Лист. № докум. Подп. Дата

працівники ПТО огороджують состав і розпочинають його технічний огляд. Вагони, що потребують ремонту без відчеплення, ремонтуються в составі цього поїзда працівниками ПТО. Після закінчення технічного огляду старший оглядач вагонів сповіщає про це ДСП.

Паралельно з технічним оглядом виконується комерційний огляд. Про результати огляду в комерційному відношенні та готовність його до відправлення приймальник поїздів повідомляє ДСП з подальшою відміткою про це в книзі ГУ-98. При наявності вагонів з комерційними несправностями, що загрожують цілостності вантажу, безпеці руху та неможливості їх усунення приймальник робить крейдяні помітки на вагонах і повідомляє номери цих вагонів ДСП для відчеплення їх і подачі на колії, що призначенні для усунення несправностей з подальшим складанням акту загальної форми ГУ-23.

Перед відправленням поїзда ДСП переконується в готовності поїзда в технічному і комерційному відношенні.

Поїзний локомотив причіпляють до состава не пізніше ніж за 10 хвилин, а при відсутності на колії повітропровідної мережі не пізніше ніж за 20 хвилин до відправлення поїзда. Після причеплення локомотива оглядачі автоматники проводять випробування автогальм, заповнюють довідку про гальма та вручають її машиністу локомотива.

При зміні локомотивної бригади паралельно з технічним та комерційним оглядом локомотивна бригада приймає локомотив і пакет перевізних документів, безпосередньо від локомотивної бригади, що прибула і проводять випробування автогальм. Прийом і здача перевізних документів засвідчується підписами в маршрутах машиністів з указанням часу передачі документів.

Графік обробки транзитних поїздів, що проходять на станцію без переробки

Найменування операцій до прибуття поїзда після прибуття поїзда, хв виконавець
0 10 20 30

Одержання від ДНЦ повідомлення про час прибуття, номер і призначення поїзда

Черговий по станції
Сповіщення працівників станції ПТО, ПКО, чергового локомотивного депо про номер, час та колію приймання поїзда

Черговий по станції
Вихід на колію приймання працівників, що беруть участь в розробці поїзда

Працівники станції, ПТО, ПКО

5.100405.КП.26.3УПП2.10.02.04.ПЗ

Лист

16

Изм. Лист. № докум. Подп. Дата

Графік обробки транзитних поїздів, що проходять на станцію без

переробки (продовження)

2.4.2. Технологія обробки поїздів, що поступають в розфор-мування

Отримавши повідомлення про вихід поїзда з сусідньої станції ДСП станції узгоджує з ДСЦ колію приймання і повідомляє працівників ПТО, ПКО, працівників СТЦ про номер поїзда, індекс поїзда, колію приймання і час прибуття для підготовки його до зустрічі.

Прибуваючий на станцію поїзд, перевіряють зчитуючи і передаючи в СТЦ номери вагонів і порядок розміщення їх в составі. Пакет вантажних документів пересилають в СТЦ. Після зупинки поїзда, відчеплення поїзного локомотива, закріплення і огородження состава працівники ПТО, ПКО приступають до огляду. В парку приймання виявляють вагони, які потребують відчепочного ремонту, а також з технічними та комерційними несправностями, які можуть бути усунені в парку відправлення за час обробки состава. Всі несправності відмічають на вагонах, наносячи крейдяні помітки. Для підготовки состава до розформування одночасно з технічним оглядом, слюсарі ремонтують автозчепні пристрої і відпускають гальма. Після перевірки та ремонту

Найменування операцій до прибуття поїзда після прибуття поїзда, хв виконавець
0 10 20 30

Відчеплення поїзного

локомотива, відпускання

автогальм

Локомотивна

бригада, ПТО, ПКО

Прийом перевізних документів від локомотивної бригади

Оператор СТЦ

Огородження состава, ТО, КО, технічний ремонт вагонів та усунення комерційних

несправностей

20

Працівники ПТО, ПКО
Причеплення поїзного локомотива, проба автогальм, вручення пакета з перевізними документами та відправлення

10

Локомотивна

бригада,

ПТО, ПКО,

оператор СТЦ

Загальна тривалість обробки поїзда

30

5.100405.КП.26.3УПП2.10.02.04.ПЗ

Лист

17

Изм. Лист. № докум. Подп. Дата

вагонів маневровий локомотив витягує состав на витяжну колію і починає розпуск.

Графік обробки поїздів, що поступають в розформування

2.4.3 Технологія обробки поїздів свого формування.

Нові поїзди в сортувальному парку накопичуються з груп вагонів розформованих составів. Парк відправлення завершує роботу всіх елементів станції. Перед відправленням перевіряють правильність формування і зчеплення вагонів в составі, міцність закріплення вантажів, закріплення та забезпечення їх збереження.

Найменування операцій до прибуття поїзда після прибуття поїзда, хв виконавець
0 5 10 15
Одержання, розмітка і пересилання ТНЛ ДСЦ в СТЦ і ПТО

Оператор СТЦ
Складання сортувального листка

Оператор СТЦ
Одержання від ДНЦ повідомлення про номер поїзда і час його прибуття

Черговий по станції
Сповіщання працівників СТЦ, ПТО, ПКО про час і колію прибуття поїзда

Черговий по станції
Контроль, перевірка состава в горловині

Оператор СТЦ
Доставка перевізних документів в СТЦ

Оператор

СТЦ

Перевірка ТГНЛ, штемпелювання і перевірка перевізних документів

10

Оператор

СТЦ

Коригування сортувального листка

3

Оператор

СТЦ

ТО состава, відпускання гальм

15 Працівники ПТО
Комерційний огляд

15 Приймальник поїздів
Загальна тривалість обробки поїзда

15

5.100405.КП.26.3УПП2.10.02.04.ПЗ

Лист

18

Изм. Лист. № докум. Подп. Дата

В парку відправлення з составами поїздів свого формування виконують слідуючі операції:

технічний огляд і безвідчепочний ремонт вагонів;

комерційний огляд і усунення виявлених недоліків;

здача документів локомотивній бригаді;

причеплення поїзного локомотива, випробування автогальм.

Після перестановки состава в парк відправлення ДСП пред’являє оператору ПТО состав до технічного огляду, вказуючи номер колії, кількість вагонів в составі, номер головного1 і хвостового вагонів, приблизний час відправлення і напрямок поїзда. Працівники пункту ПТО, огородивши состав, оглядають і ремонтують вагони. Оглядачі-автоматники оглядають і перевіряють гальмівні пристрої і після усунення недоліків приступають до випробування автогальм. Одночасно с технічним оглядом приймальники поїздів оглядають в комерційному відношенні і усувають виявлені недоліки, що загрожують безпеці руху і збереженню вантажів.

По закінченню оглядів доповідають ДСП про готовність составу. Після причеплення поїзного локомотива оглядачі-автоматники проводять випробування автогальм Вантажні документи в запечатаному вигляді вручають машиністу поїзного локомотива.

Графік обробки поїздів свого формування

Найменування операцій до перестановки в парк відправлення після перестановки в парк відправлення виконавець
0 10 20 30
Погодження колій перестановки

ДСЦ, черговий по станції
Перестановка состава в парк відправлення

локомотивна бригада

Оформлення натурного листа і підбір документів

Оператор СТЦ
Контрольна перевірка состава з натури

Оператор СТЦ
Конвертування і пересилка документів в парк відправлення

10

Оператор СТЦ
Технічний огляд состава і усунення несправностей

20

працівники ПТО
Комерційний огляд состава і усунення несправностей

20

працівники поїздів
Вручення документів машиністу локомотива

оператор при ДСП
Причеплення поїзного локомотива, випробування автогальм і відправлення

10

Локомотивна бригад, працівники ПТО
Загальна тривалість обробки поїзда

30

5.100405.КП.26.3УПП2.10.02.04.ПЗ

Лист

19

Изм. Лист. № докум. Подп. Дата

2.5. Організація місцевої роботи на станції

На станції робота з місцевими вагонами розроблена так, щоб забезпечити взаємозв’язок у виконанні маневрових, вантажних і комерційних операцій, а також узгодити роботу станції і під’їзної колії, що до неї примикає.

Місцевими називаються вагони, з якими на станції виконуються вантажні операції. На заданій станції навантаження і розвантаження вагонів виконується на вантажному районі і на під’їзній колії заводу.

При розформуванні составів поїздів місцеві вагони направляються на колії сортувального парку. Задачею маневрового диспетчера станції являється скорочення до мінімуму простою місцевих вагонів в очікуванні їх подачі на вантажні фронти. При отримуванні завдання на виконування подачі вагонів складач поїздів доставляє вагони на вантажний фронт, виконує їх розстановку, за допомогою гальмових башмаків виконує закріплення. Після виконання вантажних операцій ДСЦ дає команду складачу поїздів на виконання прибирання вагонів. При цьому складач поїздів виконує збирання вагонів на вантажних фронтах і виставляє їх на колії сортувального парку. Завантаженні вагони ставлять на колії накопичення у відповідності з призначенням вагонів. Порожні вагони виставляють у відповідності з регулювальним завданням на здачу порожняка, яке установлюється Дирекцією залізничних перевезень.

На графіку виконаної роботи маневровий диспетчер відображає змінне завдання на навантаження та розвантаження вагонів, час подачі і прибирання та наявності вагонів на вантажних фронтах, готовності їх до прибирання та роботу маневрового локомотива.

2.6 Організація роботи станційного технологічного центру

Станційний технологічний центр(СТЦ) обладнаний:

— прямим телефонним зв’язком з товарною конторою та іншими станційними працівниками;

інформаційним зв’язком для обміну інформацією з інформаційним центром Дирекції і обчислювальним центром залізниці;

— магнітофони, телетайпи для списування вагонів в горловинах станції;

— пристрої пневмопошти великого і малого діаметру для пересилання вантажних документів і натурних листів;

— електромагнітні штемпелі для штемпелювання вантажних документів.

5.100405.КП.26.3УПП2.10.02.05.ПЗ

Лист

20

Изм. Лист. № докум. Подп. Дата

СТЦ отримує інформацію у вигляді телеграм-натурного листа (ТГНЛ) на поїзди через електронну обчислювальну машину (ЕОМ), наступна перевірка виконується шляхом зчитування номерів вагонів в прибуваючих поїздах у вхідній горловині парку приймання, і перевірки з даними ТГНЛ оператором СТЦ.

Пакети з вантажними документами локомотивні бригади опускають в прийомні бункери, що установлені в горловині парку приймання, де їх забирають і пересилають по пневмопошті в СТЦ та перевіряють цілісність конвертовки документів.

В СТЦ виконується перевірка наявності документів з даними ТГНЛ, вантажні документи на місцеві вагони оператор по прибуттю штемпелює і комплектує для передачі в товарну контору станції.

Оператор по прибуттю, керуючись єдиною по мережі розміткою, розмічає ТГНЛ відповідно до плану формування поїздів. Розмічений ТГНЛ передають маневровому диспетчеру для внесення необхідних поміток до плану розпуску состава. Потім його передають черговим по гірці, який використовує для розпуску составу.

Для своєчасної підготовки ТГНЛ, підбору вантажних на сформовані поїзди, оператор-накопичувач заповнює листки обліку наявності і розміщення вагонів на сортувальних коліях.

Оператор-накопичувач заповнює листки обліку на основі розмічених і відкоректованих маневровим диспетчером в порядку відповідно до розміщення вагонів на коліях сортувального парку після розпуску состава. Періодично по мірі накопичення вагонів на кожній сортувальній колії, накопичувач підраховує кількість вагонів, їх масу і повідомляє маневровому диспетчеру.

Оператор по відправленню в процесі накопичення оформлює натурні листи на состави, використовуючи для цього листки обліку наявності вагона і розміщення їх на коліях сортувального парку і наявності вантажних документів.

Дані в натурному листі і підібрані документи повинні відповідати фактичній наявності і розміщення вагонів в составі. Натурний лист на станції формування складається з трьох екземплярах:

перший — вкладається в пакет перевізних документів;

другий — вручається машиністу поїзного локомотива;

третій — залишається на станції і використовується для обліку і обробки інформації.

Пакет з вантажними документами на сформований состав в запечатаному вигляді оператор пересилає по пневмопошті в парк відправлення, де його перед відправленням поїзда вручають машиністу локомотива під підпис.

5.100405.КП.26.3УПП2.10.02.06.ПЗ

Лист

21

Изм. Лист. № докум. Подп. Дата

7. Кількість вагонів у составі поїзда––50.

8. Розклад прибуття поїздів по станції Н.

Прибуття поїздів з А

Прибуття поїздів з Б

№ п/п Номер поїзда Час прибуття Призначення вагонів в составі
А А-Н Б Б-Н ВР Завод

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

2102

2104

2106

3102

2108

2110

2112

3402

2114

2116

3104

2118

2120

3106

2122

2124

1.00

1.50

3.00

3.40

4.25

5.25

7.30

8.50

11.00

13.25

14.20

14.50

17.10

17.50

19.25

21.20

50

50

50

25

50

50

50

25

50

50

20

50

50

30

50

50

15

20

20

15

10

10

5

5

№ п/п Номер поїзда Час прибуття Призначення вагонів в составі
А А-Н Б Б-Н ВР Завод

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

2203

2205

3203

2207

2209

3403

2211

2213

2215

3205

2217

2219

3207

2221

2223

2225

1.20

2.00

3.30

5.20

6.10

7.50

10.20

11.25

12.45

14.00

15.10

16.10

17.25

18.50

20.10

22.20

50

50

25

50

50

20

50

50

50

35

50

50

30

50

50

50

20

20

10

10

10

10

5

5

5.100405.КП.26.3УПП1.16.00.00.ПЗ

Лист

4

Изм. Лист. № докум. Подп. Дата

3. НОРМУВАННЯ МАНЕВРОВОЇ РОБОТИ

3.1. Нормування часу на розформування состава

Технологічний час на розформування состава з витяжної колії розра-ховується по формулі:

,

Тс-технологічний час на сортування вагонів, хв;

Тос-технологічний час на осаджування вагонів, хв;

Технологічний час на сортування вагонів з витяжної колії розрахо-вується по формулі:

, хв., де

А,Б-нормативні коефіцієнти, величини яких залежать від способу сортування, ухилу витяжної колії і типу маневрового локомотиву;

q0-кількість відчепів у составі;

mc-число вагонів у составі;

Тс=А·q0+Бmc=0,41∙16+0,32∙50=22,56 хв.

Технологічний час на осаджування вагонів визначається по формулі:

Тос=0,06∙mc, хв

Тос=0.06∙50=3 хв.

Технологічний час на розформування вагонів:

Тр=22,56+3=25,5626 хв.

3.2. Нормування часу на закінчення формування составів різних категорій

3.2.1. Технологічний час на закінчення формування одно групового состава при накопичені вагонів на одній колії визначається по формулі:

Тзф=Тпте+Тпідт, хв., де

Тпте-це технологічний час на виконання операцій, пов’язаних з розста-новкою вагонів у составі згідно вимог ПТЕ (неспівпадання вісей авто-зачепів, розстановка вагонів прикриття);

Тпідт-час на підтягування вагонів зі сторони витяжної колії для ліквідації «вікон» на колії сортувального парку (хв.);

Тпте розраховується по формулі:

Тпте=В+Е∙mф, хв., де

В і Е-нормативні коефіцієнти, величини яких залежать від середнього

5.100405.КП.26.3УПП2.10.03.01.ПЗ

Зм Арк. № докум Підпис Дата

Нормування маневрової роботи

Літера Аркуш Аркушів
Студент Кулаксиз 22 38
Викладач Бугай І.М. МТЗТ

числа розчепок (Р0) в місцях неспівпадання повздовжніх вісей автозчепів.

Тпте=В+Е∙mф=1,92+0,12∙50=7,92 хв.

Тривалість підтягування вагонів складає:

Тпідт=0,08∙mф, хв.,

Тпідт=0,08∙50=4 хв.

Технологічний час на закінчення формування одно групового состава складає:

Тзф=Тпте+Тпідт=7,92+4=11,9212 хв.

3.2.2. Технологічний час на формування збірного поїзда при накопи- ченні на одній колії визначається по формулі:

Тф=Тс+Тзб, хв., де

Тс-тривалість сортування вагонів методом осаджування чи поштовхами на коліях сортувального парку, хв.

Тс=А∙q0+Б∙mc, де

А і Б-нормативні коефіцієнти, які залежать від способу і умов сорту-вання вагонів;

q0-число відчепів в составі збірного поїзда, що накопичувався перед початком формування;

Тзб-тривалість збірки вагонів на колію формування, хв

Тзб=1,8∙Р+0,3∙mзб, хв., де

mзб-число вагонів, переставляємих на колію збірки формуємого состава;

Р-число колій, з яких переставляються вагони на колію збірки:

Р=К-1, де

К-кількість груп вагонів в составі збірного поїзда;

Р=К-1=8-1=7 колій

вагони

Тзб=1,8∙Р+0,3∙mзб=1,8∙7+0,3∙44=12,6+13,2=25,8 хв.,

Тс=А∙q0+Б∙mc=0,41∙16+0,32∙50=22,56 хв.,

Тф=Тс+Тзб=22,56+25,8=48,3648 хв.

3.3. Нормування часу на перестановку составів

Розрахунок технологічного часу на перестановку состава із парка в парк на подачу вагонів на вантажний район і під’їзну колію, розрахо-вується по формулі:

Тпер=а+в∙mc, хв., де

а,в-нормативні коефіцієнти, які залежать від довжини напіврейсів;

mc-це число вагонів в маневровому составі.

5.100405.КП.26.3УПП2.10.03.02.ПЗ

Лист 23
Изм. Лист. № докум. Подп. Дата

Розрахунок технологічного часу на перестановку состава з ПВП на витяжну колію зводжу в таблицю, де вказую найменування і час, який затрачається, на кожний напіврейс.

Таблиця №3

Тпер=3,72+0,078∙50=7,628 хв.

Розрахунок технологічного часу на перестановку сформованого составу із сортувального парку в ПВП зводжу в таблицю.

Таблиця №4

Напіврейс Переміщення

Довжина напіврейсу,

м

Норматив
від до а в
Заїзд локомотива резервом витяжна колія ГС колія ПВП 350+50=400 1,32

Витягування

ГС колії ПВП витяжна колія 400+50∙15=1150 2,40 0,078

=3,72

=0,078

Тпер=6,56+0,164∙50=14,7615 хв.

Розрахунок часу на перестановку маневрового состава із сортувального парку на витяжний район зводжу в таблицю.

Напіврейс Переміщення

Довжина напіврейсу,

м

Норматив
від до а в
Заїзд локомотива резервом витяжна колія ГС колія ПВП 450+50=500 1,44

Витягування

ГС колії ПВП витяжна колія 500+50∙15=1250 2,56 0,082
Перестановка витяжна колія ГС колії ПВП 1250 2,56 0,082

=6,56

=0,164

5.100405.КП.26.3УПП2.10.03.03.ПЗ

Лист

24
Изм. Лист. № докум. Подп. Дата

Таблиця 5

Тпер=3,4+0,03610=4хв

.

Розрахунок часу на подачу вагонів на під’їзну колію заводу зводжу в таблицю:

Таблиця 6

Напіврейс Переміщення

Довжина напіврейсу,

м

Норматив
від до а в
Заїзд локомотива резервом витяжна колія ГС колія СП 500 1,44

Подача

ГС колії СП Вантажний район 900 1,96 0,036

=3,4

=0,036

Тпер=3,69+0,045=4хв.

Напіврейс Переміщення

Довжина напіврейсу,

м

Норматив
від до а в
Заїзд локомотива резервом витяжна колія ГС колія СП 500 1,44

Подача

ГС колії СП Завод 1050 2,25 0,04

=3,69

=0,04

5.100405.КП.26.3УПП2.10.03.03.ПЗ

Лист

25

Изм. Лист. № докум. Подп. Дата

9. Розклад прибуття пасажирських поїздів на станцію Н

10. Об’єм і розподіл місцевої роботи по об’єктам станції

п/п

Номер поїзда Час прибуття Категорія поїзда

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

6102

6203

108

155

156

6103

6204

109

6.45

9.05

1.10

9.20

22.10

18.30

21.00

15.05

Приміський

Приміський

Пасажирський

Пасажирський

Пасажирський

Приміський

Приміський

Пасажирський

Найменування вантажного фронту Вивантажен-ня вагонів Завантаження вагонів призначенням на А Напрямок порожніх вагонів на Б Вмістимість вантажного фронту, ваг. Тривалість виконання вантажних операції, год.

Вантажний район

Завод

40

20

20

10

20

10

10

5

2.0

2.5

5.100405.КП.26.3УПП1.16.00.00.ПЗ

Лист

5

Изм. Лист. № докум. Подп. Дата

4. ГРАФІЧНА МОДЕЛЬ РОБОТИ СТАНЦІЇ

Графічна модель роботи станції представляє собою графічне відображення всіх операцій по обробці поїздів і вагонів, установлює використання технічних засобів станції і складається з:

схеми станції;

графіка руху поїздів на прилягаючих до станції перегонах;

графіка роботи станції.

На схему станції наношу зверху сітки графічної моделі в довільному масштабі, але зберігаю пропорційність і взаємозалежність всіх пристроїв і елементів станції.

На графічній моделі роботи станції наношу всі елементи роботи станції в слідкуючій послідовності (зверху-вниз):

графік прибуття непарних і відправлення парних поїздів;

графік прибуття парних і відправлення непарних поїздів;

найбільш завантаженні стрілки парної і непарної горловин;

колії пасажирського парку;

колії транзитного парку;

колії сортувального парку;

пункти місцевої роботи;

витяжні колії;

маневрові локомотиви.

5.100405.КП.26.3УПП2.10.04.00.ПЗ
Зм Арк № докум Підпис Дата

Графічна модель роботи станції

Літера Аркуш Аркушів
Розробив Кулаксиз 26 38
Перевірив Бугай І.М.. МТЗТ

Відомість нормування часу на виконання операцій

Найменування операцій Норма часу Одиниці вимірювання Умовні позначки Спосіб визначення

1

Обробка транзитного поїзда без переробки. 30

хв.

По технологічному процесу.

2

Обробка поїзда, що прибув на станцію в розформування. 15 хв.

По технологічному процесу.

3

Обробка поїзда свого формування. 30 хв.

По технологічному процесу.

4

Зайняття характерних стрілок:

— по прибуттю;

— по відправленню.

5

5

хв.

хв.

По технологічному процесу.

5

Розформування составу. 26 хв.

По розрахунку

6

Формування дільничного поїзду. 12 хв.

По розрахунку

7

Формування збірного поїзду. 48 хв.

По розрахунку

8

Витягування составу на витяжну колію. 8 хв.

По розрахунку

9

Перестановка состава з сортувального парку в ПВП 15 хв.

По розрахунку

10

Навантаження і розвантаження на заводі.

10

20

хв.

хв.

По завданню

По завданню

11

Слідування на вантажний район, завод.

4

4

хв.

хв

По розрахунку

По розрахунку

12

Навантаження розвантаження на вантажному районі.

20

10

хв.

хв.

По завданню

По завданню

13

Накопичення вагонів. хв.

14

Збирання вагонів. хв.

По технологічному процесу.

15

Перестановка вагонів. хв.

По технологічному процесу.

16

Розстановка вагонів. хв.

По технологічному процесу.
5.100405.КП.26.3УПП2.10.04.00.ПЗ

Лист

27

Изм. Лист. № докум. Подп. Дата

5. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ СТАНЦІЇ

На основі побудованої графічної моделі роботи станції визначаю основні показники:

простій транзитного вагону без переробки;

простій транзитного вагону з переробкою;

простій місцевого вагону в тому числі під однією вантажною операцією.

Розрахунок часу знаходження транзитного вагону без переробки визначаю по формулі:

де сума вагоно-годин простою транзитних вагонів без переробки за добу;

кількість відправлених вагонів без переробки за добу.

Визначені вагоно-години простою транзитних вагонів без переробки зводжу в таблицю №1

№ п/п Номер поїзда Час Кількість вагонів Вагоно-години простою
Прибуття Відправлення Знаходження на станції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2102

2203

2104

2205

2106

2108

2207

2110

2209

2112

2211

2114

2213

2215

2116

2118

2217

2219

2120

2221

2122

2223

2124

2225

0.10

0.15

1.50

2.00

2.50

4.25

4.55

5.25

6.10

7.00

10.00

10.10

11.15

12.05

12.40

14.50

14.55

16.10

16.50

19.30

20.00

20.40

21.20

22.20

0.40

0.45

2.10

2.30

3.20

4.55

5.25

5.55

6.40

7.30

10.30

10.40

11.45

12.40

13.10

15.20

15.35

16.40

17.20

20.00

20.30

21.10

21.50

22.50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,58

0,50

0,50

0,66

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

29,00

25,00

25,00

33,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

Всього

=1200

=612

5.100405.КП.26.3УПП2.10.05.00.ПЗ
Зм Арк № докум Підпис Дата

Розрахунок показників роботи станції

Літера Аркуш Аркушів
Розробив Кулаксиз 28 38
Перевірив Бугай І.М. МТЗТ

год

Час находження вагону з переробкою розчепленням на 5 елементів:

по прибуттю-tпр

під розформуванням-tрозф

під накопиченням-tнак

під закінчення формування-tзф

по відправленню-tвідпр

де сума вагоно-годин простою;

сумарна кількість вагонів.

Визначені вагоно-години простою транзитних з переробкою в ПВП зводжу в таблицю №2

год

Визначення середнього часу знаходження транзитного вагона з переробкою під розформуванням зводжу в таблицю №3

№ п/п Номер поїзда Час Кількість вагонів Вагоно-години простою
Прибуття Початок перестановки Знаходження в ПВП

1

2

3

4

5

6

7

8

3203

3102

3403

3402

3205

3104

3207

3106

3.00

3.30

7.50

8.50

13.30

13.50

17.00

18.45

3.15

3.49

8.15

9.16

13.50

14.24

17.15

19.00

0,25

0,32

0,42

0,43

0,33

0,57

0,25

0,25

50

50

50

50

50

50

50

50

12,50

16,00

21,00

21,50

13,60

28,50

12,50

12,50

Всього

=400

=138,1

год

№ п/п Номер поїзда Час Кількість вагонів Вагоно-години простою
Початок перестановки Закінчення розформування Розформування

1

2

3

4

5

6

7

8

3203

3102

3403

3402

3205

3104

3207

3106

3.15

3.49

8.15

9.16

13.50

14.24

17.15

19.00

3.49

4.23

8.49

9.50

14.24

14.58

17.49

19.34

0,57

0,57

0,57

0,57

0,57

0,57

0,57

0,57

50

50

50

50

50

50

50

50

28,50

28,50

28,50

28,50

28,50

28,50

28,50

28,50

Всього

=400

=228

5.100405.КП.26.3УПП2.10.05.00. ПЗ

Лист

29

Изм. Лист. № докум. Подп. Дата

Визначення середнього часу знаходження транзитного вагону з переробкою в сортувальному парку під накопиченням зводжу в Таблицю №4.

год

Визначення середнього часу знаходження транспортного вагону з переробкою під формуванням з ПВП зводжу в Таблицю №5

Номер колії Залишок вагонів Число вагонів Час знаходження вагонів під накопиченням Вагоно-годин простою
Прибув з наступним поїздом Знаходиться на коліях накопичення
11 15

25

20

10

5

10

35

5

30

15

40

60

10

20

25

35

70

20

25

55

5

3,82

5

0,72

0,81

3,35

0,7

1,11

2,3

6,18

57,3

200

7,2

16,2

83,75

24,5

22,2

57,5

30,9

12 12

20

20

10

10

12

32

52

2

12

22

3,82

5

1,02

4,57

3,33

6,18

45,84

160

53,04

9,14

39,96

135,96

13 25

25

25

20

5

10

30

10

5

25

50

25

45

50

10

40

50

5

4,38

5,13

3,05

0,25

0,2

1,96

1,48

109,5

128,25

137,25

12,5

2

78,4

7,4

14 8

15

20

20

15

8

23

43

63

13

28

4,38

5,45

5,13

4,36

4,43

35,04

125,35

220,59

56,68

124,04

Всього

=460

=1980,49

5.100405.КП.26.3УПП2.10.05.00.ПЗ

Лист

30

Изм. Лист. № докум. Подп. Дата

год

Визначення середнього часу знаходження транспортного вагону з переробкою в ПВП по відправленню зводжу в Таблицю 6

Номер сформованого поїзда Час Тривалість формування составу Число вагонів в составі Вагоно-годин простою
Початок формування Кінець перестановки

3202

3101

3405

3103

3404

3105

3204

3206

4.23

8.49

9.50

14.24

14.58

17.49

18.16

21.32

4.50

9.16

10.53

14.51

16.01

18.16

18.43

21.59

0,45

0,45

1,05

0,45

1,05

0,45

0,45

0,45

50

50

50

50

50

50

50

50

22,50

22,50

52,50

22,50

52,50

22,50

22,50

22,50

Всього

=400

=240

год

Середній час знаходження транзитного вагону з переробкою на станції визначаю за формулою:

год

Визначення середнього часу знаходження місцевого вагону на станції зводжу в таблицю № 6

Номер сформованого поїзда Час

Знаходження

В ПВП

Число вагонів в составі Вагоно-годин простою
Початок обробки Відправлення

3202

3101

3405

3103

3404

3105

3204

3206

4.50

9.16

10.53

14.51

16.01

18.16

18.43

21.59

5.20

9.46

11.23

15.21

16.31

18.46

19.16

22.29

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,55

0,50

50

50

50

50

50

50

50

50

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

27,50

25,00

Всього

=400

=202,5

Прибуття Число місцевих вагонів Час знаходження вагонів на станції Відправлення
№ поїзда

Час

Від прибуття до подачі під вантажні операції

Під вантажними операціями Від закінчення вантажної операції до відправлення № поїзда Час
год. ваггод. год. ваггод. год. ваггод.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.100405.КП.26.3УПП2.10.05.00.ПЗ

Лист

31

Изм. Лист. № докум. Подп. Дата

де — число транзитних вагонів без переробки;

— середній простій транзитного вагону без переробки;

— число транзитних вагонів з переробкою;

— середній простій транзитного вагону з переробкою;

— число місцевих вагонів;

— середній простій місцевого вагону.

в-в

Фактична наявність вагонів робочого парку на станції на 17 00годину.

Фактична наявність вагонів робочого парку на станції визначається на кінець звітної доби на транспорті, тобто на 17 годину вагонів на всіх станційних коліях (прийомо-відправочних, сортувальних, витяжних у процесі розформування) і на вантажному дворі (під час операцій по подачі і прибиранню, під вантажними операціями).

Коефіцієнт здвоєних операцій

Коефіцієнт здвоєних операцій показує скількох вантажних операцій приходиться на один місцевий вагон. Він вимірюється в межах від 1 до 2. Чим більше місцевих вагонів приходить на станцію під здвоєні операції (вивантаження і навантаження на одній станції) тим більше коефіцієнт здвоєних операцій. Чим більший коефіцієнт здвоєних операцій, тим менше порожній пробіг вагонів, а значить більша продуктивність вагонів робочого парку.

Коефіцієнт здвоєних операцій визначається по формулі:

де  число навантажених за добу вагонів;

 число вивантажених за добу вагонів

 число місцевих вагонів, що беруть участь у вантажних операціях.

№ колії Кількість вагонів

11

12

13

14

ВР

З-д

25

12

45

13

10

5

Всього 112

5.100405.КП.26.3УПП2.10.05.00.ПЗ

Лист

33

Изм. Лист. № докум. Подп. Дата

Простій вагона під однією вантажною операцією.

Середній простій місцевого вагона під однією вантажною операцією визначаю по формулі:

де  середній простій місцевого вагона;

 коефіцієнт здвоєних операцій.

год

Коефіцієнт використання маневрових локомотивів

Коефіцієнт використання маневрових локомотивів визначаю окремо для кожного локомотива станції і середній для обох локомотивів по слідуючим формулам:

де  сумарний час роботи за добу маневрового локомотива №1;

 сумарний час роботи за добу маневрового локомотива №2;

 час екіпірування маневрового локомотива в хвилинах за добу;

 час тривалості зміни бригад в хвилинах.

5.100405.КП.26.3УПП2.10.05.00.ПЗ

Лист

34

Изм. Лист. № докум. Подп. Дата

6. ЗАХОДИ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ БЕЗПЕКИ РУХУ ПОЇЗДІВ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ НА СТАНЦІЇ

Виконання планів перевезень вимагають від працівників залізничного транспорту високих знань, систематичного удосконалення професійної майстерності, підвищення загальної культури виробництва, вишукування нових резервів, направлених на покращення використання рухомого складу, зниження собівартості перевезень, підвищення продуктивності праці при безумовному забезпеченні безпеки руху, постійної інтенсифікації перевізного процесу.

При здійсненні перевезень особлива роль належить забезпеченню безпеки руху поїздів.

В структурних підрозділах господарства перевезень складні експлуатаційні обставини складаються при порушенні нормальної роботи пристроїв СЦБ та зв’язку , при ремонтних і будівельних роботах, при раптовому виникненні несправностей у локомотивах і вагонах, колії та контактної мережі. Чітке дотримання Правил безпеки руху в цих умовах є найважливішим обов’язком кожного працівника залізничного транспорту.

З метою удосконалення професійних знань працівників у структурних підрозділах господарства перевезень залізниць України діє система організації технічного навчання та інструктажу працівників. Технічне навчання проводить за тематичними планами, з записом у журналі обліку технічних занять. Інструктажі реєструються в книзі реєстрів інструктажу

Перед початком чергування.

Керівники всіх органів повинні приділяти особливу увагу організації контролю за виконанням безпеки руху. Порядок проведення перевірок виконання заходів щодо забезпечення безпеки руху поїздів у структурному підрозділах господарства перевезень залізниць України, розроблений на основі вимог Правил технічної експлуатації залізниць України, Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, Інструкція із сигналізації на залізницях України.

На залізницях України розроблена система профілактичних заходів для попередження аварійності на залізничному транспорті, дія якої забезпечується шляхом здійснення комплексу профілактичних заходів, які передбачають:

5.100405.КП.26.3УПП2.10.06.00.ПЗ
Зм Арк № докум Підпис Дата
Заходи по забезпеченню безпеки руху поїздів та охорони праці на станції Літера Аркуш Аркушів
Розробив Кулаксиз 35 38
Перевірив Бугай І.М.. МТЗТ

— систематичні аналізи стану безпеки руху, виявлення «вузьких місць», розробку і здійснення заходів для їх усунення;

— регулярне проведення раптових перевірок виконання посадових обов’язків працівниками, робота яких пов’язана із забезпеченням безпеки руху поїздів;

— контроль за технічним станом пристроїв і споруд на станціях, якісне проведення місячних комісійних оглядів колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ та зв’язку, контактної мережі та забезпечення своєчасного усунення несправностей причетними службами.

Здійснення комплексу організаційно-технічних заходів із попередженням особливо небезпечних порушень і в першу чергу:

— проїзду забороняючих сигналів або граничних стовпчиків;

— недотримання порядку закріплення рухомого складу від самовільного його виходу, регламенту дій під час приймання, відправлення, проходження поїздів, особливо пасажирських та з вагонами, завантаженими небезпечними вантажами;

— зіткнення з автотранспортом на залізничних переїздах та ін.

ОХОРОНА ПРАЦІ

На основі нормативних документів з охорони праці розроблена і діє система управління охороною праці.

Система передбачує ряд положень, направлених на попередження травматизму:

— навчання і перевірок знань з охорони праці – включає й роз’яснює вимоги галузевого стандарту;

— контроль за станом охорони праці – систематизує й установлює періодичність проведення перевірок з охорони праці;

— оцінка стану охорони праці;

— матеріальне стимулювання й відповідальність за стан охорони праці  передбачає або притягнення до відповідальності в залежності від стану охорони праці, проведення профілактичної роботи;

— нормативи особистої участі керівників управління, дирекції, підприємств станцій і основні обов‘язки з питань охорони праці.

На станції проводиться трьохступінчатий контроль за виконанням вимог по охороні праці.

5.100405.КП.26.3УПП2.10.06.00.ПЗ

Лист

36

Изм. Лист. № докум. Подп. Дата

ВИСНОВОК

В даному курсовому проекті мною була розроблена технологія роботи дільничної станції з побудовою графічної моделі, були визначені маршрути руху поїздів і занятість основних стрілок по маршрутах.

Мною були виконані розрахунки нормативу часу на виконання операції на розформування і формування составів поїздів, та виконання маневрових операцій. На основі виконаних розрахунків, заданого графіка прибуття вантажних поїздів, ПФП, та заданих об’ємів місцевої роботи була розроблена графічна модель роботи дільничної станції. На основі побудованої графічної моделі роботи дільничної станції визначив основні показники роботи:

простій транзитного вагону без переробки — 0,51 год;

простій транзитного вагону з переробкою — 6,34 год;

простій місцевого вагону — 8,03год;

простій місцевого вагону під однією вантажною операцією -5,35 год;

вагонообіг станції — 3200 в-в;

коефіцієнт здвоєних операцій -1,5;

коефіцієнт використаних маневрових локомотивів — 0,33;

Виконавши аналіз роботи станції можна зробити висновок, що дана станція справляється з даними об’ємом роботи і має резерв у використанні технічних засобів на випадок збільшення об’ємів роботи.

5.100405.КП.26.3УПП2.10.00.00.ПЗ

Лист

37

Изм. Лист. № докум. Подп. Дата

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

ЛІТЕРАТУРА

Заглядимов Д.П. «Организация движения на железно-дорожном транспорте». Транспорт 1971г.

Кочнев Ф.П. «Управление эксплуатационной работой железных дорог». Транспорт 1990г.

Фефелов А.М. «Железнодорожные станции. Устройство и организация работы». Транспорт 1985г.

Типовий технологічний процес.

«ЦД 0035 положення про залізничну станцію». Транспорт України, Київ 2001р.

«Правила технічної експлуатації залізниць України». Міністерство транспорту України, Київ 2000р.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Графічна модель дільничної станції».

5.100405.КП.26.3УПП2.10.00.00.ПЗ

Лист

38

Изм. Лист. № докум. Подп. Дата